Hovioikeus: Kohujuristi Heikki Lampelan sai erottaa Asianajajaliitosta – Lampela ei aio tyytyä ratkaisuun

Asianajaliitosta erottaminen on poikkeuksellinen menettely. Hovioikeus katsoo, että rikostuomion lisäksi Lampelan tarkoituksellinen hakeutuminen julkisuuteen alensi asianajajakunnan arvoa.

Heikki Lampela
Asianajaja Heikki Lampela
Asianajaja Heikki LampelaAri Lahti / AOP

Helsingin hovioikeus on hylännyt asianajaja Heikki Lampelan valituksen, joka koski hänen erottamistaan Asianajajaliitosta.

Lampela valitti Asianajajaliiton valvontalautakunnan erottamispäätöksestä hovioikeuteen, koska hän katsoi, että erottaminen oli liian ankara rangaistus. Asianajajaliitosta erotettu ei voi hoitaa oikeudenkäyntiasioita tuomioistuimissa.

Asianajajaliitto erotti Heikki Lampelan tammikuussa 2018. Taustalla oli Lampelan saama lainvoimainen tuomio naisystävänsä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Hovioikeus katsoo, että valvontalautakunta on voinut harkintavaltansa puitteissa katsoa Lampelan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Hovioikeus hyväksyy valvontalautakunnan johtopäätökset siitä, että Lampelan menettely on ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa. Hovioikeus ei pidä valvontalautakunnan ratkaisua kohtuuttomana.

Lampela oli erityisen mediahuomion kohteena

Hovioikeuden mukaan Lampelan toiminnan moitittavuutta on lisännyt julkisuus. Päätöksessä korostetaan, että Lampela on itse useiden vuosien ajan aktiivisesti hakeutunut julkisuuteen myös muutoin kuin työtehtäviin liittyvissä asioissa ja hänestä on tullut tunnettu julkisuuden henkilö.

Hovioikeus katsoo, että Lampelan oli täytynyt ymmärtää, että julkisuuden henkilönä kaikki hänen toimintansa oli median erityisen kiinnostuksen kohteena.

Espoon käräjäoikeus tuomitsi Heikki Lampelan vajaat kolme vuotta sitten 80 päivän ehdolliseen vankeuteen naisystävänsä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta.

Tuomion mukaan Lampela muun muassa uhkasi veitsellä ja kuristi naisystäväänsä vapaa-ajan asunnollaan Espoossa toukokuussa 2015. Lampela valitti tuomiosta hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei muuttanut päätöstä eikä korkein oikeus antanut Lampelalle valituslupaa.

Lampela hakee valituslupaa

Lampela oli myös saanut ennen erottamistaan lukuisia huomautuksia Asianajajaliitolta.

Kielto hoitaa oikeudenkäyntiasioita ei ole elinikäinen. Oikeudenkäyntiavustajan luvan voi saada takaisin kolmen vuoden päästä erottamisesta. Asianajajaliiton jäsenyyttä voi hakea uudestaan aikaisintaan kolmen vuoden päästä.

Heikki Lampela kertoo Ylelle, että hän aikoo hakea valituslupaa hovioikeuden päätökseen korkeimmasta oikeudesta.

Hän ei kuitenkaan tässä vaiheessa halua ottaa kantaa hovioikeuden päätöksen perusteluihin.

Lue myös:

Heikki Lampela aikoo valittaa liitosta erottamisestaan hovioikeuteen

Heikki Lampela erotettiin Asianajajaliitosta

Asianajaja Heikki Lampelalle ei valituslupaa Korkeimpaan oikeuteen – pahoinpitelytuomio jää voimaan

Hovioikeus ei muuttanut kohujuristin tuomiota pahoinpitelystä

Kohujuristille ehdollista vankeutta