Kohuttu kuntotesti sai puhtaat paperit – Move-mittausten viivajuoksua verrattiin sählypeliin: "Terveiden lasten liikuntaa ei pidä turhaan rajoittaa"

Espoon kouluissa aiotaan nyt jatkaa Move-mittauksia. Kuntotesti on ollut puheenaiheena sen jälkeen kun Espoossa testin keskeyttänyt oppilas kuoli myöhemmin sairaalassa.

Kotimaa
 Opetushallitus kertoo Move-mittausten turvallisuudesta
Opetushallitus kertoo Move-mittausten turvallisuudesta

Lasten ja nuorten fyysistä kuntoa pitää seurata, ja tähän Move-kuntomittaukset ovat turvallinen ja luotettava tapa. Näin asiantuntijat linjasivat Opetushallituksen järjestämässä tilaisuudessa.

Yle lähetti tilaisuuden suorana. Voit katsoa sen uudelleen klikkaamalla yllä olevaa videota.

Move-mittauksen ei nähty aiheuttavan sen suurempaa äkkikuoleman riskiä kuin muukaan liikuntatunnilla tapahtuva toiminta.

Move-mittauksia arvioitiin uudelleen sen jälkeen kun Espoossa yläkouluikäinen oppilas menehtyi liikuntatunnilla saamansa sairauskohtauksen seurauksena. Hän oli tunnilla suorittanut Move-mittaukseen kuuluvaa viivajuoksua eli niin sanottua piip-testiä.

Opetushallitus selvitti Move-kuntomittausten turvallisuutta yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi se oli pyytänyt UKK-instituutilta puolueettoman arvion.

Asiantuntijat olivat keskittyneet nimenomaan viivajuoksun arviointiin. Lopputulema oli, että Move-mittauksia voidaan jatkaa kaikissa peruskouluissa.

– Emme havainneet sellaisia turvallisuuteen liittyviä riskejä, joiden takia Move-mittaukset pitäisi keskeyttää, totesi Opetushallituksen johtaja Matti Lahtinen.

Lahtinen kuten muutkin asiantuntijat korosti tiedonkulkua sekä koulun ja kodin välillä että koulun sisällä. Oppilaiden terveystiedot ovat salaisia, ja niiden luovuttamiseen tarvitaan suostumus.

Voikin olla, että opettajilla ei aina ole kaikista oppilaista terveyden kannalta oleellisia tietoja.

– Nyt Opetushallitus kehottaakin kouluja kannustamaan huoltajia ja oppilaita välittämään tiedon siitä, jos on jotain terveyteen liittyvää ongelmaa tai haittaa, Lahtinen sanoi.

Perusoletus on, että Move-mittauksen voi suorittaa vain terve oppilas.

Lahtisen mukaan joissain tapauksissa oppilaan terveystietoja voidaan jakaa koulun sisällä ilman oppilaan tai huoltajan suostumusta. Esimerkiksi jos opetustilanne sisältäisi terveysriskin oppilaalle, on terveystietoja mahdollista välittää esimerkiksi mittauksia tekevälle opettajalle.

– Suostumuksen saaminen on kuitenkin ensisijainen vaihtoehto ja se lisää luottamusta kaikin puolin.

Myös Move-mittauksia tekevien opettajien riittävä koulutus tuotiin tilaisuudessa esille. Opetushallituksen mukaan on varmistettava, että mittausta varten tehdyt ohjeet ja käsikirja käydään säännöllisesti läpi.

Kestävyyskunnon mittaaminen on tärkeää

Yksi tilaisuudessa puhuneista asiantuntijoista oli liikuntalääketieteen professori Urho Kujala Jyväskylän yliopistosta. Kujala oli mukana Move-mittauksen pilottitutkimuksessa.

Hänen mukaansa Move-mittaukseen kuuluvaa viivajuoksua voi verrata esimerkiksi liikuntatunnilla käytyyn sählypeliin.

