Saamelaiskäräjät haluaa lakiuudistuksen pikimmiten takaisin Suomen päättäjien asialistalle

Saamelaiskäräjät aikoo esittää saamelaiskäräjälakiuudistusta jo seuraavaan hallitusohjelmaan.

Kotimaa
Sámediggi 21.06.2016
Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso (kuvassa keskellä) kertoo, että Saamelaiskäräjät jatkaa pyrkimyksiään uudistaa saamelaiskäräjälaki pikimmiten.Ville Fofonoff / Yle

Saamelaiskäräjät aikoo jatkaa työtä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi.

Saamelaiskäräjälakiesitys kaatui käräjien täysistunnossa maanantaina. Saamelaisten kulttuuri-itsehallintoa keskeisesti sääntelevää, vuonna 1995 asetettua saamelaiskäräjälakia (siirryt toiseen palveluun) on pyritty uudistamaan useaan kertaan muun muassa Saamelaiskäräjien hallinnon, vaalisäännösten ja saamelaismääritelmän osalta, mutta tuloksetta. Nyt noin vuoden päivät valmisteltu lakiesitys kaatui muun muassa Saamelaiskäräjien tyytymättömyyteen neuvotteluprosessin osalta.

Saamelaiskäräjälaki pyritään saamaan uuteen hallitusohjelmaan

Saamelaiskäräjät kävi maanantaisessa täysistunnossaan lähetekeskustelun asioista, joita se esittää Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan. Saamelaiskäräjälain uudistus on yksi Saamelaiskäräjien päällimmäisistä tavoitteista, kertoo toinen varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Suomen seuraavat eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa 2019. Saamelaiskäräjät valmistelee aiempien vuosien tapaan oman ehdotuksensa hallitusohjelmaan sisällytettävistä saamelaisia koskevista asioista.

– Totesimme Saamelaiskärjien täysistunnon lähetekeskustelussa, että lakiuudistus on yksi tärkeimmistä päämääristämme uuden hallituksen pöydälle, Juuso kertoo.

Saamelaiskäräjät asettaa työryhmän, jonka on määrä syksyn aikana valmistella mietintö hallitusohjelmaan esitettävistä asioista.

Lakityötä vetänyt Hallberg: Toivon, että asiaan löydetään pikainen ratkaisu

Vuosi sitten syksyllä asetettua saamelaiskäräjälakitoimikuntaa johtanut oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg toivoi, että Saamelaiskäräjät olisi saanut vuoden työn tuloksena uudistetun lain. Hän ei kuitenkaan usko työn menneen hukkaan.

– Lakimietinnössä löydettiin ihan uusi näkökulma siihen, että kysymys on nimenomaan äänestysoikeudesta saamelaiskäräjävaaleissa, ei saamelaisen määritelmästä, maaoikeuksista, elinkeinonharjoittamisesta tai muusta, mikä jakaa ihmisten mielipiteita. Siitä ei ollut mitään erimielisyyttä.

– Minä uskon, että saimme aikaan sellaisen kokonaisehdotuksen, että sen pohjalta, yksityiskohtia hioen, sillä aikanaan ratkaisu löytyy, Hallberg pohtii.

Pekka Hallberg, Inari, Sajos, Saamelaiskäräjälaki
Saamelaiskäräjälakitoimikunnan puheenjohtajana toimi korkeimman hallinto-oikeuden emerituspresidenttinä vuosina 1993–2012 toiminut oikeustieteen tohtori Pekka Hallberg.Linda Tammela / Yle

Pekka Hallberg kertoo, että hän on jo kymmeniä vuosia ajanut saamelaisten oikeuksia muun muassa YK:ssa ja perusoikeusuudistuksen yhteydessä. Hän toivoo pikaista ratkaisua asiaan.

– Toivon kovasti, että asiaan löydettäisiin jo ratkaisu. Tämä on elintärkeä kysymys saamelaisille, mutta merkittävä asia myös kaikkia alueen muita asukkaita, koko Suomea ja kansainvälistä kehitystä ajatellen. Tässä täytyy ottaa järki käteen ja mennä asiassa eteenpäin, Hallberg näkee.