Ovatko juristit hallituksen lakihankkeen todellisia voittajia? – "Satoja juttuja voi mennä oikeuteen"

Työoikeuden professori Seppo Koskinen arvioi, että uutta irtisanomiskynnystä testattaisiin tuomioistuimissa urakalla.

irtisanominen
nuija
Asiantuntija uskoo, että heikemmän irtisanomiskynnyksen määrittely jäisi oikeuden tehtäväksi.Yle

Tällä viikolla Suomea on puhututtanut hallituksen lakihanke, jossa kaavaillaan työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämistä alle 10 hengen yrityksissä.

Ammattiliitot ovat ryhtyneet vastatoimiin, sillä niiden mukaan laki kohtelee eri tavoin eri kokoisissa yrityksissä työskenteleviä ammattilaisia. Suomen Yrittäjien mukaan laki taas helpottaisi yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja.

Kiistanalaisella lakihankkeella on kuitenkin yksi varma voittaja: juristit. Heille nimittäin riittäisi nykyistä enemmän töitä, mikäli laki menisi eduskunnassa läpi. Näin arvioi työoikeuden professori Seppo Koskinen.

Nykyisen lain mukaan työntekijän irtisanomiseen on oltava "asiallinen ja painava" syy. Juuri tämä kohta ei kuitenkaan muutu hallituksen kaavailuissa lainkaan.

"Asiallisen ja painavan" syyn on edelleen löydyttävä, mutta ikään kuin helpommin.

Siksi on epäselvää, mitä matalampi irtisanomiskynnys todella tarkoittaisi. Se jää tuomioistuinten ratkaistavaksi.

– Heillä on viime kädessä valta päättää tästä, Koskinen sanoo.

– Tilanteet ovat hyvin erilaisia. Irtisanomisen syynähän voi olla esimerkiksi työvelvoitteen laiminlyönti, poissaolot, alisuoriutuminen, kilpaileva toiminta tai epärehellisyys. Pelkästään "asiallinen ja painava" ei auta kertomaan, milloin näissä jokin raja ylittyy.

"Testaisimme kynnystä niin pitkälle kuin tarve vaatii"

Mikäli hallitus saa tahtonsa läpi, tullaan uudesta laista käymään todennäköisesti ahkerasti oikeutta. Koskisen mukaan tämä johtuu siitä, että ammattiliitot haluavat tällä tavalla testata, miten irtisanomisen raja käytännössä muuttuu.

Samaa mieltä on Palvelualojen ammattiliitto PAMin ratkaisupäällikkö Arja Pohjola.

– Kun ei oikein tiedetä, missä se irtisanomiskynnys olisi, niin kyllähän se johtaisi siihen, että liitot riitelisivät siitä nykyistä enemmän, Pohjola sanoo.

Hänen arvionsa mukaan oikeusjuttuja voisi syntyä jopa satoja.

– Varmaan lähdettäisiin testaamaan kynnystä niin pitkälle kuin tarve vaatii. Tuskin PAM olisi ainoa ammattiliitto, joka näin menettelisi.

Yrittäjät haluaisivat pelkän "asiallisen" perusteen

Lakiesitystä puolustaneen Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa, että lain perustelut eivät kuitenkaan ole vielä saatavilla.

Perustelut vaikuttavat olennaisesti siihen, miten lakia myöhemmin oikeudessa tulkitaan.

Myös Yrittäjien mielestä luonnoksessa olisi parantamisen varaa.

– Olisi hyvä, että irtisanomiseen riittäisi vain "asiallinen" syy eikä "asiallisen ja painavan" yhdistelmä, Pentikäinen sanoo.

– Juristiemme tekemän arvion mukaan pelkkä "asiallinen" syy olisi merkittävästi selkeämpi. Se vastaa käsittääkseni käytäntöä myös muutamissa muissa maissa.

Pentikäinen vakuuttaa, että yrittäjäjärjestö on jäsenyritystensä tukena, mikäli uusia rajoja haetaan ja koetellaan oikeusteitse. Asiasta on keskusteltu myös järjestön sisällä.

Lue lisää:

Yrittäjien etujärjestö uskoo: Irtisanomislaki loisi tuhansia työpaikkoja – veteraaniyrittäjä epäilee ennusteita