Alma Median Telanne: ALV-muutos laskenee digijulkaisujen hintoja

Mediayhtiöt Sanoma ja Alma Media kiittelevät EU:n päätöstä sallia digitaalisten lehtien ja kirjojen myynti alennetulla arvonlisäverokannalla.

Kuva: Yle

Muun muassa useita maakunta- ja erikoislehtiä kustantavan Alma Median toimitusjohtaja Kai Telanne uskoo, että nyt mahdolliseksi tullut digilehtien arvonlisäveron alennus nopeuttaa siirtymää painetusta mediasta sähköiseen mediaan.

Hän katsoo myös, että päätös on omiaan lisäämään sähköisten palvelujen kysyntää.

– Uskoakseni puhtaasti digitaalisten julkaisujen, tilattavien digitaalisten lehtien, kuten meidän maakunta- ja paikallislehtien, Kauppalehden, Talouselämän ja niin edelleen, tällä on kysyntää elvyttävä vaikutus.

Telanne lupailee, että arvonlisäverokannan alennus laskenee sähköisten palvelujen hintoja.

– Kyllä näin on tarkoitus tehdä. Tietenkin meillä on toiseen suuntaan kustannuspaineita ja ne täytyy aina huomioida, mutta näin me on tehty tähänkin asti molempiin suuntiin. Uskoakseni digijulkaisujen alv-muutos siirtyy suoraan hintaan hintaa alentavasti.

Kuluttajat hyötyvät

Jos veronalenus siirtyy hintoihin, alennuksesta hyötyvät eniten kuluttaja-asiakkaat. Palveluja tilanneiden yritysten kannalta merkitys on pienempi, sillä yritykset ovat tähänkin saakka voineet vähentää hankkimiensa palvelujen arvonlisäveroja.

Myös toisessa, useassa eri maassa toimivassa mediayhtiössä Sanomissa EU:n linjausta pidetään merkittävänä.

– Pidämme sitä tärkeänä etenkin pienten kielialueiden osalta, sanoo Sanoman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund.

Hänen mukaansa mediankäytön siirtyessä yhä enemmän digitaalisiin palveluihin on arvonlisäverorasitus samalla kasvanut. Tämä on johtunut painetun ja sähköisen median erilaisesta verokohtelusta.

Vielä nyt digijulkaisut ovat Suomessa yleisessä 24 prosentin arvonlisäverokannassa. Sen sijaan tilattuja lehtiä ja painettuja kirjoja on verotettu alemman 10 prosentin arvonlisäverokannan mukaan.

Tukee median monimuotoisuutta

– Suomen hallitus on halunnut varmistaa riippumattoman median monimuotoisuuden pitämällä mediaa alemmassa 10 prosentin arvonlisäverokannassa. Tässä on perälauta vuotanut, Wiklund katsoo.

Kysymykseen siitä, siirtääkö Sanoma mahdollisen arvonlisäveron alennuksen sähköisten tuotteidensa hintoihin, Wiklund ei halua ottaa kantaa.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

– Itse en ole tekemisissä kuluttajahinnoittelun kanssa millään tavalla enkä halua mennä sille alueelle ottamaan kantaa, mutta pidän tätä tärkeänä veroteknisenä ratkaisuna.