Hyppää sisältöön

Ylen kysely: Vain 3 prosenttia suomalaisista ei hyväksy aborttia lainkaan – "Meillä on paljon ihmisiä, jotka kannattaisivat nykyistä vapaampaa lainsäädäntöä"

Valtaosa suomalaisista hyväksyy abortin. Aborttia vastustavat eniten kristillisdemokraatteja kannattavat ja työttömät.

Mielenosoittajia Naisasialiitto Unionin #Vaaravyöhyke-mielenosoituksessa Helsingissä eduskuntatalon edessä kansainvälisen turvallisen abortin päivänä perjantaina 28. syyskuuta. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Suomalaiset suhtautuvat aborttikysymykseen erittäin liberaalisti. Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 71 prosenttia suomalaisista hyväksyy abortin varauksetta.

Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian tieteenalan tutkijan Miina Keski-Petäjän mukaan tulos kertoo, että valtaosa suomalaisista on vähintäänkin Suomen nykyisen lainsäädännön takaaman aborttioikeuden takana.

– Avoimissa perusteluissa iso osa korosti sitä, että abortti on jokaisen oma asia ja naisen oma oikeus. Se ehkä viittaisi siihen, että meillä on paljon ihmisiä, jotka kannattaisivat nykyistä vapaampaa lainsäädäntöä.

Abortti ei nykyisen lainsäädännön (siirryt toiseen palveluun) mukaan ole täysin vapaa, vaan abortille on aina esitettävä jokin peruste. Käytännössä abortin kuitenkin saa lähestulkoon aina, Keski-Petäjä kertoo.

Kyselyssä 24 prosenttia väestöstä hyväksyy abortin tietyin reunaehdoin. Kyselyssä reunaehdoiksi oli määritelty seuraavat asiat: jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai se uhkaa äidin terveyttä.

Vain 3 prosenttia väestöstä ei hyväksy aborttia lainkaan. 2 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.

Kuva: Yle / Uutisgrafiikka

Nuoret ja naiset sallivimpia

Naisista abortin hyväksyy 73 prosenttia, miehistä 69 prosenttia. Neljä prosenttia miehistä ja kolme prosenttia naisista ei hyväksy aborttia lainkaan.

Naisten hyväksyvämpi suhtautuminen on Keski-Petäjän mukaan ymmärrettävää, sillä abortti voidaan ymmärtää ihmisoikeutena, joka viime kädessä koskee pelkästään naisia.

– Aborttiin suhtaudutaan hyväksyvämmin jos siitä on omakohtaisia kokemuksia tai jos tietää jonkun, joka on tehnyt abortin. Siinä mielessä on aika loogista, että nuorilla ja naisilla suhtautuminen on sallivampaa.

25–34-vuotiaat ovat aborttikysymyksessä liberaaleimpia, heistä 78 prosenttia sallii abortin varauksetta. Vastaava luku 65–79-vuotiaiden keskuudessa on 65 prosenttia.

– Suomessa sotien jälkeen aborttilainsäädäntö ja myös asenteet aborttia kohtaan muuttuivat itse asiassa aika lyhyessäkin ajassa, muutamassa vuosikymmenessä eli on ihmisiä, joille aborttioikeus ei ole aina ollut itsestäänselvyys, Keski-Petäjä pohtii.

Kuva: Yle / Uutisgrafiikka

Vaikka nuoret suhtautuvat aborttiin hyväksyvästi, heidän joukostaan löytyvät myös ne, jotka vastustavat aborttia eniten. 15–24-vuotiaista 6 prosenttia ei hyväksynyt aborttia lainkaan.

Kristilliset ja työttömät vastustavat eniten

Kysely antaa myös viitteitä erilaisten vastaajaryhmien eroista.

Korkeamman koulutuksen saaneet hyväksyvät abortin matalamman koulutuksen saaneita useammin. Lapsettomat sinkut ja parit hyväksyvät abortin useammin kuin perheelliset.

Työssäkäyvistä hieman suurempi osa hyväksyy abortin työttömiin verrattuna. Johtavassa asemassa olevista tuplasti useampi hyväksyy abortin varauksetta maanviljelijöihin verrattuna.

