Poliisi: Vakuutusyhtiö Pohjantähden yhtiökokouksen järjestelyissä ei ole syytä epäillä vakuutusyhtiörikosta

Hämeen poliisi tutki Pohjantähden ylimääräisen yhtiökokouksen asioita Finanssivalvonnan pyynnöstä.

Pohjantähti keskinäinen vakuutusyhtiö
Vakuutusyhtiö Pohjantähden ylimääräisen yhtiökokouksen osallistujia Hämeenlinnan Aulangolla
Kuohunta vakuutusyhtiössä nousi pintaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa vuonna 2017.Timo Leponiemi / Yle

Hämeen poliisi selvitti elo-syyskuussa 2018 Pohjantähden ylimääräisen yhtiökokouksen järjestelyjä Finanssivalvonnan tutkintapyynnön pohjalta. Esitutkinta koski vain vakuutusyhtiörikosta. Jo aikaisemmin muut mahdolliset rikosnimikkeet oli rajattu pois esitutkinnasta.

Rikostarkastaja Kimmo Kajosmaan mukaan kuulusteluissa ja asiakirjoihin tutustuttaessa tuli johtopäätös, että ketään ei ole syytä epäillä vakuutusyhtiörikoksesta.

– Sain käsityksen, että kukaan ei ole toiminut kenenkään välikätenä asiassa sillä tavalla, että asia täyttäisi vakuutusyhtiörikoksen tunnusmerkit, kertoo Kajosmaa.

Kuohunta vakuutusyhtiössä alkoi lokakuussa 2017

Keskinäisen vakuutusyhtiö Pohjantähden osakkaat, jotka edustivat yli kymmenesosaa äänivallasta, vaativat ylimääräistä yhtiökokousta ja yhtiön hallituksen vaihtamista syksyllä 2017. Kokous oli varsin myrskyissä ja vakuutusyhtiössä vaihtui syksyllä 2017 niin yhtiön toimitusjohtaja kuin yhtiön hallituskin.

Toimitusjohtajaksi valittiin Pekka Määttä, joka ehti vetää vakuutusyhtiötä kahdeksisen kuukautta kesäkuuhun 2018 asti.

Rahoitus- ja vakuutusalaa valvova Finanssivalvonta otti Pohjantähden suurennuslasinsa alle keväällä 2018. Finanssivalvonta asetti toukokuussa asiamiehen seuraamaan vakuutusyhtiön toimintaa. Asiamies on edelleen yhtiössä tarkkailijana.

Esitutkintaa rajattiin yhdessä syyttäjän kanssa

Poliisille tehdyssä tutkintapyynnössä kesällä 2018 Finanssivalvonta pyysi poliisia selvittämään mahdollisen vakuutusyhtiörikoksen ohessa muun muassa sitä, oliko vakuutusyhtiössä kirjauduttu asiakasrekistereihin säännösten vastaisesti, ja oliko sieltä saatavaa tietoa salassapitosäännösten vastaisesti käytetty valtakirjojen hankintaan.

Kimmo Kajosmaan mukaan elokuussa esitutkinta rajattiin syyttäjän kanssa vain vakuutusyhtiörikokseen.

– Salassapitorikos ja henkilöstörekisteririkos rajattiin tutkinnasta pois kustannussyistä. Eikä myöskään mikään yleinen etu edellyttänyt näiden asioiden ottamista tutkittaviksi.

Asian tutkinta on nyt päättynyt. Tein päätöksen aamupäivällä ensimmäinen lokakuuta.

Kimmo Kajosmaa

Hämeen poliisi epäili itsekin vielä loppukesästä tutkintapyynnön pohjalta vakuutusyhtiörikosta. Tutkinnan edistyessä ja aineistoa läpi käytäessä tältäkin rikosepäilyltä alkoi pudota pohja pois.

– Asian tutkinta on nyt päättynyt. Tein päätöksen aamupäivällä ensimmäinen lokakuuta, kertoo Kajosmaa.

Uusi toimitusjohtaja on aloittanut työnsä

Vakuutusyhtiölle valittiin kesällä uusi toimitusjohtaja, Aki Kiiliäinen, joka otti yhtiön vetovastuun lokakuussa alusta lähtien. Pohjantähteen Kiiliäinen siirtyi LähiTapiolan Loimi-Hämeen liiketoimintajohtajan tehtävästä.

Pohjantähti on Hämeenlinnassa päätoimipaikkaa pitävä vakuutusyhtiö, jonka palveluksessa on yli 300 työntekijää. Vakuutusyhtiön maksutulo oli vuonna 2017 yli 100 miljoonaa euroa. Tulos samalta vuodelta oli 6,7 miljoonaa euroa.