Kemi yhteistyöhön Unkarin ja Liettuan kanssa: tavoitteena saada nuoret liikkumaan

Nuorten liikkumista aiotaan edistää personal trainereiden, koulun ja urheiluseuran yhteistyön sekä henkisen valmennuksen avulla.

Liikuntamotivaatio
Nainen istuu penkillä kuulokkeet korvilla
Annika Martikainen / Yle

Kemi on mukana kansainvälisessä nuorten liikuntaa edistävässä Blog Out Dropout hankkeessa.

– Tavoitteena on kannustaa ihmisiä harrastamaan urheilua ja liikuntaa etenkin tukemalla terveyttä edistävää liikuntaa. Lisäksi tavoitteena on lisätä sosiaalista osallisuutta ja lisätä yhtäläisiä mahdollisuuksia liikuntaan ja urheiluun, kertoo Kemin nuoriso- ja liikuntajohtaja Matti Molander.

Kemin panos projektiin on ammattiopisto Lappiassa käytössä oleva malli, jossa personal trainerit auttavat nuoria löytämään liikkumisen ilon ja terveet elämäntavat.

Liettuasta mukana on koulun ja jalkapalloseuran yhteistyö.

Lisäksi projektiin osallistuu Unkari, jossa tarjotaan henkistä valmennusta sekä kilpaurheilijoille että nuorille, joita on aktivoitava liikkumaan.

Ensi vuonna alkava vuoden mittainen projekti on saanut 60 000 euroa EU-rahoitusta.

– Hankerahoituksella tuetaan sidosryhmien välistä verkostoitumista ja ennen kaikkea hyvien käytäntöjen kehittämistä, tunnistamista, edistämistä ja levittämistä, Molander sanoo.

Jatkoakin pohditaan

Projektille mietitään jo nyt jatkoa, joka toteutuessaan tarkoittaisi satojen tuhansien eurojen suuruusluokkaa.

– Maksimisummat pyörivät 400 000 euron hujakoilla, Molander kertoo.

Molanderin mukaan jatkoa selvitetään hankkeen aikana. Jatko vaatisi kuitenkin paljon valmistelevaa työtä.

– Hankkeen laajetessa tarvitaan enemmän yhteistyökumppaneita ja se on kohtalaisen työläs prosessi. Se edellyttää kasvotusten tapahtuvia neuvotteluja. Tässä tulevat eteen aikataulu- ja resurssikysymykset, Molander toteaa.

Molander pohtii, onko realistista hakea jatkohanketta vuonna 2020 vai laitetaan laajemmalle hankkeelle pitempi aikataulu.

– Se selviää ensi vuoden kuluessa. Jatkon hakeminen edellyttäisi hankkeelle omaa työntekijää, Molander sanoo.

28.9.2018 klo 12.00 juttua on muokattu muuttamalla linkkiteksi muotoon Lappiassa käytössä oleva malli. Aiemmin jutussa luki, että Lappiassa kehitetty malli.