Selvitys: UPM:n jättimäinen biojalostamo vähentäisi liikenteen päästöjä kolmen Helsingin verran

UPM:n suunnitteleman suuren biojalostamon ympäristövaikutukset arvioitiin Kotkassa.

Biopolttoaineiden valmistus
UPM:n Lappeenrannan biojalostamo.
UPM:llä on biojalostamo Lappeenrannassa. Kotkaan suunnitellaan yhtiön toista biojalostamoa.Petri Lassheikki / Yle

Metsäyhtiö UPM selvittää suuren biojalostamon rakentamista Mussalon satamaan Kotkaan. Biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi on nyt tehty.

Hankkeella on arvioitu olevan merkittäviä positiivisia vaikutuksia, koska jätteiden ja tähteiden hyötykäyttö lisääntyisi. Kotkan biojalostamo käyttäisi raaka-aineena metsän hakkuutähteitä sekä Uruguayssa viljeltävää brassica carinataa, joka on ravinnoksi kelpaamaton öljykasvi.

Lisäksi kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät.

Metsäyhtiö kertoo tiedotteesaan, että konsulttiyhtiö Pöyryn tekemän YVA-selostuksen mukaan kasvihuonepäästöjen vähenemä on suuruudeltaan jopa 16 prosenttia Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Se vastaisi kolmen Helsingin kokoisen kaupungin tieliikennepäästöjä.

UPM Kotkan biojalostamossa valmistettaisiin noin 500 000 tonnia kehittyneitä liikenteen polttoaineita, joita voitaisiin käyttää tieliikenteessä, laivaliikenteessä ja lentoliikenteessä.

Havainnekuva tontista Mussalon satamassa, jonka Kotkan kaupunki on varannut UPM:lle biojalostamoa varten.
HaminaKotka Satama Oy

Suomen suurin

Kotkaan suunnitteilla oleva biojalostamo olisi kooltaan Suomen suurin, ja erittäin iso myös Euroopan mittakaavassa.

Sen vuosituotanto olisi viisinkertainen UPM:n jo olemassaolevaan Lappeenrannan biojalostamoon verrattuna.

Yhtiön mukaan tuotteilla voidaan korvata myös fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa.

Kotkan seudulle hanke toisi uusia työpaikkoja. Tontin vuokratulot kaupungille olisivat noin miljoona euroa vuodessa.

Toteutuessaan biojalostamon suurimmat haittavaikutukset aiheutuisivat selvityksen mukaan lisääntyvästä liikenteestä ja maiseman muuttumisesta.

– Lähellä on asuinalue, jonka kannalta maisema vähän muuttuu. Aikaisemmin siinä oli voimalaitos. Nyt maisema muuttuisi hieman toisenlaiseksi, UPM Biopolttoaineiden kehityksestä vastaava johtaja Petri Kukkonen sanoo.

30 hehtaarin tontti

UPM julkisti hankkeensa helmikuussa. Lopullisen rakentamispäätöksen UPM tekee aikaisintaan ensi vuonna.

Kotkan kaupunki varaa UPM:lle erittäin ison, noin 30 hehtaarin tontin. Biojalostamo tulisi Pohjolan Voiman käytöstä poistetun voimalaitoksen tilalle.

Ympäristövaikutusten arviointi on osa noin vuoden kestävää esisuunnitteluvaihetta.

Varsinainen vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun YVA-selvitys on valmis ja muut esisopimuksessa määritellyt edellytykset ovat täyttyneet. YVA-prosessi kestää yleensä noin vuoden.

Viranomaisen loppupäätelmää nyt tehdystä YVA:sta odotetaan tammikuussa.