Hyppää sisältöön

Pohjolakoti ilmoitti parannuksista toiminnassaan, huomiota kiinnitetty lasten kiinnipidon ehtoihin

Apulaisoikeusasiamies löysi kevään tarkastuksessa useita puutteita.

Nuorten pyöriä Pohjolakodin pihalla. Kuva: Juha Hintsala / Yle

Muhoksella toimiva koulukoti Pohjolakoti on ilmoittanut parannuksista toiminnassaan. Toimenpiteisiin on ryhdytty sen jälkeen, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies havaitsi keväällä puutteita koulukodin toiminnassa.

Apulaisoikeusasiamies totesi raportissaan, ettei pidä "hyväksyttävinä ja lainmukaisina sellaisia käytäntöjä, jotka ovat mielivaltaisia tai alistavia tai joilla selvästi puututaan lapsen perusoikeuksiin...".

Koulukodin vastauksessa todetaan muun muassa, että joissakin Pohjolakodin yksiköissä lapsen kiinnipitoon on ryhdytty liian matalalla kynnyksellä, ilman lastensuojelulain mukaisia perusteita. Uuden ohjeistuksen mukaan nuorta ei voi fyysisesti saattaa esimerkiksi tekemättä jääneen tehtävän luo.

Apulaisoikeusasiamies kiinnitti pöytäkirjassaan huomiota myös lapsen eristämiseen. Hän edellytti muun muassa, että lasten riisuttamisesta eristämistilaan vietäessä luovutaan ja jatkossa eristämiseen vieminen ja mahdollinen siihen liittyvä henkilöntarkastus tehdään lapsen ihmisarvoa kunnioittaen.

Pohjolakoti on tehnyt asiaa koskevan uuden, yksityiskohtaisen kirjatun ohjeistuksen, jonka mukaan vaatteiden vaihtaminen rauhoittumishuoneeseen mentäessä on nimenomaisesti kielletty. Nuori menee huoneeseen nyt omissa vaatteissaan.

"Hatkapäivän" kirjoittamisesta luovuttu

Apulaisoikeusasiamies piti Pohjolakodin käytössä olleita lapsen liikkumisvapautta rajoittavia sääntöjä lakiin perustumattomina. Liikkumisvapauden rajoittamista ei hänen mukaansa voida käyttää rangaistuksena lapsen käyttäytymisestä.

Pohjolakodin mukaan annetun uuden ohjeistuksen mukaan nuoret voivat liikkua laitoksen ulkopuolella, jos heillä ei ole päätöstä liikkumisvapauden rajoittamisesta. Nuoret palaavat yksikköön iltapalaan mennessä. Rangaistuksi tulemisen kokemus on voinut johtua siitä, ettei aikuisella ole ollut kiireen takia tarpeeksi aikaa pysähtyä tilanteeseen keskustelemaan nuoren kanssa, Pohjolakodin vastauksessa todetaan.

Apulaisoikeusasiamies edellytti myös joukkorangaistuksista luopumista. Koulukodin mukaan yhdessä yksikössä oli tullut esiin epäasiallinen, kaikkien nuorten arkeen vaikuttava sääntö, joka liittyi television käyttöön.

Sääntö on koulukodin mukaan poistettu. Lisäksi työntekijöitä on muistutettu, ettei kaikille nuorille tule seuraamusta, jos yksi nuori on rikkonut sääntöjä. Pohjolakodin mukaan kahdessa erikoisyksikössä käytössä olleesta niin kutsutun hatkapäiväkirjan kirjoittamisesta on luovuttu.

Apulaisoikeusasiamies oli tätä edellyttänyt. Hänen mukaansa lasten tekojen tai käyttäytymisen läpikäyntiä ei voida koskaan toteuttaa lasta nöyryyttävällä tavalla tai siten, että menettelyllä tosiasiassa rajoitetaan lapsen perusoikeuksia.

Lue lisää:

.
.