Korkein oikeus kumosi kahden Helsingin käräjätuomarin virkarikostuomion

KKO kuitenkin totesi, että säilöön otettujen ulkomaalaisten eristämispäätöksiä käsiteltiin virheellisesti käräjillä.

Virkavelvollisuus
Korkeimman oikeuden sisäänkäynti.
Henrietta Hassinen / Yle

Korkein oikeus (KKO) kumosi keskiviikkona antamallaan päätöksellä kahden Helsingin käräjätuomarin saaman tuomion tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Helsingin hovioikeus tuomitsi aiemmin kolme Helsingin käräjäoikeudessa työskennellyttä tuomaria varoitukseen tuottamuksellisesta virkarikoksesta. Vain kaksi valitti tuomiosta.

Jutussa oli kyse säilöön otettujen ulkomaalaisten eristämistä koskevien päätösten käsittelystä käräjäoikeudessa. Säilöön otetut ulkomaalaiset voivat olla esimerkiksi karkotettavia turvapaikanhakijoita. Heidät taas voidaan määrätä säilöönottoyksikössä eristykseen esimerkiksi, jos heidän katsotaan olevan vaaraksi itselleen tai muille.

Eristämispäätöksistä on ilmoitettava käräjäoikeuteen, jonka on käytävä päätökset läpi neljän vuorokauden aikana.

Käräjäoikeuden järjestelmä perustui väärään laintulkintaan

KKO totesi, että erillään säilyttämistä koskevien ilmoitusten suhteen käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti.

Tuomion mukaan käräjäoikeudessa tehdyn laintulkinnan virheellisyys ei ollut helposti havaittavissa. Sisäinen ohjeistus ilmoitusten käsittelystä oli hyväksytty jo vuonna 2004. Kukaan säilöön otetuista, heidän asiamiehistään, valvontaviranomaisista tai käräjäoikeuden henkilökunnasta ei ollut kyseenalaistanut toimintatapaa, eikä osaston johtajilla ollut oikeuden mukaan muutakaan syytä ryhtyä selvittämään vakiintuneesti noudatettua menettelytapaa.

Virkasyyte perustui eduskunnan oikeusasiamiehen aloitteesta joulukuussa vuonna 2014 toimitettuun selvitykseen erillään säilyttämistä koskevien ilmoitusten käsittelystä Helsingin käräjäoikeudessa. Selvityksen perusteella eduskunnan oikeusasiamies määräsi valtakunnansyyttäjän ryhtymään toimenpiteisiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomista koskevien syytteiden nostamiseksi.

Jutussa ei väitetty, että säilöön otettuja olisi pidetty lain vastaisesti eristyksessä.

Lue lisää:

"Vakiintunut menettelytapa" toi virkarikostuomion kolmelle käräjätuomarille