Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan mukaan Kela on aiheuttanut välillistä syrjintää

Lautakunta kieltää Kelaa uusimasta syrjivää toimintaa. Jos näin ei tapahdu, lautakunta asettaa Kelalle 25 000 euron uhkasakon.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta teki kesäkuussa päätöksen, jonka mukaan Kela oli syyllistynyt kuulonäkövammaisen henkilön välilliseen syrjintään vammaisten tulkkauspalvelussa. stä.

Lautakunnalle valituksen tehnyt kuulonäkövammainen henkilö ei saanut toistuvasti tulkkeja Kelan tulkkauspalvelun kautta, vaikka hänellä on voimassaoleva tulkkauspäätös. Kela perusteli päätöstä sillä, ettei tilauksien ajankohtiin löytynyt kuulonäkövammaispäteviä tulkkeja. Hakija itse ehdotti aiemmin käyttämiään ja vapaana olevia tulkkeja vaikka heillä ei ollut lisäpätevyysmerkintää, mutta Kela ei välittänyt heitä tilauksiin. Tästä syystä Kelan joustamaton menettely ei ollut lautakunnan mukaan oikeutettua.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että Kelan käytäntö asetti kuulonäkövammaisen henkilön muita epäedullisempaan asemaan. Lautakunnan mukaan Kelan olisi pitänyt tietää miten yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa tulkitaan tämäntyyppisessä asiassa ja että asiakkaan asettaminen muita epäedullisempaan asemaan kuulonäkövammaan liittyvän syyn takia on lain mukaan kiellettyä syrjintää.

Lautakunta kielsi Kelaa jatkamasta tai uusimasta syrjivää menettelyä. Tätä päätöstä on noudatettava kolmen kuukauden kuluessa sen tiedoksisaamisesta, eli päätös on ollut nyt voimassa syyskuun alusta asti. Jos Kela jatkaa tai uusii vastaavaa menettelyä tulevaisuudessa, sille asetetaan 25 000 euron uhkasakon.

.
.