Hyppää sisältöön

Lakialoite kuurojen kuulevien lasten oikeuksista viittomakielen opetukseen vireillä

SDP:n kansanedustajat laativat lakialoitetta CODA-lasten äidinkielen opetuksen puolesta.

Kansanedustajat Merja Mäkisalo-Ropponen sekä Timo Harakka ilmoittivat 26. syyskuuta laativansa lakialoitetta, jonka tarkoituksena olisi saada viittomakieli kieleksi, jonka opettamiseen äidinkielenä voitaisiin myöntää valtion avustusta myös kuuleville, äidinkieleltään viittomakielisille oppilaille, eli CODA–lapsille.

Lakialoitteen tarkoituksena on asettaa CODA-oppilaat tasa-arvoisempaan asemaan muiden vähemmistökieltä äidinkielenään käyttävien oppilaiden kanssa.

Kertomansa mukaan Mäkisalo-Ropponen ja Harakka tekivät Vuonna 2016 toimenpidealoitteen ja kaksi kirjallista kysymystä aiheesta, mutta nämä eivät tuottaneet tulosta.

Mäkisalo-Ropponen kommentoi Uusi-Suomi-lehden blogikirjoituksessa, että aikaisempiin toimiin saaduista vastauksista voi huomata, että ihmisten on yhä vaikea ymmärtää miksi kuuleva haluaa ”turvautua” viittomakieleen, kun ei ole pakko, eivätkä he ymmärrä viittomakielen olevan kuulevallekin äidinkieli ja identiteetin lähde.

Toukokuussa 2015 voimaan tulleen viittomakielilain tarkoituksena on edistää viittomakieltä käyttävän kielellisten oikeuksien toteutumista. Myös kuurojen kuulevat lapset kuuluvat tähän edellä mainittuun ryhmään ja tällä hetkellä kouluilla on mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta järjestää viittomakielenopetusta heille. Opetukseen ei myöskään tarjota tällä hetkellä valtion rahoitusta ja kunnat ovat Mäkisalo-Ropposen ja Harakan mukaan hoitaneet asiaa hyvin vaihtelevasti.

.
.