1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tiedustelulaki

Tiedustelulakien käsittely etenee eduskunnassa – Kiireellinen käsittely ratkaistaan äänestyksessä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on hyväksynyt, että yksityisen viestin salaisuutta voidaan rajoittaa.

Perustuslakivaliokunnan Anna-Maja Henriksson (vas), Leena Meri, Ilkka Kantola, varapuheenjohtaja Tapani Tölli, puheenjohtaja Annika Lapintie, Wille Rydman, Matti Torvinen sekä Ville Niinistö (oik) kertoivat perustuslain muuttamista koskevasta valiokunnan mietinnöstä tiedotustilaisuudessa Helsingissä perjantaina 21. syyskuuta. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Hallituksen esitykset siviili- ja sotilastiedustelulakien muuttamisesta etenevät eduskunnassa. Perustuslakivaliokunnan mielestä lakien kiireelliselle käsittelylle ei ole esteitä.

Perustuslakivaliokunta esittää (siirryt toiseen palveluun) hallituksen ehdottaman, luottamuksellisen viestinnän suojaa koskevan muutoksen hyväksymistä muutettuna. Valiokunta esittää lisäksi eräitä perustuslain tulkintaa ohjaavia kannanottoja.

Luottamuksellisen viestinnän perusoikeussuojan tavoitteena on turvata jokaiselle oikeus luottamukselliseen viestintään ilman, että ulkopuoliset saavat oikeudettomasti tiedon hänen lähettämiensä tai hänelle osoitettujen luottamuksellisten viestien sisällöstä.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esittämän muutoksen, jonka mukaan lailla voidaan säätää välttämättömistä rajoituksista viestin salaisuuteen tiedon hankkimiseksi sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta. Tämä perustuslain muutos tekisi mahdolliseksi siviili- ja sotilastiedustelulainsäädännön säätämisen.

Perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt ehdotusta, jonka mukaan perustuslaissa käytetty ilmaisu ”rikosten tutkinnassa” korvattaisiin ilmaisulla ”rikosten torjunnassa”. Tämä osa hallituksen esityksestä ei liity tiedustelulakien säätämiseen vaan siihen, että hallituksen käsityksen mukaan säännöksen tulkinta on erkaantunut säännöksen sanamuodosta. Perustuslakivaliokunnan mielestä muutos tulisi valmistella huolellisesti erikseen.

Ei kantaa kiireellisyyteen

Perustuslakivaliokunta katsoo lisäksi, että ei ole estettä käsitellä perustuslain muutos poikkeuksellisesti kiireellisessä menettelyssä. Tämä edellyttää, että viiden kuudesosan määräenemmistön vaatimus eduskunnan täysistunnossa toteutuu.

Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan tee ehdotusta lakiehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi. Tämä yhdessä valiokunnan aikaisemman käytännön kanssa korostaa sen merkitystä, että perustuslain muuttamisessa noudatetaan vastaisuudessa normaalimenettelyä.

Jos perustuslain muutos on eduskunnassa tarkoitus julistaa kiireelliseksi, sitä koskeva ehdotus on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehtävä asian toisessa täysistuntokäsittelyssä ennen kuin keskustelu on päättynyt.

Perustuslakivaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Lapintie: Myös muutoksia lakiesitykseen

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoo, että perustuslakivaliokunta teki muutoksia hallituksen esitykseen.

– Perustuslakivaliokunta ei hyväksynyt sitä, että luottamuksellisen tiedon suojaan voitaisiin kajota rikosten torjunnan vuoksi. Haluamme pitää voimassa aikaisemman määritelmän: kysymyksessä pitää olla rikoksen tutkinta.

Kiireellisen käsittelyn perustuslakivaliokunta jätti eduskunnan suureen saliin, vaikka näyttikin sille vihreää valoa.

–Perustuslakivaliokunta päätyi siihen, että ei ole ehdotonta estettä kiireelliselle hyväksynnälle. Jos asiaa ei käsitellä kiireellisesti tämän vaalikauden aikana, se ei tarkoita sitä, että siviili- ja sotilastiedustelulait jäisivät kokonaan käsittelemättä. Ne pitää muuttaa ja kirjoittaa uudelleen niin, että ne vastaavat nykyistä perustuslakia.

Puhemiesneuvosto päättää siitä, milloin asia tuodaan eduskunnalle ja äänestykseen.