Aivoinfarktipotilaiden ambulanssilennot Vaasasta Uumajaan alkavat ensi vuonna

Uumajaan kuljetetaan ne potilaat, jotka tarvitsevat liuotushoidon sijaan mekaanisen tukoksen poiston. Tällaisia potilaita on Vaasan keskussairaalassa arviolta 10-20 vuodessa.

aivoinfarkti
Vaasan keskussairaalan akuuttiosaston pääsisäänkäynti.
Tuomo Rintamaa / Yle

Aivoinfarktin saaneita potilaita voidaan ensi vuonna siirtää Vaasan keskussairaalasta hoitoon Norlannin yliopistolliseen sairaalaan Uumajaan. Siirto koskee potilaita, joille lääkkeellä tehtävä liuotus ei ole paras vaihtoehto. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tänään yhteistyösopimuksen Västerbottenin läänin maakäräjien kanssa. Sopimus tulee voimaan ensi vuoden alusta.

Esimerkiksi suurten kaula- tai aivovaltimoiden tukoksesta kärsivät potilaat saavat liuotushoitoa paremman hyödyn niin sanotusta mekaanisesta trombektomiasta. Silloin tukos poistetaan mekaanisesti valtimokatetrin avulla.

Tällainen osaaminen ja välineistö ovat Suomessa saatavilla vain yliopistosairaaloissa. Tähän asti potilaat on kuljetettu Vaasasta Tampereen yliopistolliseen sairaalaan ambulanssilla.

Merenkurkun toiselle puolelle matka tehtäisiin ensisijaisesti Uumajaan sijoitetulla sairaalalentokoneella tai sen ollessa varattuna helikopterilla.

Vaasan sairaanhoitopiirissä arvioidaan, että siirrettäviä potilaita on 10 - 20 vuodessa.

Tunnin voitto

Vaasan sairaanhoitopiirissä on viimeisen kahden vuoden ajan selvitetty Uumajan mahdollisuuksia hoitaa potilaita mekaanisen trombektomian osalta. Uumaja sijaitsee maantieteellisesti lähempänä Vaasaa kuin Tampere.

Syy uuden toimintamallin suunnitteluun on ollut se, että potilaan hoito voitaisiin aloittaa entistä nopeammin. Käypä hoito -suosituksen mukaan aivovaltimon tukoksen hoito tulee aloittaa alle 4,5 tuntia oireiden alkamisesta.

Keväällä Vaasan keskussairaala ja Norlannin yliopistollinen sairaala pitivät harjoituksen, jossa testattiin potilaan kuljetusprosessia. Harjoitus todisti, että potilas on valmiina hoidon aloittamiseen noin tuntia aiemmin Uumajassa kuin Tampereella.

Sairaanhoitopiiristä kuitenkin todetaan, että sää sekä lentokoneen ja sopivan henkilöstön saatavuus vaikuttavat siihen, mihin potilas kannattaa kuljettaa. Ambulanssikuljetus Tampereelle on jatkossakin yhä vaihtoehto.

Lentokonekuljetuksen, toimenpiteen ja hoidon yhteishinnan on arvioitu olevan Uumajassa hieman halvempi kuin hoito Tampereen yliopistosairaalassa. Olennaisin hyöty on kuitenkin sairaanhoitopiirin mukaan mahdollisuus estää potilaan vakava vammautuminen tai kuolema.

Palvelua myös suomeksi?

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus teki tänään lisäyksen potilassiirtoja koskevaan päätökseen. Hallituksen mukaan siirroissa täytyy pitää huomioida erityisesti se, että suomenkieliset potilaat saavat palvelua omalla äidinkielellään.

Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz uskoo, että tämä onnistuu.

– Vieraillessamme sairaalassa vakuutettiin, että siellä on paljon Suomesta tulleita ja suomenkielisiä työntekijöitä, Frantz toteaa.

– Sairaalan vastuulla on koko pohjoinen Ruotsi, jossa puhutaan myös suomea.

Uudenlaisen toiminnan tuloksia ja kustannuksia seuraamaan asetetaan erillinen seurantaryhmä, jossa on edustajia sekä Vaasasta että Uumajasta.