Forssalainen Envor Biotech johtohahmoineen syytteessä ympäristön turmelemisesta

Yhtiön epäillään ylittäneen ympäristöluvan päästörajat viemäriin johdetuissa jätevesissään ajoittain viiden vuoden aikana.

ympäristörikokset
Envor Biotechin oikeudenkäynnin tuomaristoa Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa
Kanta-Hämeen käräjäoikeus ratkaisee, syyllistyikö forssalaisyhtiö ympäristön turmelemiseen vuosina 2010-2015.Nina Keski-Korpela / Yle

Forssalainen jätehuoltoyhtiö Envor Biotech ja kaksi sen johtohenkilöä vastaavat tänään tiistaina alkaneessa oikeudenkäynnissä Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteeseen ympäristön turmelemisesta.

Yhtiön epäillään ylittäneen ympäristöluvassa määritellyt päästörajat viemäriin, sitä kautta Forssan jätevedenpuhdistamolle ja edelleen vesistöön johdetuissa jätevesissään. Esimerkiksi kiintoaineen, fosforin, typen ja orgaanisen aineen määrien epäillään ylittyneen ajoittain vuosina 2010-2015.

Toinen syytetyistä on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 30.6.2014 asti ja tämän jälkeen yhtiön hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajana hän aloitti marraskuussa 2016. Toinen miehistä toimi aluksi, loppuvuodesta 2012 alkaen, yhtiön hallituksen jäsenenä ja lokakuusta 2014 Envor Biotechin toimitusjohtajana. Heidän epäillään tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta aiheuttaneen ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Syytetyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin ja vaativat syytteiden hylkäämistä.

Ympäristön turmelemisesta voidaan määrätä rangaistukseksi joko sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Kihlakunnansyyttäjä Hanna Kankaala vaatii yhtiölle 50 000 euron yhteisösakkoa, ja henkilövastaajille sakkorangaistuksia.

Syyttäjä vaatii myös yhtiötä maksamaan rikoksella saatua taloushyötyä valtiolle yli 280 000 euroa. Summa perustuu siihen, että typenpoistolaitoksen investointia lykättiin, mistä yhtiö sai korkohyötyä ja säästöä myös käyttö- ja huoltokustannuksissa.

Oikeutta käydään Hämeenlinnassa vielä keskiviikkona ja torstaina.

Päästörajojen ylityksiä pitkältä ajalta

Syytteen mukaan Envor Biotech on rikkonut ympäristölupaehtoja toistuvasti ja pitkän ajanjakson aikana. Vuonna 2006 myönnetyn ympäristöluvan ehdot ovat rikkoutuneet vuodesta 2010 alkaen.

Esimerkiksi vuonna 2010 orgaanisen aineen päästöt ylittivät lupaehdot yli 25-kertaisesti ja seuraavana vuonna yli 32-kertaisesti laskettuna vuosikeskiarvona päivässä. Ympäristöluvassa päästöraja oli 63 kiloa orgaanista ainetta päivässä. Viemäriin mennyt määrä oli kuitenkin aluksi 1 623 kiloa ja seuraavana vuonna 2 048 kiloa päivässä.

Yhtiö sai vuonna 2012 uuden ympäristöluvan. Sen päästörajat olivat suuremmat, mutta nekin yhtiö ylitti vuosina 2012-2015 useita kertoja.

Puutteellisesti esikäsitellyt jätevedet ovat päätyneet kunnan viemäriverkkoon ja sitä kautta Forssan jätevedenpuhdistamoon. Siellä syytteen mukaan puhdistamon puhdistusprosessi on häiriintynyt ja näin myöskään jätevedenpuhdistamo ei ole pysynyt omissa ympäristölupaehdoissaan. Näin kuormitus Loimijoen vesistöön on lisääntynyt.

Ylen MOT-ohjelma on käsitellyt yhtiön toimintaa kahdesti, ensin vuonna 2015 ja jälleen viime viikolla. Yhtiö on julkaissut nettisivuillaan vastauksensa (siirryt toiseen palveluun) MOT-ohjelman esittämiin kysymyksiin.

Puolustus: päästöjä on saatu vähenemään

Puolustuksen mukaan typenpoistolaitoksen käyttöönottaminen viivästyi syistä, jotka olivat Envorin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Puolustus muistuttaa, että yhtiö on toiminut saavuttaakseen raja-arvot: jätevesien esikäsittelyä on parannettu, typenpoistolaitos rakennettu ja pyritty kehittämään kemiallisia käsittelymenetelmiä parantamaan jäteveden koostumusta.

Envorin oma typenpoistolaitos valmistui syksyllä 2014 Forssaan.
Envorin oma typenpoistolaitos valmistui syksyllä 2014 Forssaan.Kari Mustonen/ Yle

Puolustuksen näkemyksen mukaan Envorin päästöillä on Loimijoen pilaantumiseen vain marginaalinen merkitys. Kuormitus maataloudesta vaikuttaa enemmän Loimijokeen.

Yhtiö on myös ohjannut biojätteitä alihankkijoille eikä käsitellyt kaikkia tarjottuja eriä Envorin omassa laitoksessa.

Rikoshyödyn osalta typenpoistolaitoksen käyttöönoton viivästyminen ei ole ollut strateginen valinta. Korotettu jätevesitaksa on kompensoinut laitoksen käyttöönoton viivästymistä. Puolustus myös kiistää, että jätevedestä olisi aiheutunut vahinkoa Forssan jätevedenpuhdistamolle.

Mittaustuloksia ja lupamääräyksien ylityksiä yhtiö ei kiistä. Puolustuksen mukaan ylitykset ovat kuitenkin vähentyneet tehtyjen toimien ansiosta.