– Se ei aiheuta sen suurempaa äkkikuoleman riskiä, Kujala totesi.

Viivajuoksu on kansainvälisesti eniten käytetty mittausmetelmä, jolla arvioidaan lasten ja nuorten kestävyyskuntoa. Eri maiden asiantuntijoille tehdyn selvityksen mukaan ei ole tiedossa aiempia tapauksia, joissa testi olisi aiheuttanut äkkikuoleman.

Kujala korosti tilaisuudessa kestävyyskunnon tärkeyttä lapsille ja nuorille.

– Kestävyyskunto vaikuttaa terveyteen ja toimintakykyyn, ja siksi sen mittaaminenkin on arvokasta. Se on vahvasti yhteydessä kehon koostumukseen ja siihen, paljonko rasvaa alkaa kertyä.

Jos kestävyyskunnossa on puutteita, siihen tulisi puuttua ajoissa. Näin vältyttäisiin tulevaisuuden ongelmilta.

Kujalan mukaan äkkikuolemat ovat lapsilla ja nuorilla ylipäätään harvinaisia ja useimmiten sydänperäisiä. Vain noin neljäsosa tämän ryhmän äkkikuolemista tapahtuu liikunnan yhteydessä.

Lisäksi lapset ja nuoret voivat olla oireettomia, jolloin sairauden löytäminen on vaikeaa.

– Terveiden lasten liikuntaa ei pidä turhaan rajoittaa.

– Tärkeää on osata tunnistaa ne harvat lapset ja nuoret, joille liikunta voi olla vaarallista, Kujala kiteytti.

"Mitattava itse on suurin murheenkryyni"

Puolueettoman arvion Move-mittauksesta teki kansallinen tutkimus- ja asiantuntijakeskus UKK-instituutti. Sen yhtenä painoalueena on liikuntaturvallisuus.

UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin mukaan he eivät löytäneet Move-mittaukseen kuuluvasta viivajuoksusta "mitään mikä tekisi siitä heikon".

– Mikä testi on kiva suorittaa, siitä voidaan aina keskustella.

Vasankari muistutti kymmenen vuoden takaisesta hankkeesta, jossa eri EU-maiden asiantuntijat olivat todenneet 20 metrin viivajuoksun parhaiten toimivaksi kuntotestiksi. Mittareina olivat luotettavuus ja toistettavuus.

Viivajuoksun etuina nähdään muun muassa muuttumattomat olosuhteet. Testi tehdään sisätiloissa, jolloin lämpötila ja tuuliolosuhteet eivät vaihtele. Hyvää on myös se, että opettaja näkee testiä suorittavan oppilaan koko ajan.

Haasteena puolestaan on opettajan osaaminen: suoritetaanko testit ohjeiden mukaisesti? Vasankarin mukaan opettajien kouluttamista mittauksiin voitaisiin parantaa.

Opettajat tai heidän osaamisensa eivät kuitenkaan ole ydinongelma.

– Mitattava itse on suurin murheenkryyni, Vasankari totesi.

Hänkin korosti tiedonkulkua eri ammattilaisten sekä kodin ja koulun välillä, jotta terveysriskeihin osattaisiin varautua.

Vasankari näki asiassa myös suuremman yhteiskunnallisen keskustelunaiheen. Toimiiko yksilön tietosuoja vai pitäisikö sitä miettiä uudelleen, jotta henkeä uhkaavilta terveysriskeiltä voitaisiin välttyä?

Espoo aikoo nyt jatkaa Move-mittauksia

Kuolemantapauksen jälkeen Move-kuntomittaukset (siirryt toiseen palveluun) keskeytettiin muutamissa kaupungeissa. Espoon lisäksi mittausten keskeyttämisestä tiedottivat esimerkiksi Turku, Helsinki ja Nurmijärvi.

Nyt esimerkiksi Espoosta kerrotaan, että mittauksia aiotaan jatkaa kaupungin kouluissa näillä näkymin ensi viikolla.

