Kaupallisen kalastuksen kuhan alamitta nousee vuoden 2019 alusta

Alamitan noston tarkoituksena on elvyttää pienentyneitä kuhakantoja.

ammattikalastus
kuhaa laatikossa, kalastajan kädet
Markku Sandell / Yle

Maa- ja metsätalousministeriö nostaa kuhan alamittaa ensi vuoden alusta Saaristomeren ja Pohjanlahden päätoimisten kaupallisten kalastajien osalta 37 senttimetristä 40 senttimetriin.

Suomenlahden ja sisävesien kaupallisten kalastajien osalta alamitta nousee 40:stä 42 senttimetriin.

Vapaa-ajankalastuksessa alamitta on jatkossakin 42 senttimetriä.

Alamittojen muutoksen taustalla pienentyneet kuhakannat

Kaksi kolmasosaa merialueiden kaupallisen kalastuksen kuhasaalistaa kalastetaan Saaristomereltä. Alueen kuhakannan arvioidaan pienentyneen. Samoin alueelta pyydetyt kuhasaaliit ovat pienempiä.

Suomenlahdella ja sisävesillä kuhakannan tila on luonnonvarakeskuksen lausunnon mukaan hieman parempi.

Kuhan fileointia.
Tanja Perkkiö / Yle

Alamitan lisäämisen tavoitteena on kasvattaa kuhan saaliskokoa. Tämä varmistaa kuhakantojen suotuisan kehityksen, mikä on lausunnon mukaan edellytys sekä kaupallisen että vapaa-ajankalastuksen edellytysten paranemiselle.

Luonnonvarakeskus jatkaa kuhakannan seurantaa myös alamitan muutoksen jälkeen. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää keskukselta lisäksi arvio alueellisen ja ajallisen kuturauhoituksen sekä eri pyydysten käytön rajoittamisen tarpeesta.