1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. sijoittaminen

Maailman pelastaminen vai lisää riihikuivaa – vastuullinen sijoittaja haluaa molemmat

Yritysten toimintaan voi vaikuttaa kuluttamisen lisäksi sijoittamalla. Yhä useampia kiinnostaa maailman muuttaminen samalla kun tavoittelee tuottoa. Vastuullinen sijoittaminen on nouseva trendi, joka näkyy pankkien tiskeillä.

sijoittaminen
kuvitus
Seppo Suvela / Yle

Ilmastonmuutos ahdistaa. Työntekijöiden olosuhteet kaukaisissa tehtaissa ahdistavat. MeToo -kampanja toi kaikkien tietoon sen, kuinka paljon seksuaalista häirintää tapahtuu työpaikoilla. Sekin ahdistaa, mutta mitä tekemistä näillä asioilla on sijoittamisen kanssa?

Moni asiantuntija uskoo, että sijoittamalla on mahdollista vaikuttaa maailmaan ja samalla ansaita rahaa itselleen. Yhä useampaa kiinnostaa, millaisia vaikutuksia sijoituksilla on esimerkiksi ilmastonmuutokseen.

Etenkin nuoria kiinnostaa vastuullisuus yrityksissä ja siksi heille ei ole aivan sama, millaisiin yrityksiin he rahansa sijoittavat. Naisia vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa enemmän kuin miehiä.

Vastuullisen sijoittamisen suosiota hidastaa harhaluulo, jonka mukaan vastuullinen sijoittaja joutuisi uhramaan osan tuotoista vastuullisuuden alttarilla. Monet asiantuntijat pitävät kuitenkin vastuullisuutta järkevänä tapana sijoittaa, sillä heidän mukaansa vastuullinen toiminta vähentää riskejä yritysten toiminnassa. Vastuullinen sijoittaminen voikin saada myös tuloshakuisen pörssihain silmät kiiltämään.

Mitä vastuullinen sijoittaminen sitten on?

Kautta historian he, jotka ovat halunneet sijoittaa rahojaan, ovat päättäneet sijoituskohteensa vertaamalla riskiä siihen, miten paljon sijoituksen odotettiin tuottavan. Ensimmäiset tästä ajatustavasta poikenneet olivat eettiset sijoittajat.

Eettisessä sijoittamisessa sijoituspäätökset pohjautuvat sijoittajan arvoihin. Arvojen pohjalta eettinen sijoittaja päättää aloja, joihin ei halua sijoittaa eli sulkee pois niitä. Tärkeintä ei ole siis tuotto vaan arvot. Ensimmäisiä eettisiä sijoittajia olivat kirkot. Eettiset sijoittajat jättivät tyypillisesti sijoittamatta alkoholi-, tupakka-, aikuisviihde-, ydinase-, uhkapeli- ja aseteollisuuteen.

Usein eettinen ja vastuullinen sijoittaminen menevät termeinä sekaisin ja niitä käytetään synonyymeina. Vastuullinen sijoittaminen on kuitenkin ikään kuin eettisestä sijoittamisesta kehittynyt tapa sijoittaa, eettinen sijoittaminen 2.0.

Vastuullinen sijoittaminen on laajentanut eettisen sijoittamisen käsitettä. Vastuullisessa sijoittamisessa saatetaan edelleen vältellä joitakin aloja kuten ydinaseteollisuutta, mutta se on vain yksi keino tehdä sijoitusvalintoja.

Poissulkemisen vastavoimaksi on tullut suosiminen tai sisältäminen eli haalitaan sijoitussalkuun sellaista yhtiöiden osakkeita, jotka sijoittajan mielestä toimivat vastuullisesti tai jopa tekevät hyvää. Kolmas tapa sijoittaa vastuullisesti on yrittää vaikuttaa yrityksiin, joihin sijoittaa eli yrittää saada nämä yritykset toimimaan vastuullisemmin.