Kotiäidit ja -isät sekä työttömät vastustivat aborttia eniten.

Pääkaupunkiseudulla abortti hyväksyttiin muuta maata useammin. Isommissa kaupungeissa aborttiin suhtauduttiin pieniä kaupunkeja myönteisemmin.

RKP:n kannattajat ovat kaikista vastaajista liberaaleimpia; heistä 89 prosenttia hyväksyy abortin ja loput heistä hyväksyvät abortin tietyin reunaehdoin.

Myös vihreiden, vasemmistoliiton ja kokoomuksen äänestäjät hyväksyivät abortin muita puolueita kannattavia useammin.

Kristillisdemokraattien kannattajien joukosta löytyvät ne, jotka vastustavat aborttia kaikkein eniten. Seuraavaksi eniten aborttia vastustavat perussuomalaisia äänestävät. Perussuomalaisten kannattajista noin puolet hyväksyy abortin varauksetta.

Sinisiä äänestävistä vajaa puolet hyväksyivät abortin varauksetta ja suunnilleen yhtä suuri joukko hyväksyi abortin tietyin reunaehdoin.

Vapaa lainsäädäntö ei aina takaa oikeuksien toteutumista

Suomessa aborttikysymys ei ole yhtä merkittävä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Keski-Petäjän mukaan Suomesta puuttuu vahva kristillinen oikeisto eikä täällä ole perinnettä, jossa uskontoa tuotaisiin kovin vahvasti osaksi politiikkaa.

Suhtautuminen aborttiin nousi kuitenkin puheeksi, kun ulkoministeri Timo Soini (sin.) osallistui keväällä abortinvastaiseen tilaisuuteen Kanadassa. Myöhemmin syksyllä oikeusasiamies katsoi sen olleen ongelmallista ja eduskunta päätyi äänestämään Soinin luottamuksesta.

– Suomessa on suhtauduttu aika järkiperäisesti aborttiin ja aborttilainsäädäntöön. Suomessa on ymmärretty, että aborttilukuja voi laskea vain seksuaalivalistuksella ja ehkäisyn saatavuuden lisäämisellä, Keski-Petäjä sanoo.

Vuonna 2017 tehtiin noin 9 300 raskaudenkeskeytystä, mikä on matalin luku vuosikymmeniin.

Aborttilukujen madaltamisessa onkin onnistuttu Suomessa hyvin. Vuonna 2017 tehtiin noin 9 300 raskaudenkeskeytystä (siirryt toiseen palveluun), mikä on matalin luku vuosikymmeniin. Erityisesti alle 20-vuotiaiden keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi.

Vaikka abortti ei Suomen nykyisen lainsäädännön mukaan ole täysin vapaa, aborttioikeus kuitenkin toteutuu vähintään yhtä hyvin kuin muualla Euroopassa.

Keski-Petäjä huomauttaakin, että vapaa aborttilainsäädäntö ei aina takaa sitä, että oikeudet raskaudenkeskeytykseen toteutuvat käytännössä.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa abortti on vapaa, mutta aborttiklinikoihin ja lääkäreihin kohdistuu valtavasti paineita ja joissakin osavaltioissa abortin saatavuus on todella heikko. Italiassa lääkärit voivat omaan vakaumukseensa vedoten kieltäytyä tekemästä abortteja ja sielläkin on alueita, joissa naisten voi olla vaikea saada abortti, vaikka se on lain mukaan ikään kuin vapaata.

Näin tutkimus tehtiin

Kyselyyn vastasi lokakuun alussa 1 109 henkilöä. Tutkimus tehtiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa, ja otos edustaa Suomen aikuisväestöä.

Tulokset painotettiin sukupuolen, iän ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi.

Virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ylen kyselyn tuloksia käsitellään perjantaina myös Sannikka & Ukkola -ohjelmassa TV1:ssä klo 20.

Lue myös:

Tutkimus: Suomessa tehdään vähemmän abortteja kuin muissa Pohjoismaissa – jos tehdään, turvaudutaan lähes aina lääkkeisiin

Muokattu 5.10. klo 9.30 Poistettu ingressistä kohta ”kaikissa tapauksissa”.