Kela: Uudistus toi opiskelijoille enemmän euroja asumiseen, mutta tukea saa aiempaa harvempi

Kelan mukaan opiskelijoiden asumismenot kasvoivat keskimäärin 45 euroa kuussa ja he saivat tukea asumiseen 60 euroa enemmän kuin aiemmin.

asumistuki
kerrostalon käytävä
Henrietta Hassinen / Yle

Opiskelijoiden saaman asumistuen määrä kasvoi, kun valtaosa opiskelijoista siirtyi viime vuoden elokuussa yleisen asumistuen piiriin. Aiemmin vuokralla asuville opiskelijoille maksettiin opintotuen lisäksi asumislisää.

Opiskelijat saivat uudistuksen jälkeen tukea asumiseen keskimäärin 258 euroa, kun aiemmin se oli 196 euroa, Kela kertoo tiedotteessa. Määrä kasvoi keskimäärin siis reilulla 60 eurolla kuukaudessa. Luvut perustuvat Kelan rekisteritietoihin.

Siinä missä asumiseen saadun tuen määrä on kasvanut, myös asumismenot ovat aiempaa isommat. Kelan vertailun mukaan opiskelijalla kului viime vuoden syyskuussa asumiseen keskimäärin 426 euroa, mikä on 45 euroa enemmän kuin vuoden 2016 syyskuussa.

– Vuokrasta jää opiskelijoiden maksettavaksi keskimäärin 17 euroa vähemmän kuin ennen muutosta, Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen sanoo tiedotteessa.

Tuen saajien määrä väheni

Kela maksoi yleistä asumistukea viime vuonna yhteensä miltei 1,3 miljardia euroa, mikä on 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Kelan mukaan tämä johtuu pääosin opiskelijoiden siirtymisestä tuen piiriin.

Aiemmin asumislisää sai noin 140 000 opiskelijaa kuukaudessa, ja uudistuksen jälkeen asumisen tukea saavien määrä väheni 30 000:lla kuukaudessa. Ennakkoarvion mukaan tuen ovat voineet menettää ne opiskelijat, joiden puoliso käy töissä, koska koko ruokakunnan tulot vaikuttavat yleisen asumistuen määrään, kirjoittaa Kelan johtava taloustutkija Signe Jauhiainen blogissa (siirryt toiseen palveluun).

– Ei voi sanoa, että tämä olisi yksiselitteisesti syy saajamäärän vähenemiseen. Tutkin aineistoa vielä tarkemmin, joten syiden tutkiminen on vielä työn alla, sanoo Jauhiainen.