1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rautatieliikenne

VR valvoo jatkossa paremmin kemikaalivaunuja – tilapäisiä säilytyspaikkoja ei enää ole

Vainikkalan kautta Suomeen tullut kemikaalivaunu saattaa jatkossa päätyä Kokkolaan asti odottamaan purkua Kotkan tai Haminan satamassa.

Junat odottavat Kotolahden ratapihalla Kotkan satamassa pääsyä lastinpurkuun. Kuva: Petri Niemi / Yle

Satamien ruuhkautuessa VR ohjaa jatkossa purkua odottavat kemikaalijunat erityisesti vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä varten suunnitelluille ratapihoille.

Huhtikuussa Mäntyharjussa sattuneen kemikaalionnettomuuden jälkeen VR ja Liikennevirasto ovat muuttaneet ohjeistusta niin, ettei vaarallisia aineita sisältäviä junia enää seisoteta muilla pysähdyspaikoilla.

– VAK-ratapihoilla on asianmukaiset pelastuslaitteet, tehty turvallisuussuunitelmat ja riskikartoitukset. Trafi valvoo näiden ratapihojen laitteita ja toimintaa säännöllisesti, sanoo VR Yhtymän turvallisuusjohtaja Jari Hankala.

Vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä varten suunniteltuja ratapihoja on 12 paikkakunnalla Suomessa. Kuva: Yle

Kemikaalivaunujen säilytys on jatkossa mahdollista Haminassa, Kotkan Mussalossa, Kouvolassa, Kokkolassa, Niiralassa, Oulussa, Riihimäellä, Sköldvikissä, Turussa ja Lappeenrannan Vainikkalassa sijaitsevilla ratapihoilla.

– Näillä ratapihoilla pelastusviranomaiset harjoittelevat kolmen vuoden välein mahdollisen onnettomuuden varalle.

Junia pysäytetään jo Venäjällä

VR on myös sopinut venäläisen yhteistyökumppanin kanssa, että Suomen ratapihojen täyttyessä kemikaalijunia voidaan pysäyttää Venäjälle odottamaan ruuhkan purkautumista.

Suomenlahden satamat pelkäävät tämän johtavan pahimmillaan niille elintärkeiden transitokuljetusten menettämiseen.

– Se olisi aika iso isku transitoliikenteelle sekä Suomen vientikuljetuksille, sehän puraisee molempia, pohtii HaminaKotka Sataman liikennejohtaja Markku Koskinen.

Vainikkalan ratapihalla käsitellään ja säilytetään vaarallisia aineita sisältäviä vaunuja. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Samalla kemikaalikuljetusten turvallisuus on kuitenkin parantunut.

– Kevään jälkeen tilanne on selkeästi parantunut erityisesti ruuhkautumisen osalta, sanoo Jari Hankala.

Kotkan sataman ratapihan laajennus poistaisi seisovat myrkkyjunat ratapihoilta

Kemikaalikuljetusten ruuhkautuminen eteläisen Suomen ratapihoille johtuu siitä, etteivät vaunut mahdu Haminan ja Kotkan satamiin purkuun.

– Meillä satamien liikenne lisääntyy tänä vuonna noin 15 prosenttia, sanoo liikennejohtaja Markku Koskinen.

Erityisesti metsäteollisuuden vienti on kasvussa, ja tehtailta tuodaan satamiin laivattavaksi paperia ja sellua. Myös lannoitteiden transitokuljetuksia on siirtynyt Itämerelta Suomenlahden satamiin.

Vilkkaalla Kouvolan ja Kotkan välisellä rataosuudella haluttaisiin nostaa junien akselipainoja, jotta rautateillä saataisiin kuljetettua nykyistä enemmän tavaraa satamiin.

Kontteja puretaan laivasta satamassa Kotkan Mussalossa. Kuva: Sakari Saksa / Yle

Samasta raidekapasiteetista kilpailevat Venäjän kemikaalikuljetukset. Myrkkyjunien seisottamiset eteläisen Suomen ratapihoilla voitaisiin välttää laajentamalla Kotkan sataman ratapihaa.

– Se toisi lisäraidekapasiteettia, mahdollistaisi junien säilyttämisen satamassa ja johtaisi siihen, ettei tilapäistä junien säilyttämiseen ratapihoilla olisi tarvetta, sanoo turvallisuusjohtaja Jari Hankala.

Kotkan satamassa sijaitsevalle Kotalahden ratapihalle suunniteltiin alun perin kymmentä raidetta, mutta säästösyistä viisi jäi rakentamatta. Ratapihan rakentaminen loppuun asti maksaisi 20 miljoonaa euroa.

– Turvallisuuden paranemisen ohella operaattorille olisi merkittävä etu, jos junat voitaisiin viedä suoraan rajalta Kotkaan ilman väliaikaista säilyttämistä, jatkaa Hankala.