Kysely: Ammattin opiskelevien tyytyväisyys opetukseen laskussa – joka viides harkitsee opintojen lopettamista

Amis 2018-kyselyn perusteella ammattiin opiskelevat ovat motivoituneita ja ylpeitä alastaan.

ammatillinen koulutus
Opiskelija hitsaa.
Sakari Partanen / Yle

Ammattiin opiskelevien tyytyväisyys opetukseen on laskenut. Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry:n teettämän kyselytutkimuksen mukaan lähes joka neljäs ammattiin opiskeleva ei ole tyytyväinen saamaansa opetukseen.

Tyytymättömyyttä aiheuttaa muun muassa työrauhan puute oppitunneilla ja lähiopetuksen vähäisyys. Lähes puolet ammattiin opiskelevista toivoo, että opettajilla olisi enemmän aikaa kahdenkeskiseen keskusteluun.

– Huonoimpia kokemuksia ovat epämotivoituneiden opiskelijoiden vaikutus työrauhaan ja ryhmän ilmapiiriin, kirjoittaa yksi kyselyyn vastannut amislainen.

Vähiten tyytyväisiä opetukseen ovat maa- ja metsätalousalojen opiskelijat. Heistä lähes joka kolmas ilmaisi kyselyssä tyytymättömyytensä saamaansa opetusta kohtaan.

Tyytyväisimpiä ovat puolestaan palvelualoilla opiskelevat sekä terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijat.

Joka viides ammattiin opiskeleva kertoo harkinneensa opintojen lopettamista. Kaksi vuotta sitten opintojen lopettamista oli pohtinut joka kymmenes.

Ylpeitä ja motivoituneita

Valtaosa opiskelijoista kertoo olevansa ylpeä opiskelemastaan alasta ja siitä, että opiskelee ammatillisessa oppilaitoksessa. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta on ylpeä amislainen. Luku on pysynyt muuttumattomana koko kymmenen vuoden tarkastelujakson ajan.

Väkevästä ylpeydestä huolimatta joka kolmas kokee, että yhteiskunnallinen keskustelu ja uutisointi ovat vaikuttaneet heidän omaan suhtautumiseensa negatiivisesti. Erityisesti naiset kokevat keskustelun vaikuttaneen negatiivisesti heidän suhtautumiseensa omaa alaa kohtaan.

– Huonoin kokemukseni on ollut ihmisten loukkaavat kommentit ammattikoulua kohtaan. Sanotaan, että amis ei ole tärkeä/pätevä koulutus, sen pääsee läpi kuka vaan. On ollut ikävä kuulla moisia alentavia kommentteja koulutustani kohtaan, kuvaillaan yhdessä vastauksessa.

Opiskelijat ovat kuitenkin motivoituneita opinnoissaan. Kyselyyn vastanneista 84 prosenttia kertoo olevansa motivoitunut nykyisissä opinnoissaan. Kaikista motivoituneimpia ovat yli 24-vuotiaat ammattikoululaiset.

Tänään julkaistu Amis 2018 -tutkimus on järjestyksessään viides. Kyselyyn vastasi yli 4 500 henkilöä. Edellisen kerran ammatillisten oppilaitosten arkea kartoitettiin kaksi vuotta sitten. Tutkimuksen tarkoituksena on ajankohtaista tietoa ammattikouluopiskelijoiden arjesta ja elämästä.

Lue myös:

Ammattioppilaitokset säästävät, kouluun ei aina tarvitse tulla joka päivä – opettaja: “Osa oppilaista hengaa kaupungilla”