EK haluaa seuraavan hallituksen työllisyystavoitteeksi 75 prosenttia

EK tarjoaa keinoiksi muun muassa työttömyysturvan porrastamista ja lyhentämistä.

Työttömyysturva
Nainen menossa te-toimistoon.
Mikko Stig / Lehtikuva

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on julkistanut keinot, joilla sen mielestä työllisyys saadaan ensi vaalikaudella nostettua pohjoismaiselle tasolle eli 75 prosenttiin. EK haluaisi muun muassa lyhentää työttömyysturvan enimmäiskestoa 50 päivällä.

EK myös porrastaisi turvaa siten, että se olisi työttömyyden alussa nykyistä viisi prosenttia korkeampi, mutta alenisi puolestaan kymmenellä prosentilla, kun työttömyys on kestänyt kolme ja kuusi kuukautta.

Eroon kannustinloukuista

EK:n tavoitteena on, että työnteko olisi aina kannattavampaa kuin työttömyys. Se vaatii EK:n mielestä työttömyysturvan rukkaamisen lisäksi myös erilaisten kannustinloukkujen purkamista. EK yhdistäisi yleisen asumistuen ja toimeentulotuen kotitalouskohtaiseksi tueksi ja alentaisi varhaiskasvatuksen maksuja. Samalla pienten lasten yksityisen hoidon tukea pitäisi korottaa.

Sosiaaliturva uusiksi

EK panisi myös sosiaaliturvan uusiksi ensi vaalikaudella. Vanhempainpäivärahajaksot pitäisi EK:n mielestä jakaa tasan vanhempien kesken. Maksuttoman esiopetuksen EK ulottaisi viisivuotiaisiin.

Samalla EK ehdottaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoituksista luopumista.

Järjestön arvion mukaan sen nyt ehdottamilla konsteilla työmarkkinoille voitaisiin saada kymmeniä tuhansia uusia työntekijöitä.