Helpotusta Ylä-Lapin väen kalastusoikeuksiin

Esityksen mukaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen asukkaat voisivat hankkia lohen ja taimenen nousualueille kausiluvan, jonka luvataan olevan kohtuuhintainen.

kalastus
Mies perhokalastustaa Tenojoella.
Juha-Pekka Inkinen / Yle

Ylä-Lapin asukkaiden kalastusoikeudet ovat parantumassa nykyisestä. Maa- ja metsätalousministeriö esittää kalastuslain muutosta.

Jos esitys menee läpi, Enontekiön, Inarin ja Utsjoen asukkaat voisivat hankkia lohen ja taimenen nousualueille kausiluvan, joka oikeuttaisi viehekalastukseen oman kunnan alueella.

Kausiluvan luvataan olevan kohtuuhintainen. Ministeriöstä ei vielä kerrota, kuinka paljon Ylä-Lapin kausilupa maksaisi, sillä siitä päätetään myöhemmin. Alaikäisille lupa voisi olla maksuton.

Tällä hetkellä Ylä-Lapin paikalliset asukkaat ovat joutuneet hankkimaan ulkopaikkakuntalaisten tapaan vuorokausiluvan Teno- ja Näätämöjoen, Tuuloma- ja Paatsjoen sekä Tornion- ja Ounasjoen vesistöjen lohen ja taimenen nousualueille. Moni paikallinen jäi ilman vuorokausilupia, kun lupia on ollut saatavilla rajoitettu määrä.

Käytäntö astui voimaan uuden kalastuslain myötä vajaat kolme vuotta sitten, vuoden 2016 alussa.

Ennen tätä paikkakuntalaiset saivat kalastaa maksuttomasti myös edellä mainituilla lohen ja taimenen nousualueilla.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota erityisesti saamelaiskulttuuriin liittyvän perinnekalastuksen turvaamiseen.

Ministeriön esitys kalastuslain muuttamisesta tulee lausuntokierrokselle perjantaina.Hallituksen esityksen antamisesta ja sisällöstä päätetään lausuntokierroksen jälkeen.

"Ylälappilaisten ooppera ja baletti"

Mikko Kärnä (kesk.) teki kansanedustajana työskennellessään ensimmäisen lakialoitteen kalastuslain 10. pykälän muuttamiseksi vuonna 2016 ja hän laatinut asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Tämä on ollut pitkä taistelu, joka näyttää nyt johtavan onnelliseen lopputulokseen. Painetta on tarvittu kattilaan monelta taholta. Lausuntokierroksen jälkeen asiasta on annettava vielä lopullinen hallituksen esitys eduskunnalle, joka vaatii vielä kaikkien hallituspuolueiden hyväksynnän. Metsästys ja kalastus ovat meidän ylälappilaisten ooppera ja baletti. On jo kuntien vetovoimankin takia äärimmäisen tärkeää, että tällaisista perinteisistä oikeuksista pidetään kiinni ja ne turvataan myös tulevaisuudessa, Kärnä sanoo tiedotteessaan.