Hyppää sisältöön

Hovioikeus lakkauttaa uusnatsistisen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen – yleinen etu vaatii toiminnan kieltämistä

Turun hovioikeuden päätös tekee mielenosoituksia järjestävän ja uusnatsistista propagandaa levittävän Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminnasta laitonta.

Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen järjestämä ”Kohti vapautta” –kulkue 6.12.2017. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Turun hovioikeus lakkauttaa Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) ja sen alueosastot sekä PVL:ään kytkeytyvän Pohjoinen Perinne -yhdistyksen.

Pirkanmaan käräjäoikeus päätti Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkautuksesta viime vuoden marraskuussa, mutta PVL valitti päätöksestä hovioikeuteen. Turun hovioikeus on nyt hylännyt valituksen.

Hovioikeus katsoo käräjäoikeuden tavoin, että PVL:n toiminta on lain ja hyvien tapojen sekä yleisen edun vastaista, joten varoitus ei ole riittävä toimi.

Hovioikeus: Sananvapaudet rajat on ylitetty

Hovioikeus perustelee lakkautuspäätöstä muun muassa sillä, että PVL:n toimintaan liittyy rotusyrjintää ja vihapuhetta.

Hovioikeus katsoo, että yhdistys ei pidä kaikkia ihmisrotuja samanarvoisina ja rotuopilla ja rotujen erillään pitämisellä on keskeinen merkitys PVL:n toiminnassa. Hovioikeuden mukaan kyseessä ei ole sananvapauden rajoissa tapahtuva ulkomaalaispolitiikan arvostelu.

Hovioikeuden mielestä on selvää, että yhdistys ihannoi fasismia ja Hitlerin aikainen Saksan kansallissosialismi on PVL:n keskeinen ideologia, jota se käytännössä tavoittelee. Oikeus toteaa, että on riidatonta, että PVL pitää Hitleriä suurmiehenä.

PVL:n toiminta on hovioikeuden arvion mukaan vihapuheen kaltaista erityisesti juutalaisvastaisen propagandan ja holokaustin vähättelemisen vuoksi. PVL pyrkii myös yhdistymis- ja sananvapauden nojalla seksuaalivähemmistöjen oikeuksien loukkaamiseen.

Hovioikeus: Väkivalta on ollut poliittista

Hovioikeuden mukaan PVL tosiasiallisesti hyväksyy yhdistyksen ja sen arvojen puolesta tehdyn väkivallan ja rikollisen menettelyn.

Yhdistyksen jäsenillä on tuomioita väkivaltarikoksista on vuosilta 2011–2016. Oikeus toteaa, että vaikka niitä ei ole huomattavaa määrää, kysymys on useimmiten ollut poliittisesta väkivallasta ja häirinnästä PVL:n tai muiden tahojen poliittisten tai aatteellisten tapahtumien yhteydessä.

Hovioikeus huomauttaa, että vaikka Vastarintaliikkeen oppaassa aktivisteille on todettu, että väkivalta johtaa erottamiseen, ei ketään väkivaltarikoksista tuomituista jäsenistä ole erotettu tai heidän asemaansa yhdistyksessä heikennetty.

PVL katsoi varoituksen riittävän

Hovioikeus katsoo, että Pohjoinen Perinne on PVL:ään kuuluva yhdistys. Yhdistys on muun muassa kerännyt varoja PVL:n toimintaan.

Hovioikeus toteaa, että Pohjoinen perinne -yhdistys on myötävaikuttanut PVL:n lain ja hyvien tapojen vastaiseen toimintaan, joten peruste myös sen lakkauttamiselle on olemassa eikä varoitusta voida pitää riittävänä.

PVL on vedonnut perustuslakiin ja katsonut, että yhdistysten lakkauttamisella rikotaan myös sananvapautta ja kokoontumisvapautta.

PVL on katsonut, että varoitus olisi kummallekin yhdistykselle riittävä seuraamus.

PVL:n lakkauttamista oikeudessa on ajanut Poliisihallitus, jonka mielestä yhdistys toimii lain ja hyvien tapojen vastaisesti.

Poliisihallitus selvittää puuttumista mielenosoituksiin

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan Poliisihallitus tutustuu tarkoin päätöksen sisältöön. Tämän jälkeen arvioidaan sen vaikutuksia.

– Poliisihallitus on laatimassa asiaa koskevia linjauksia poliisilaitoksille. Näkyvää puuttumista esimerkiksi mielenosoituksissa tehdään tilanteeseen liittyvän kokonaisharkinnan perusteella.

Kolehmainen korostaa, että hovioikeuden päätös tarkoittaa sitä, että kaikki yhdistykseen liittyvä toiminta on lakkautettava ja toiminnan jatkaminen on rangaistavaa.

Yhdistysten on lopetettava toimintansa kun hovioikeuden päätös on lainvoimainen.

Kolehmaisen mukaan hovioikeuden linjaus on selkeä viesti siitä, että väkivaltaisten ja avoimen rasististen järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Professori: Sananvapaus ei ole vaarassa

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio katsoo, että on PVL:n kohdalla ollut kyse enemmän oikeuksien väärinkäytöstä kuin hyväksyttävästä oikeuksien käytöstä.

– Eli nämä vihapuheet ja muut toiminnat eivät nyt saaneet lain suojaa.

– Voi sanoa, että ei ole mitään vaaraa siitä, että yleisesti ottaen sanavapaus ja kokoontumisvapaus olisi meillä heikompaa kuin aikaisemmin.

Nuotio pitää hovioikeuden linjausta erittäin merkittävänä, sillä asiaa arvioitiin nyt perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, eli aivan toisin kuin 20-40 vuotta sitten olisi tehty.

Nuotio arvioi, että hovioikeuden ratkaisun perusteella yhdistysten toiminta voidaan kieltää välittömästi, vaikka lakkautuspäätöksestä valitettaisiin korkeimpaan oikeuteen.

Pohjoismaisella Vastarintaliikkeellä on noin sata jäsentä.

Lue myös:

.
.