Moni apurahatutkija ja -taiteilija vitkuttelee eläkevakuutusasioissaan

Apurahansaajien vakuutuksia hoitava Maatalousyrittäjien eläkelaitos on lähettämässä satoja valvontakirjeitä, koska lakisääteisiä vakuutuksia ei ole otettu.

Säätiöt ja apurahat
Taiteilijan työhuone, palettiveitsiä.
AOP

Kun tutkija on uppoutunut aineistoonsa tai taiteilijalla luominen vahvimmillaan, voivat eläke- ja tapaturmavakuutusasiat tuntua etäisiltä.

Jotta elantoa kuitenkin olisi myös vanhuuden tai sairauden kohdatessa, on työskentelyapurahaa saavilla usein velvollisuus ottaa vakuutus.

Apurahansaajien vakuuttamisesta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Vaikka apurahansaajia on vakuutettu jo kymmenen vuotta, viime vuonna toiminta-apurahoja saaneista noin joka kymmenes ei hoitanut asioita ajallaan. Alkuvuosina määrä oli tätäkin suurempi.

– Edelleen osa apurahansaajista on tietämättömiä, että heillä on oikeus ja samalla kyllä velvollisuus ottaa lakisääteinen eläkevakuutus. Osalta se on unohtunut. Monenlaisia syitä aina valvontakierrokselta tulee vastaan, kertoo apurahansaajien vakuuttamisesta vastaava tiiminvetäjä Leena Vehkomäki.

Ristiinajo paljastaa laiminlyönnit

Mela valvoo vakuutusten ottamista vertaamalla stipendien myöntäjien toimittamia tietoja apurahansaajien tekemiin hakemuksiin.

Tänä syksynä massavalvonnan seurauksena noin 600 apurahansaajalle lähetetään kirje, jossa kerrotaan saaduista tiedoista, pyydetään selvitystä ja kehotetaan ottamaan vakuutus.

Jos asiaa ei valvontakirjeestä huolimatta hoideta, tekee eläkelaitos pakkovakuuttamispäätöksen apurahojen myöntäjiltä saamiensa tietojen perusteella. Korotuksia vakuutusmaksuun ei kuitenkaan tehdä.

tutkijoita laboratoriossa
AOP

Omatoimisuus kannattaa

Apurahansaajan kannattaa jättää vakuutushakemus itse, sillä tuolloin hän voi mahdollisesti tehdä vähennyksiä kuluistaan. Pakkovakuutuspäätöksissä niitä ei huomioida.

Vakuutusvelvollisuus koskee Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvia apurahansaajia, jotka ovat saaneet Suomesta myönnetyn työskentelyapurahan. Apurahan tulee olla tarkoitettu vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn.

Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös ulkomailla tapahtuva apurahatyöskentely ja ulkomaalaisen Suomessa tekemä apurahatyö, mikäli saaja kuuluu työskentelyn aikana Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin.

Vakuutusvelvollisuus koskee niin henkilökohtaisen apurahan saaneita kuin työryhmässä apurahalla työskenteleviä.

Ei pelkästään eläkeasia

Alle 18-vuotias, yli 68-vuotias tai vanhuuseläkkeellä oleva henkilö ei voi ottaa vakuutusta. Vakuutusvelvollisuus ei myöskään koske perustutkinto-opiskeluun tai pelkästään kulujen kattamiseen tarkoitettuja apurahoja.

Sen sijaan nuorenkin, työskentelyapurahaa saaneen tutkijan tai taitelijan kannattaa huolehtia vakuutusturvastaan, sillä se vaikuttaa eläkkeen ohella myös muihin ansioperusteisiin etuuksiin.

– Jos hän esimerkiksi jää vanhempainvapaalle kesken tai jälkeen apurahakauden, niin myös Kelan ansioperusteiset etuudet perustuvat tähän vakuutuksen työtuloon, Vehkomäki painottaa.

Mela vakuuttaa vuosittain noin 5 000 tieteen ja taiteen apurahansaajaa.