Luotsinmäen biokaasulaitoshanke otti askeleen eteenpäin – vaikutukset ympäristöön arvioitu

Biokaasulaitos on tarkoitus rakentaa Luotsinmäelle Porin veden keskuspuhdistamon viereen

biokaasu
Biokaasua tankataan autoon.
Esa Huuhko / Yle

Porin Luotsinmäelle suunniteltu biokaasulaitos on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan ympäristövaikutuksiltaan sellainen, että se voidaan toteuttaa.

Ely-keskus julkaisi lausuntonsa hankkeen ympäristövaikutuksista torstaina. Ely-keskus edellyttää, että esimerkiksi ympäristölupaa haettaessa ympäristövaikutusten arviointia tarkennetaan muun muassa melun, hajuhaittojen ja hulevesien hallinnan osalta.

Luotsinmäelle rakennettavassa laitoksessa on tarkoitus käsitellä jätevedenpuhdistamon lietteitä. Prosessissa jätevesiliete mädätetään ja lopputuotteena syntyy biokaasua ja maanparannustuotetta. Lopputuotetta voidaan käyttää polttoaineena.

Biokaasulaitoksen kaasuntuotto on noin kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Biokaasulaitos on tarkoitus rakentaa Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon viereen.

Lue lisää:

Luotsinmäen biokaasulaitoksen rakentaminen viivästyy

Luotsinmäen puhdistamon viereen nousee biokaasulaitos