Aalto-yliopiston laskentatoimen apulaisprofessori Hanna Silvolan mukaan se, mitä on vastuullinen sijoittaminen, on jokaisen itse määriteltävä: mikä minusta on oikein ja mikä väärin?

– Nykyään ei ole hyväksyttävää sanoa, että en ole vastuullinen sijoittaja. Toisaalta se vastuullisuus on jokaisen itse määriteltävissä. Vastuullisuuden asteita on aika paljon.

Mikkeliläinen Aija Rasimus käy Osakesäästäjien keskusliiton Sijoituskerhossa ja hän on sijoittanut rahojaan useita vuosia. Vastuulliseen sijoittamiseen Rasimus tutustui ensimmäisen kerran, kun hän alkoi sijoittaa pankkinsa rahastoon, joka keskittyy puhtaaseen veteen liittyviin yhtiöihin.

Aija Rasimus käyttää padiaan.
Mikkeliläinen Aija Rasimus hankkii tietoa sijoittamistaan yrityksistä esimerkiksi yritysten omista vuosikertomuksista.Esa Huuhko / Yle

Rasimus haluaa sijoittamalla vaikuttaa siihen, että ihmisten olot olisivat hyvät ympäri maailman. Sijoittamalla puhtaaseen veteen Rasimus uskoo vaikuttavansa asioihin. Hänestä sijoittamalla vastuulliseen rahastoon voi saada yhtä hyvän mielen kuin ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi Punaiselle Ristille.

– Uskon, että rahastot ainakin ovat win-win. Siitä tulee hyvä mieli, kun olen sijoittanut vastuulliseen rahastoon. Ne toimivat oikeasti sielä, missä sanovat toimivansa.

Rasimukselle vastuullisuus merkitsee sitä, että yhtiöllä on samat arvot kuin itsellä. Hän haluaa, että yhtiö ei miettisi pelkästään voittoja.

Jokainen voi määritellä vastuullisuuden omalla tavallaan, mutta pankkien ja yhtiöiden on täytynyt lähestyä vastuullisuutta etsimällä periaatteita, jotka suurin osa ihmisistä voisi allekirjoittaa.

Vastuullisuuden määrittelyssä voi käyttää apuna YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita. YK määritteli yli kymmenen vuotta sitten vastuullisen sijoittamisen PRI- periaatteet eli Principles for Responsible Investment. Usein esimerkiksi pankit käyttävät samasta asiasta lyhennettä ESG.

Lyhenne ESG tulee sanoista environmental, social ja governance. YK:n määrittelyn mukaan vastuullinen sijoittaminen on sijoittamista yhtiöihin, jotka kinnittävät toiminnassaan huomiota ympäristöön, sosiaalisiin vaikutuksiin ja hyvään hallintotapaan (siirryt toiseen palveluun).

Kermakoski
Vastuullista sijoittamista on sijoittaa yhtiöihin, joiden toiminta ei ole haitallista luonnolle.Ismo Pekkarinen / AOP

Ympäristön näkökulmasta vastuullisuutta yrityksessä voi katsoa esimerkiksi sen kautta, miten yrityksen toiminta vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Kuinka hyvin yhtiö kierrättää tai noudattavatko he joitakin sertifikaatteja?

Sosiaalinen vastuu voi olla erimerkiksi sitä, että yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon ihmisoikeudet ja työntekijöillä on turvalliset työolot.

Hyvään hallintotapaan kuuluu esimerkiksi verojen maksaminen. Yhtiön hallintoa voi tarkastella myös esimerkiksi katsomalla, kuinka yhtiö pakitsee johtajiaan tai tapahtuuko yrityksessä korruptiota. Aalto-yliopiston laskentatoimen apulaisprofessori Hanna Silvolan mukaan tutkimustuloksissa näkyy, että yrityksissä, joissa on hyvä hallinto, otetaan yleensä paremmin huomioon myös ympäristöasiat ja sosiaalinen vastuu.

