Pienen pihavaraston rakentajan kannattaa Kuopiossa odottaa määräysten uudistumista

Kuopion syksyn aikana voimaan astuva uusi rakennusjärjestys poistaa pihavaraston luvan hakemisen 20 neliön kokoon saakka.

rakentamismääräykset
Pihavarasto
Keijo Salokangas / Yle

Kuopiossa voimaan tulossa olevat uudet rakennusmääräykset helpottavat pienten varastorakennusten rakentamista pihoille. Jatkossa esimerkiksi jätekatoksen tai varaston saa rakentaa 20 neliön kokoon saakka ilman lupaa.

Tähän saakka esimerkiksi asemakaava-alueella yli kymmenen neliön varastosta on pitänyt ilmoittaa rakennusvalvontaan. Nyt ilmoitusmenettely on poistumassa kokonaan.

– Syynä tähän on se, että varasto on usein valmistuote, joka tuodaan asiakkaalle tontille valmiiksi. Tällöin rakennusvalvonnalla ei ole juuri asiassa valvomista, kunhan rakennus sijoittuu asemakaavan mukaisesti pihalle, kertoo Kuopion kaupungin rakennustarkastaja Ilkka Korhonen.

Uusi rakennusjärjestys tulee voimaan syksyn aikana

Pienen varaston rakentamista suunnittelevan kannattaa nyt jopa odottaa uusien määräysten voimaan tuloa, koska byrokratian vähentäminen säästää sekä aikaa että rahaa. Esimerkiksi toimenpideluvasta peritään rakennusvalvonnassa 200 euron maksu. Toimenpideluvan yhteyteen on myös edellytetty suunnittelija ja vastaava työnjohtaja.

Tulisijallinen talousrakennus pysyy edelleen luvanvaraisena, samoin jos rakennus sijoittuu asemakaavan vastaisesti tai häiritsee naapuria.

Määräyksissä on kevennetty myös lupahakua aitojen rakentamiseen sekä parveke- ja terassilasitusten tekemiseen, aurinkopaneelien ja -keräimien asentamiseen sekä asuinpientalojen julkisivujen ja katon värin sekä katon materiaalin muuttamiseen.

Rantavyöhykkeellä olevien saunarakennuksien uusiminen samalle paikalle on jatkossa mahdollista. Nykyisin rannassa olevan uusittavan saunan on joutunut purkamaan ja tekemään 15 metrin päähän rannasta. Uuden rakennusjärjestyksen mukaan rantasaunan saa korvata uudella samalle paikalle, kunhan uusi sauna noudattaa aiemman saunan rakennustapaa ja jätevedet käsitellään oikein.

Kuopion uusi rakennusjärjestys on tulossa voimaan syksyn aikana.