Verohallinnon virhearvio kurittaa Lapin kaupunkeja: verotuloista lähti Rovaniemellä yli 5 miljoonaa euroa, Kemissä ja Torniossa 2 miljoonan euron molemmin puolin

Verohallinnon ja Kuntaliiton virheelliset laskelmat tulokehityksestä ja kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta ovat johtaneet koko maassa kuntien budjettivajeisiin. Lapissa ei päästä yhtään helpommalla.

kunnallisverotus
Verottajan nuolet läpäisevät kuntamerkin
Uutisgrafiikka

Marraskuussa edessä oleva kuntien verotulojen takaisinperintä niistää Lapin suurimpien kaupunkien budjeteista yhteensä 9 miljoonaa euroa valtion pohjattomaan kassaan.

Kyseessä on selkeästi sekä veroviranomaisen että Kuntaliiton laskelmissa tapahtunut virhe.

– Verohallinto on arvioinut minkä verran kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset vaikuttavat kuntien verotulokertymään, ja siinä on tapahtunut merkittävä virhe. Kesäkuun verotuloarviosta on nyt lähtenyt 5,2 miljoonaa euroa, Rovaniemen kaupungin talousarviopäällikkö Sirkka Lankila sanoo.

Verohallinto on arvioinut, minkä verran kilpailukykysopimuksen aiheuttamat muutokset vaikuttavat kuntien verotulokertymään, ja siinä on tapahtunut merkittävä virhe.

Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemen kaupunki

Kun lomarahoja leikattiin kikyn nimissä, se kevensi viime vuonna kuntien taloutta. Lapissakin kaikki kunnat kahta lukuunottamatta tekivät vuonna 2017 positiivisen tuloksen.

Kun palkansaajien tulot laskivat, eikä veroprosentteja korjattu tarpeeksi alaspäin, se merkitsi tälle vuodelle isompia veronpalautuksia, ja sen myötä kuntien tulokertymä on nyt ennakoitua alempi.

Samaan aikaan verohallinnossa ja Kuntaliitossa arvioitiin tulojen kasvavan hyvän suhdanteen seurauksena. Monet kunnat luottavat budjettia laatiessaan näihin arvioihin. Nyt arvio meni pieleen pahemman kerran.

– Ne arviot tehtiin ylioptimistisesti. Verohallinnossa ei vielä pystytä tarkemmin kertomaan, mitä siellä on arvioitu väärin ja mitä on tapahtunut, Sirkka Lankila sanoo.

Kuntien verotuloihin vaikuttavat myös veronpalautukset, jotka ovat tänä vuonna suuremmat kuin koskaan. Koko maassa maksetaan palautuksia noin kolme miljardia euroa.

Velkaa, velkaa, velkaa

Lukuisissa Suomen kaupungeissa päättäjät joutuvat nyt pää kuumana miettimään, mistä rahat budjettivajeen kattamiseen nyhdetään. Taloustilanne on kaikkialla tiukka, liikkumavaara ei juuri ole.

Me joudumme ottamaan lisää lainaa että meillä on kassassa rahaa kaikkien kulujen maksamiseen,

Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, Rovaniemen kaupunki

Joissakin kunnissa ongelmaa ratkotaan myymällä omaisuutta, jos sellaista on. Rovaniemellä joudutaan menemään niin sanotusti hattu kourassa pankinjohtajan puheille.

– Me joudumme ottamaan lisää lainaa, että meillä on kassassa rahaa kaikkien kulujen maksamiseen, Lankila sanoo.

Edessä on myös pikainen talousarvion rukkaus.

– Me olemme tekemässä osavuosikatsausta ja siinä samassa yhteydessä tehdään talousarvion muutos eli lisätalousarvio. Siinä korjataan verotulot oikeaksi ja arvioidaan valtionosuuskertymä. Tämä on nyt aikamoinen tilanne. Tuo reilu viisi miljoonaa on puolen veroprosentin verran, Lankila sanoo.

Torniossa tilanne näyttää paremmalta

Tornion kaupungissa niin sanottu takaisinperintä on suurempi kuin aikaisempina vuosina. Kaupungin budjetista lähtee sen seurauksena valtion kassaan 1,7 miljoonaa euroa. Kemissä budjettivaje on 2,2 miljoonaa euroa.

Me olemme ottaneet verotulot talousarvioon maltillisemmin kuin mitä verohallinto on meille ennustanut.

Anne Vuorjoki, talousjohtaja, Tornion kaupunki

Torniossa verotulojen ennakkoarvioihin suhtauduttiin talousarviota tehdessä varovaisesti.

– Olemme ottaneet verotulot talousarvioon verohallinnon ennustetta maltillisemmin, Tornion kaupungin talousjohtaja Anne Vuorjoki sanoo.

Vuorjoen mukaan kiky-sopimus ei ehkä vaikuta Tornion kaupungin talouteen niin paljon kuin monilla muilla kunnilla.

Tilanteessa vaikuttaa sekin, että Tornion talouselämässä on tänä vuonna ollut hyvä vauhti. Työttömyysaste on vähentynyt ja verotuloja on kertynyt enemmän kuin aikaisempina vuosina. Näyttää siis siltä, että verotulojen kasvu kompensoi takaisinperinnän aiheuttamaa budjettivajetta Torniossa.

Korjattu 26.9.2018 kello 17.19 otsikosta budjettivaje-sana pois ja tilalle sanat "verotuloista lähti".