ESG periaatteita voidaan käyttää lähtökohtana vastuullisuudelle ja Suomessa esimerkiksi monet eläkeyhtiöt ja pankit ovatkin ne allekirjoittaneet. Silvola kuitenkin muistuttaa, että periaatteet ovat melko laveat ja niitä voi tulkita monella tavoin. Siksi se, mitä joku taho pitää vastuullisena ei välttämättä vastaa omaa käsitystä vastuullisuudesta.

Miten alkaa vastuulliseksi sijoittajaksi?

Kaikki alkaa siitä, että vastuulliseksi sijoittajaksi haluavan täytyy pohtia, mitä vastuullisuus itselle merkitsee. Onko sellaisia aloja, joihin ei ollenkaan haluta sijoittaa tai sellaisia aloja, joita sijoittamisen kautta haluaa tukea?

Kun on tehnyt jonkinlaista määrittelyä, on helpompi etsiä tietoa asiasta, sillä seuraava vaihe on tutkia yrityksiä, joihin aikoo sijoittaa.

Yrityksiin voi sijoittaa suoraan ostamalla osakkeita pörssistä tai sitten laittamalla rahansa rahastoon. Rahastossa rahojen sijoittamisesta osakkeisiin huolehtii salkunhoitaja noudattaen rahaston kuvausta siitä, millaisiin kohteisiin rahasto keskittyy.

Ostamalla osakkeita sijoittaja voi täysin itse päättää, mihin yrityksiin hän sijoittaa. Tietoa yrityksistä kannattaa hankkia yritysten nettisivuilta. Usein yrityksiltä löytyy erillinen vastuuraportti. Hanna Silvola muistuttaa kuitenkin, että yritykset itse saavat päättää, mitä ja miten he haluavat vastuullisuudestaan kertoa ja siksi raportit voivat olla valikoivia. Samalla kannattaa katsoa myös yrityksen talousraportti ja vuosikertomus. Tarkoitushan on etsiä yrityksiä, jotka vastuullisuuden lisäksi menestyvät myös taloudellisesti.

Suurennuslasi ja tekstiä
Ostamalla osakkeita suoraan pörssistä, sijoittaja voi itse täysin valita salkkunsa sisällön. Vastuullinen sijoittaminen vaatii hieman vaivannäköä, sillä sijoistuskohteista kannattaa hakea tietoa useista lähteistä.Yle Uutisgrafiikka

Kannattaa myös katsoa, mitä yrityksestä kirjoitetaan mediassa sekä sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi kansalaisjärjestöt kertovat yrityksiin liittyvistä epäkohdista, jotka voivat lisätä sijoituksen riskiä. Silvola vinkkaa Finnwatchin (siirryt toiseen palveluun) ja Kepan (siirryt toiseen palveluun) olevan järjestöjä, jotka tekevät kriittistä analyysiä myös vastuullisuuteen liittyen.

Myös rahastoon sijoittaessa kannattaa tutkia yrityksiä, joita rahasto sisältää. Rahaston toimintaperiaatteista kerrotaan rahaston kuvauksessa, mutta lisätietoa kannattaa itse kysyä. Tärkeää olisi selvittää, miten vastuullisuus rahastossa on määritelty: käytetäänkö rahastossa poissulkevaa, suosivaa vai aktiivista tapaa valita yhtiöitä. Tai kenties näitä kaikkia.

Pankeilla on yleensä erikseen rahastoja, joita ne markkinoivat erityisen vastuullisiksi. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, osuvatko pankin vastuullisuusmääritelmät omiin ajatuksiin vastuullisuudesta. Silvola varoittaa jopa viherpesusta, jota saatetaan tehdä myynnin nimissä: joissakin rahastoissa saatetaan sulkea pois muutama toimiala, kuten hiili, ja markkinoida rahastoa vastuullisena.

Rahastojen vastuullisuuden vertailua voivat auttaa erilaiset vastuullisuusluokitukset. Pankeilla on usein omat luokituksensa rahastoilleen, mutta esimerkiksi Morningstar on luonut oman vastuullisuusratingin (siirryt toiseen palveluun), jossa rahastoille annetaan maapallo-symboleja sen mukaan, kuinka vastuullisia salkun yhtiöt ovat.