– Kun saimme tiedon, että Opetushallitus vakuuttaa, että testit ovat turvallisia, ja myös ulkopuoliset ovat niitä katsoneet ja tulleet samaan tulokseen, niin tietenkään meillä ei ole syytä olla jatkamatta näitä Move-testauksia, sanoo Espoon sivistystoimenjohtaja Aulis Pitkälä Ylelle.

Hänen mukaansa terveystietojen ja niiden saamisen kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana.

– Pitää lähteä jossain määrin myös siitä, että voisimme korostaa, että testeistä voi myös kieltäytyä eli ne olisivat vapaaehtoisia.

Nurmijärveltä sen sijaan sanotaan, että mittausten jatkamisesta ei ole ehditty vielä keskustella, mutta sitä käydään läpi alkuviikon aikana.

Läheisessä Tuusulan kunnassa itse Move-mittauksia ei ole keskeytetty, mutta niihin kuuluvaa viivajuoksuosiota eli piip-testiä ei tällä hetkellä tehdä. Asiaa puidaan uudemman kerran lähiaikoina, kunnasta kerrotaan.

Valtion liikuntaneuvoston pääsihteerin Minttu Korsbergin mukaan koulujen on toimitettava tiedot Move-mittauksista normaalisti syyskuun loppuun mennessä. Tiedot syötetään valtakunnalliseen järjestelmään. Nyt tälle on annettu kaksi viikkoa lisäaikaa keskeytysten takia.

Muiden tapaan Korsberg toi tilaisuudessa esille Move-mittausten tärkeyttä.

– Ne tehdään ensisijaisesti lasten ja nuorten itsensä vuoksi.

Tällainen on mielipiteitä jakava kuntotesti

Move-mittauksessa (siirryt toiseen palveluun) testataan oppilaan fyysistä toimintakykyä erilaisten kuntotestien kautta. Yksi näistä on paljon puhuttu piip-testi eli 20 metrin viivajuoksu.

Move-mittaus järjestetään syksyisin 5.- ja 8.-luokkalaisille. Kuntomittauksissa selvitetään oppilaan liikkuvuutta, kestävyyskuntoa ja lihaskuntoa. Tuloksia ei kuitenkaan käytetä oppilaan arvioinnin perusteena.

Viivajuoksu mittaa nimenomaan maksimaalista kestävyyttä. Testissä 20 metrin matkaa juostaan edestakaisin, yhä nopeammin ja nopeammin niin kauan kuin juoksija jaksaa. Juosta saa vasta äänimerkin jälkeen.

Vauhti kiihtyy koko ajan, ja äänimerkistä saa myöhästyä vain kerran. Jos tämän jälkeen suorittaja ei siltikään pysy tahdissa mukana, hänen on keskeytettävä testi. Maksimiaika testille on seitsemän minuuttia.

Piip-testin lisäksi Move-mittauksiin kuuluu muun muassa etunojapunnerruksia ja vatsalihasliikkeitä.

Lue lisää:

Lasten sydänlääkärit Espoon kuolemantapauksesta: Harvinaisia äkkikuolemia sattuu myös levossa ja unessa, testejä ei pidä pelätä

Move-mittausta kehittänyt tutkija: Viivatesti on osa lasten ja nuorten tavallista liikkumista – opettajan vastuu opetustilanteissa on suuri

Uutta tietoa kuolemaan johtaneesta sairauskohtauksesta liikuntatunnilla: Piip-testit toistaiseksi keskeytetty muutamissa kaupungeissa – Opetushallitus ei näe tarvetta pysäyttämiselle koko maassa

Espoossa selvitetään, onko koulujen kuntotesti käyttökelpoinen ja jätetäänkö poliisille tutkintapyyntö – oppilas kuoli saatuaan sairauskohtauksen liikuntatunnilla

IS: Oppilas kuoli saatuaan sairauskohtauksen liikuntatunnilla Espoossa