1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. virkavirheet

Historian suurin poliisirikosoikeudenkäynti alkaa – Katso tästä, mistä poliisipäälliköitä syytetään

Virkarikosoikeudenkäynnissä on kyse tietolähteiden käytöstä Helsingin poliisilaitoksella. Yle seuraa koko päivän tapahtumia oikeustalolla.

Kuva: Lehtikuva / Yle

Tämä päivä jää Suomen rikoshistoriaan, kun Helsingin käräjäoikeudessa alkaa kaikkien aikojen laajin poliisirikosoikeudenkäynti.

Oikeudenkäynnissä on kyse tietolähteiden käytöstä, ja erityisesti siitä, miten tietolähteiden käyttöä on valvottu.

Syyttäjä katsoo, että Helsingin poliisilaitoksella ei ole vuosina 2008–2013 kirjattu asianmukaisesti tietolähteitä rekistereihin. Syyttäjän mukaan esimiehet eivät puuttuneet siihen, ettei tietolähteitä rekisteröity asetusten mukaisesti.

Syyttäjä marssittaa virkarikosoikeudenkäynnissä syytettyjen penkille poliisijohtajia maan ylintä poliisijohtoa myöten. Oikeustalolle saapuvat tänään kaksi virasta pidätettyä, yksi irtisanottu ja kaksi eläkkeellä olevaa poliisijohtajaa.

Helsingin käräjäoikeudessa luetaan virkarikossyytteet edelliselle poliisiylijohtajalle Mikko Paaterolle. Paateron lisäksi virkarikoksesta on syytteessä keskusrikospoliisin päällikön virasta hyllytetty Robin Lardot, Helsingin poliisilaitoksen johtajan paikalta hyllytetty Lasse Aapio ja Helsingin poliisilaitoksen entinen johtaja Jukka Riikonen.

Heidän lisäkeen virkarikossyytteisiin vastaa myös Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio sekä kaksi muuta poliisimiestä.

Mistä poliisipäälliköitä syytetään?

Poliisiylijohtajana aiemmin toimineen Mikko Paateron vastuulla olivat muun muassa laillisuusvalvonnassa esiin tulleet valtakunnallisesti merkittävät asiat.

Syyttäjä katsoo, että Paatero oli saanut jo vuonna 2009 selvityksen siitä, että Helsingin poliisilaitoksen tietolähteiden käytössä ja rekisteröinnissä oli ongelmia.

Syyttäjän mukaan Paatero myös tiesi, että Helsingin huumepoliisi oli tuhonnut tietolähderekisterinsä, eikä Helsingin poliisilaitos halunnut noudattaa tietolähdetoimintaa koskevia määräyksiä.

Syyttäjän mukaan Paatero löi laimin tietoonsa tulleiden epäkohtien selvittämisen, niihin puuttumisen ja toiminnan johtamisen siten, että Helsingin poliisilaitos olisi korjannut menettelytapansa.

Paatero kiistää syyllistyneensä virkarikokseen.

Keskusrikospoliisin päällikön paikalta virkarikossyytteen vuoksi hyllytetty Robin Lardot toimi aiemmin Poliisihallituksessa poliisijohtajana ja rikostorjuntayksikön päällikkönä. Lardotin johtaman yksikön tehtäviin kuului muun muassa salaisen tiedonhankinnan valvonta.

Syyttäjä katsoo, että Lardot tiesi viimeistään vuoden 2012 lopulla, että Helsingin huumepoliisi oli pitänyt tiiviisti yhteyttä tunnettujen rikollistaustaisten henkilöiden kanssa, mutta poliisilaitos ei halunut rekisteröidä tietolähteitään.

Syyttäjän mukaan Lardot ei määrännyt ketään alaistaan korjaamaan tilannetta.

Syyttäjän mukaan Lardot ei liioin viipymättä ilmoittanut esimiehelleen, poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle sitä, että tietolähteiden käyttämiä puhelinliittymiä oli kirjattu Helsingin poliisilaitoksella puutteellisesti.

Lardot kiistää syyllistyneensä virkarikokseen.

Helsingin poliisipäällikön tehtävästä virkarikossyytteen vuoksi hyllytetty Lasse Aapio toimi aiemmin apulaispoliisipäällikkönä ja oli huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion esimies.

Syyttäjän mukaan Aapio tiesi, että huumepoliisin tietolähteet oli poistettu rekisteristä, ja että tilanne oli jatkunut pitkän aikaa.