Vastuullisuusanalyytikoiden resurssit ovat suuremmat kuin yksityisen ja he voivat saada tietoa, jota yksityisen sijoittajan voi olla mahdotonta saada. Toisaalta luokittajien toimintatapa tehdä luokituksia on liikesalaisuus, joten sitä ei kerrota yksityiskohtaisesti käyttäjille.

Metallinkeräysastia baarissa
Yksi tapa yritykselle olla vastuullinen on panostaa jätteidensä kierrätykseen.YLE Keski-Suomi / Joni Tamminen

Noin vuoden Suomessa on ollut tarjolla myös rahastoja, joille on annettu Joutsenmerkki. Rahastoja on Suomessa vasta kuusi, mutta lisää on tulossa. Joutsenmerkittyjen rahastojen täytyy täyttää kriteerit, joiden katsotaan ajavan kestävää kehitystä.

Silvola kannustaa analysoimaan tietoa itse vaikka erilaisia vastuullisuusluokituksia voikin hyödyntää päätöksissään.

– Vastuullisuusluokitukset ovat jonkun asiantuntijan tekemiä, mutta sitten sinä annat vastuullisuuden määrittelyn vastuullisuusluokittajan tehtäväksi. Se on määritellyt vastuullisuuden omien kriteerien perusteella, mutta vastuullisuutta pystyy jollain tavalla itsekin arvioimaan.

Miten vertailla vastuullisuutta?

Tietoa yhtiöistä ja rahastoista saa varmasti, mutta miten vertailla yritysten vastuullisuutta keskenään? Siinä kysymys, johon ei ole lopullista vastausta.

Finsif -yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun) puheenjohtaja Mika Leskinen sanoo, että koska yhtiöiden vastuullisuusraportointia ei ole standartisoitu, niiden vertailu ei ole aina helppoa.

– Ongelma on se, että meillä ei ole sellaista tarkkaa kehikkoa, että olisi helppoa vertailla omenoita omenoihin, vaan yritykset kertovat asioista eri tavoilla.

Yksi helppo seikka, jota voi vertailla keskenään, on yhtiön hiilidioksidipäästöt, Leskinen neuvoo. Tämä kuitenkin toimii järkevästi vain saman alan sisällä. Vaikka yhtiö toimisi kuinka vastuullisesti omalla alallaan, ei sitä voi suoraaan verrata toisella alalla toimivaan yritykseen.

Aalto-yliopiston laskentatoimen apulaisprofessori Hanna Silvola kannustaakin etsimään erilaisten toimialojen sisältä vastuullisesti toimivat ilman että laittaa koko toimialan pannaan. Hänestä on epäreilua, jos sijoittamisessa suositaan vain toimialoja, jotka hyötyvät kestävän kehityksen megatrendistä.

– Vaikka olisi kuinka pahis toimiala, niin sielläkin voi toimia tosi törkeästi tai yrittäen parantaa asioita. Millä tavalla esimerkiksi alkoholiyritys on mukana viestimässä vastuullisesta juomatavasta verrattuna siihen, että myydään niin paljon vodkaa kuin asiakas ostaa.

isot c ja o-kirjaimet tulessa
Greenpeacen aktivistit pystyttivät Saksan kanslerinviraston eteen Berliinissä installaation. Aktivistit vaativat loppua hiiliteollisuudelle.Hayoung Jeon / EPA

Vaikka sijoittaja pystyisi laittamaan kaikki yhtiöt omien arvojen mukaiseen järjestykseen, ei järjestyksessä olisi välttämättä vastausta siihen, mihin hänen kannattaisi sijoittaa vastuullisuutta halutessaan.

