Vanhuksille esitetään Kemissä liki miljoonan lisäystä – varjobudjetti heikentäisi palveluita merkittävästi

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että Oklaholman ja Meripuiston palvelukodeissa työskentelevien työtaakkaa helpotettaisiin.

Kemi
Kotihoito.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Kemissä ehdotetaan vanhustenhuollon palvelujen parantamista ensi vuonna 900 000 eurolla. Kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta nostaisi kahden palvelukodin hoitajamitoituksen 0,65:een ja kehittäisi kotiin vietävien palvelujen laatua.

Lautakunnan puheenjohtajan Aaro Tiilikaisen mukaan hoitajamitoitusta tarkistettaisiin Oklaholman ja Meripuiston palvelukodeissa.

Kotihoidossa otettaisiin käyttöön niin sanottu Vuosaaren malli, jossa hoitajat tekevät hieman pidempää työpäivää ja viikonloppuisin töissä on väkeä lähes kuten arkenakin.

Lisäksi Kemissä aiotaan kokeilla yhteisöllistä asumista. Lautakunnan esitykset sisältyvät sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden budjettiehdotukseen.

Varjobudjetin leikkaukset vastaavat kahden palvelukodin kustannuksia

Kemin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on valmistellut ensi vuodelle myös vaihtoehtoista budjettia, jota kaupunginhallitus on siltä edellyttänyt. Varjobudjetissa sosiaali- ja terveystoimen menoja on leikattu 1,5 miljoonaa euroa nykyisestä lähes 91 miljoonasta eurosta.

– Vaihtoehtoisen raamin päätösehdotukseen lisättiin, että lautakunta ei pidä raamia toteuttamiskelpoisena ja sillä on paljon kielteisiä hyvinvointikustannuksia, jotka siirtävät kustannuksia toisiin kohteisiin ja näin romuttaa olennaisesti toimivaa palveluverkkoa, perustelee lautakunnan puheenjohtaja Aaro Tiilikainen.

Varjobudjetissa leikkaukset kohdistuisivat käytännössä ikäihmisten palveluihin, terveysneuvontaan ja harkinnanvaraisiin vammaispalveluihin. Sosiaali- ja terveystoimen johtajan Liisa Niirasen mukaan nämä palvelut hoidetaan tälläkin hetkellä kaupungissa keskimääräistä alhaisemmilla kustannuksilla.

– Meiltä edellytetyn karsinnan suuruus vastaa keskustan palvelutalon ja Syväkankaan palvelutalon yhteenlaskettuja kustannuksia, joten vaihtoehtoinen raami tulee merkitsemään merkittäviä heikennyksiä palveluihin, sanoo Liisa Niiranen.

Menettäjiä olisivat ikäihmiset, vammaiset ja neuvonta

Varjobudjetissa leikkauksia ei voi kohdistaa mihin tahansa sosiaali- ja terveyspalveluun, sillä esimerkiksi lääkärien ja hoitajien vastaanoton, kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon menojen suuruus ja suuri osa erikoissairaanhoidon menoista on sovittu palvelusopimuksella yhteisyrityksen kanssa.

Tämä tarkoittaa sitä, että menojen pienentäminen voi kohdistua vain niihin sosiaali- ja terveystoimialan palveluihin, jotka ovat kaikki lakisääteisiä, mutta eivät ole erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä. Näitä ovat ikäihmisten palvelut, talousarviossa lisättäväksi esitetyt terveysneuvonnan palvelut sekä harkinnanvaraiset vammaispalvelut.