Kaivostoimintaan vaikea puuttua – maakuntahallitus aikoo ottaa yhteyttä eduskuntaan

Etelä-Savon maakuntahallituksen mukaan maanomistajilla ja viranomaisilla tulisi olla nykyistä kaivoslakia paremmat mahdollisuudet puuttua kaivostoimintaan ja koeporauksiin.

Heinävesi
metsää ja järveä
Jani Saikko / Yle

Etelä-Savon maakuntahallitus aikoo olla pikaisesti yhteydessä maan hallitukseen ja kansanedustajiin kaivoslain uudistamisesta.

– Kaivoslain tulisi olla vahvempi ja antaa maanomistajille ja viranomaisille parempia mahdollisuuksia puuttua kaivostoimintaan ja valmistavaan poraustoimintaan, Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen sanoo.

Etelä-Savo kutsuu Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntia yhteistyöhön Heinäveden kaivoshankkeen vaikutusten arvioimiseksi.

– Pyrimme löytämään yhteisissä palavereissa ja yhteisten selvitysten avulla yhteisen linjauksen siitä, miten suhtaudumme tähän kaivostoimintahankkeeseen, mutta myös ehkä laajemmin siihen elinkeinotoimintaan, mitä Saimaan alueella tehdään.

Maakuntahallitus teki maanantaina kokouksessaan kannanoton, jossa puolustetaan Saimaan järviluontoa. Maakuntahallituksen mukaan keskeisten vesireittien ja arvokkaiden luontoympäristöjen lähistölle kaavailtu avolouhos on ilmeinen riski Saimaan matkailuelinkeinojen etujen ja luonnon arvojen kannalta.

Etelä-Savon maakuntastrategia nostaa vesistöjen puhtauden ja matkailun vetovoimaisuuden maakunnan kärkitavoitteiksi, joten avolouhos on maakuntahallituksen mukaan ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa.

Brittiyhtiö Beowulf Mining on suunnitellut Heinävedelle avolouhoksena toteutettavaa grafiittikaivosta. Kaivoksesta tehdään tällä hetkellä hankekartoitusta.

Lisäselvityksiä kaivataan

Sekä maakuntahallitus että Heinäveden kunnanhallitus ilmaisevat huolensa kaivoshankkeen ympäristövaikutuksista. Kumpikaan hallitus ei tässä vaiheessa ole muodostanut kantaa kaivoshankkeesta, vaan ne kaipaavat lisäselvityksiä mahdollisesta kaivoksesta ja erityisesti sen ympäristövaikutuksista.

Heinäveden kunnanhallitus antaa kuntaan suunnitellusta kaivoksesta virallisia lausuntoja sitten, kun keskusteluun tulevat kaivosluvat, maankäytön kysymykset tai ympäristövaikutusten arviointi.

Kunta aikoo tiedottaa aiempaa paremmin, miten päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Heinäveden verkkosivuille aiotaan perustaa oma osio kaivosasioille. Lisäksi aiotaan järjestää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia.

Kunnanhallitus nimesi maanantaina kokouksessaan kunnan edustajat esimerkiksi viranomaisneuvotteluja ja sidosryhmäyhteistyötä varten. Edustajat ovat kunnan tekninen johtaja, kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat, Pro Heinävesi -liikkeen edustaja sekä kaivosasiantuntija.