Sijoittaja, joka haluaa parantaa maailmaa, voi valita taktiikakseen sijoittaa yhtiöihin, joissa toimintatavoissa on vielä parantamisen varaa. Sijoittajat ovat yhtiöiden omistajia ja siksi heillä on valtaa yhtiöihin. Vaikka piensijoittaja on yhtiön omistajissa kuin pisara meressä, yhtiön voi olla vaikea sivuuttaa vastuullisuuskysymyksiä, jos tarpeeksi moni sijoittaja ottaa yhtiössä niitä esiin.

Esimerkiksi jotkut yhtiöt, joiden toiminta on nojannut fossiiliseen polttoaineeseen, ovat alkaneet panostamaan uusiutuvaan energiaan. Muutos ei kuitenkaan tapahdu yhdessä yössä ja yleensä uuden liiketoiminnan kehittäminen vaatii rahaa, jota saadaan vanhasta toimialasta. Sijoittajan täytyisi löytää sellaiset yritykset, jotka ovat tosissaan tekemässä muutoksia vastuullisempaan suuntaan.

Joskus voi olla myös rahallisesti järkevää sijoittaa yritykseen, joka on vasta ottamassa ensi askeleitaan vastuullisuudessa. Kun yritys parantaa toimintaansa, sen arvo voi kasvaa.

Hyväntekeväisyyttä vai rahan taontaa?

Hyväntekeväisyydessä rahan antajan palkinto on usein hymy tai mielikuva paremmasta maailmasta. Sijoittamisen lähtökohtana on saada palkinnoksi riihikuivaa, vaikka sijoittamista ohjaisikin vastuullisuuden näkökulmat.

Mikkeliläinen sijoittaja Aija Rasimus ei halua sijoittaa kaikkia rahoja vastuullisten periaatteiden mukaan, sillä hän ei halua vastuullisuuden rajaavan liikaa saatavia tuottoja. Sijoittamisessa hän joutuu siksi välillä puntaroimaan vastuullisuutta ja rahaa.

– Jos arvot ja vastuullisuus eivät kohtaa käytännön toiminnassa, niin on aika helppo tehdä ratkaisu. Tosin voi siinä olla vaikeutta, jos yritys tuottaa hyvin, tehdä sillä perusteella exittiä.

Rasimus on rajannut joitakin aloja sijoitusvaihtoehdoista omien periaatteidensa mukaisesti. Esimerkiksi pelialaan hän ei halua rahojaan laittaa vaikka tuottoja olisikin tiedossa.

miniatyyriperhe kolikkopinon päällä
Vastuullinen sijoittaja voi joutua välillä punnitsemaan ansaitseminen ja omat arvot.AOP

Tutkimustieto siitä, miten vastuullisuuden huomioiminen sijoittamisessa vaikuttaa tuottoon, on ristiriitaista. Joidenkin tutkimusten mukaan vastuullisuus ei vaikuttaisi millään tavalla tuottoon. Joidenkin tutkimusten mukaan taas vastuullinen sijoittaminen toisi jopa enemmän voittoa (siirryt toiseen palveluun) kuin sijoittaminen, jossa vastuullisuutta ei ole mietitty (Salkunrakentaja).

Vastuullista sijoittamista vastaan on käytetty argumenttia hajauttamisen kaventumisesta. Sen mukaan vastuullinen sijoittaminen karsisi sijoitusvaihtoehdoista toimialoja. Sijoittamisessa nimenomaan suositellaan hajauttamaan sijoituksia eri toimialoille riskien vähentämiseksi: jos jollain toimialalla menee huonosti, löytyisi salkusta muita toimialoja, joilla menisi paremmin. Jos sijoitussalkussa on esimerkiksi vain uusiutuvan energian yhtiöitä, riippuu koko tuotto pelkästään siitä, miten niillä menee.

Apulaisprofessori Hanna Silvola näkee, että nykyään sijoitusvaihtoehtoja on niin paljon, ettei hajauttaminen kärsisi jonkinlaisesta rajaamisesta. Hän ei kuitenkaan suosittele ensisijaisesti ehdotonta poissulkemista vaan mielummin toimialojen vastuullisimpien palkitsemisesta sijoituksilla.

