Riihimäen kaupunginhallitukselle valtuutus hakea "sote-viisumia" tilaisuuden tullen Uudellemaalle

Jos nykyiset sote- ja maakuntauudistukset epäonnistuvat, Riihimäki voi kaupunginvaltuuston mukaan alkaa selvittää maakunnan vaihtoa Hämeestä Uudellemaalle.

Riihimäki
Opaskyltti
Riihimäki katsoo ensin, kuinka isoille uudistuksille käy, ennen kuin lähtee selvittämään yhteistyösuunnan muutosta pohjoisesta etelään.Miki Wallenius / Yle

Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistusten mahdollinen kaatuminen antaisi Riihimäelle mahdollisuuden käynnistää maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihdon valmistelu. Kaupunginhallitus sai asiaan valtuutuksen Riihimäen valtuustolta maanantaina äänin 31 – 11.

Valtuutus kääntää tilaisuuden tullen Riihimäen hallinnollisen yhteistyön suuntaa 180 astetta pohjoisesta etelään sopii myös monin osin seudun yrityksille. Riihimäellä ja Hyvinkäällä on yhteinen kauppakamari ja työssäkäyntialue.

Riihimäen kaupungin ensisijainen linjaus on silti olla mukana Kanta-Hämeen hankkeissa – edellyttäen, että maan nykyisen hallituksen sote- ja maakuntauudistukset etenevät ja toteutuvat aiotusti.

Kaupungin johdossa on silti jo pari vuotta laskeskeltu, että maakuntauudistus ja sote saattavat kaatua eduskunnassa viime väännöissä. Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko on lisäksi usein julkisissa kannanotoissaan pitänyt aiempia kuntareformihankkeita ja vahvoja peruskuntia maakuntavetoisuutta parempana linjana.

Riihimäen ja muun Kanta-Hämeen välit viilenivät talvella

Riihimäellä alkoi sairaanhoitopiirin vaihtoa mahdollistava ja valmisteleva työ jo kevättalvella 2018, kun entinen kansanedustaja ja pitkäaikainen valtuutettu Arto Lapiolahti oli käynnistämässä nimien keruuta kuntalaisaloitteeseen maakunnan vaihtamiseksi.

Kuntalaisaloitteen ydinajatus oli, että Riihimäen luonnollinen kasvu- ja yhteistyön suunta on etelä, Helsingin suunta. Naapurikaupungissa Hyvinkäällä toimiva sairaanhoitokuntayhtymä HUS toivotti pian myös Riihimäen tervetulleeksi mukaan, jos halua maakunnan vaihtoon olisi tarpeeksi. "Viisumeja" Uudellemaalle ei tarvitsisi, niin mielellään HUS ottaisi Riihimäen mukaan.

Lahden seutu haki pari vuotta sitten erityisvastuualueen vaihtoa Tampereesta ja sai sen. Tänä vuonna kuitenkin on jo ilmennyt, että Hyksin erityisvastuualue tulee seudulle Tampereen Taysin yliopistosairaalayhteyttä kalliimmaksi.

Osaa riihimäkeläisistä päättäjistä arvelutti alkuvuodesta uuden Kanta-Hämeen keskussairaalan toteuttaminen Hämeenlinnaan. Riihimäkeläisten luottamushenkilöiden muun muassa edellytettiin vaativan sairaanhoitopiirin johdossa selvityksiä, millaisia kustannuksia jäsenkunnille uusi keskussairaala aiheuttaa, jos se jää jäsenkuntien omalle vastuulle Maakuntien Tilakeskuksen sijasta.

Lähtökuopissa etelään, mutta pidikkeitä Hämeeseen on

Riihimäki on liikenteellisesti hitsautumassa muutamassa vuodessa kiinteäksi osaksi pääkaupunkiseutua. Riihimäellä uudistetaan jo ratapihaa ja ensi vuonna alkaa rautatieaseman alueen, kuten asemalaitureiden uusiminen. Lähiliikenne pääsee tihentämään junavuoroja, kun Uudellamaalla neljäs raide etenee Keravalta pohjoista kohti.

Lisäksi ratayhteyksien pohjoiseen Riihimäeltä odotetaan vahvistuvan, kun Tampere–Riihimäki-rataosan lisäraiteiden tarve alkaa olla jo yleisesti hyväksytty hanke joka puolella.

Pidikkeitä Hämeeseen riihimäkeläisille saattaa silti aiheuttaa kaupungissa jo nyt toimiva Kanta-Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikkö. Se on käytännössä terveydenhuollon palveluiltaan jo toteuttanut palveluintegraation perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

Riihimäellä toimivat terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaiset ovat myös olleet kaiken aikaa ammatillisesti tiivisti mukana maakunnallisen Oma Hämeen suunnittelussa. Ammattilaisten halu on ollut päästä toteuttamaan uudistusta, olkoon sen vetäjänä maakunta tai jokin muu julkinen yhteistoimintamuoto, kuten esimerkiksi kuntayhtymä.

Valtiovarainministeriön kanssa syyskuussa käytyjen neuvottelujen perusteella Kanta-Hämeen valmius siirtyä uudistuksen toimeenpanoon on melkoisen hyvä.