Syyttäjä katsoo Aapion tienneen, että huumepoliisi ei pystynyt selvittämään hankkimiensa puhelinliittymien käyttöä operaatioissaan eikä sitä, liittyikö liittymien käyttö tietolähdetoimintaan.

Syyttäjä katsoo Aapion myös tienneen, että huumepoliisi oli pitänyt hankkimillaan puhelimilla yhteyttä rikollistaustaisiin henkilöihin ja että tietolähteille oli maksettu ainakin kulukorvauksia.

Syyttäjän mukaan Aapio laiminlöi epäselvyyksien valvomisen ja selvittämisen, eikä määrännyt ketään alaistaan korjaamaan tietolähdetoimintaa lain mukaiseksi.

Aapio kiistää syyllistyneensä virkarikokseen.

Helsingin poliisilaitoksen päällikkönä aiemmin toiminut Jukka Riikonen oli Lasse Aapion ja Jari Aarnion esimies.

Syyttäjän mukaan Riikonen oli vuonna 2009 ilmoittanut, ettei poliisilaitos noudata järjestelmällistä tietolähdetoimintaa koskevia määräyksiä. Syyttäjä katsoo myös Riikosen tienneen, että tietolähteet oli poistettu rekisteristä, ja että tilanne oli jatkunut pitkän aikaa.

Syyttäjän mukaan Riikosen tiedossa oli, että rikollisen taustan omaaviin henkilöihin pidettiin yhteyttä huumepoliisin hankkimilla puhelinliittymillä ja että tietolähteille maksettiin ainakin kulukorvauksia ja todennäköisesti myös palkkioita.

Syyttäjä katsoo, että Riikonen löi laimin huumepoliisin toiminnan johtamisen siten, että salaisen tiedonhankinnan määräyksiä olisi noudatettu ja yleisimmin käytetyt tietolähteet olisi kirjattu.

Syyttäjän mukaan Riikonen ei tiedottanut epäkohdista Poliisihallitukselle eikä sisäministeriölle.

Riikonen kiistää syyllistyneensä virkarikokseen.

Helsingin huumepoliisin entisellä päälliköllä Jari Aarniolla on lainvoimainen 3 vuoden vankeustuomio seurantalaitteisiin liittyvästä niin sanotusta Trevoc-jutusta.

Käräjäoikeus on tuominnut Aarnion lisäksi 10 vuoden vankeusrangaistukseen törkeistä huumerikoksista. Huumerikosjutun käsittely jatkui hovioikeuteen ja Aarnio odottaa ratkaisua, joka on tulossa ensi vuonna.

Lisäksi meneillään on tutkinta, jossa Aarnion epäillään tienneen henkirikoksesta, jota hän ei olisi yrittänyt estää. Aarnio on kiistänyt tämän rikosepäilyn.

Tänään Helsingin käräjäoikeudessa alkavassa oikeusjutussa Aarnio joutuu vastaamaan syytteeseen, jonka mukaan hän huumerikosyksikön johtajana löi laimin velvollisuutensa ylläpitää tietolähderekisteriä.

Syyttäjä katsoo Aarnion hävittäneen tai yrittäneen hävittää tietolähteitä koskevia rekisterimerkintöjä vuonna 2008.

Syyttäjän mukaan tietolähdetoiminnan kulujen ja palkkioiden kirjaamisessa kuitteihin merkittiin tarkoituksellisesti virheellisiä rikosilmoitusnumeroita. Näin poliisin toiminnan lainmukaisuuden arviointi tehtiin syyttäjän mukaan käytännössä mahdottomaksi.

Aarnio kiistää syyllistyneensä virkarikokseen.

Yle seuraa oikeudenkäyntiä

Yle seuraa tapahtumia Helsingin käräjäoikeudessa koko päivän ajan.

Suora lähetys oikeustalolta alkaa kello 8.40. Lähetystä juontavat Ylen toimittajat Päivi Happonen ja Marjatta Rautio.

Oikeuskäsittely alkaa kello 9. Silloin alkaa oikeussalista myös hetki hetkeltä -seuranta.

Lue myös:

Poliisijohtajat olivat suuren poliisirikosjutun esitutkinnassa tietämättömiä – Poliisiylijohtaja: Olin kuvitellut, että säätelyä on noudatettu

"Vaikea vedota siihen, että eivät olisi lakia tunteneet" – Professori jyrähtää poliisijohdon virkarikossyytteistä

Useita korkea-arvoisia poliiseja epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Helsingin tietolähdejupakassa