Poissulkeminenkin voi kuitenkin olla vaihtoehto vaikka tuotot kärsisivätkin siitä. Se on jokaisen sijoittajan itse päätettävissä. Esimerkiksi Norjan öljyrahaston tuotto pieneni (siirryt toiseen palveluun), kun rahastossa laitettiin pannaan yrityksiä, jotka olivat loukanneet ihmisoikeuksia (HS).

Jääkarhu jäätiköllä Huippuvuorilla Norjassa.
Ilmastonmuutos tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan myös yritysten toimintaan. Valtiot saattavat esimerkiksi palkita verotuksen avulla yrityksiä, jotka toimivat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.Marco Gaiotti / AOP

Asiantuntijat ovat arvelleet, että kun yritys joutuu miettimään vastuullisuutta toiminnassaan, se auttaa sitä myöskin varautumaan tulevaan ja suojautumaan riskeiltä. Kuluttajat ovat yhä tarkempia yritysten toiminnasta ja esimerkiksi Volkswagen-skandaali osoitti, että vastuuton toiminta voi näkyä myös yritykseen sijoittaneiden tuotoissa.

Silvolan mukaan vastuullinen sijoittaminen on järkevää tuottoa ajatellen, sillä se on eräänlaista varautumista tulevaisuuteen. Esimerkiksi ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan yritysten toimintaan, halusivat ne tai eivät.

Raha antaa vallan sijoittajille

Vaikka sijoittamisen vastuullisuutta miettivät ovat toistaiseksi vähemmistössä, odotettavissa on, että lähivuosina vastuullisen sijoittamisen suosio jatkaa kasvuaan, kun naiset rohkaistuvat entistä enemmän rupeamaan sijoittajiksi ja myös milleniaanit alkavat sijoittaa rahojaan.

Sijoittajilla on valtaa muuttaa asioita. Jos ihmiset kertovat sijoituksillaan haluavansa yrityksiltä yhä vastuullisempaa toimintaa, niillä on suuri paine muuttaa toimintatapojaan taatakseen itselleen tulevaisuuden. Osuuspankin private varainhoitaja Mikko Paattimäki näkee vastuullisesta sijoittamisesta kertomisen myös pankkien tehtävänä.

– Tunne on vahva siitä, että maailma on muuttunut siinä määrin, että yhtiöillä on myös yhteiskunnallinen funktio ja ympäristövastuu ja muutenkin vastuullinen tapa toimia. Se edesauttaa sitä, että yhtiö tulee menestymään myös tulevaisuudessa.

Suurin osa maailman valtioista on allekirjoittanut YK:n kestävän kehityksen periaatteet ja siten sitoutuneet viemään kestävän kehityksen tavoitteita eteenpäin. Valtiolla on mahdollista käyttää keppiä tai porkkanaa saadakseen yritykset, sijoittajat ja kansalaiset toimimaan periaatteiden toteutumisen eteen. Yksi keino on verotus ja siksi on oletettavissa, että joitakin energiaratkaisuja tullaan verottamaan kovemmin ja joitakin kevyemmin.

Sijoittajat yrittävät sijoittaa yrityksiin, joiden tulevaisuuteen uskovat muuttuvassa maailmassa. Vaikka vastuullisuus ei omissa sijoituksissa olisi pääasia, kannattaa miettiä, miten nämä muutokset tulevat vaikuttamaan yhtiöihin. Varmaa on se, että ympäristöasiat ja vastuullisuuden muutkin osa-alueet tulevat vaikuttamaan yritysten toimintaan tulevina vuosina.

Juttua varten on haastateltu seuraavia asiantuntijoita: Aalto-yliopiston laskentatoimen apulaisprofessori Hanna Silvolaa, Morningstarsin apulaisjohtaja Matias Möttölää, Joutsenmerkin sijoitusasiantuntija Sebastian Högnabbaa, Finsif -yhdistyksen puheenjohtaja Mika Leskistä, Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Erosta sekä Osuuspankin varainhoitajaa Mikko Paattimäkeä.

Lue seuraavaksi