Tervola vie oikeuteen valtionkorvausten takaisin perinnän

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on päättänyt, että Tervolalta peritään takaisin 155 000 euroa valtionkorvauksia.

maatalouslomittajat
Tervolan kunnantalo
Tervolan kunnanhallitus päätti maanantaina, että valtionkorvausten takaisin perintä viedään hallintoriitana hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.Risto Koskinen / Yle

Tervola vie oikeuteen valtionkorvausten takaisin perinnän. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela on päättänyt, että Tervolalta peritään takaisin 155 000 euroa maatalousyrittäjien lomituspalveluihin myönnettyä korvausta.

Takaisin perintä on aiheutunut muun muassa lomituspalvelulain vastaisesta lomituspäivän pituudesta ja varallaolon virheellisestä järjestämisestä.

– Esimerkiksi jollain tilalla on ollut kaksi lomittajaa ja Melan mukaan yli yhden menevä osuus menee kunnan piikkiin, kertoo kunnanjohtaja Mika Simoska.

Alun perin Mela vaati Tervolalta noin 193 000 euroa.

Kunta pitää perusteltuna vain vajaan 10 000 euron takaisinmaksua. Muilta osin Tervola vie asian hallinto-oikeuteen.

Kunnanhallitus päätti asiasta maanantaina ja oikeutti kunnanjohtajan ja hallintojohtajan laatimaan hakemus hallinto-oikeudelle.