1. yle.fi
  2. Uutiset

Vantaa jatkaa tiukkaa menokuria, veroäyri pysynee ennallaan – lue tästä, mitä 223 000 asukkaan kaupunki aikoo ensi vuonna tehdä

Rahoja kohdennetaan kaupunginjohtajan budjettiehdotuksessa muun muassa nuorisotyöhön, koulu- ja päiväkotitilojen kunnostamiseen sekä lastentarhanopettajien palkkoihin.

Vantaa
Hiekkakakku.
Vantaa varautuu kaupungin kasvun jatkumiseen rakentamalla kouluja ja päiväkoteja.Toni Pitkänen / Yle

Vantaan viime vuosien ennätyksellinen väkiluvun kasvu näyttää sanelevan raamit ensi vuoden budjetille. Kaupunginjohtaja Ritva Viljasen ensimmäinen talousarvioehdotus panostaa voimakkaasti lapsiin, nuoriin ja kotouttamiseen.

Rahoja kohdennetaan muun muassa nuorisotyöhön, koulu- ja päiväkotitilojen kunnostamiseen sekä lastentarhanopettajien palkkoihin.

Esityksen mukaan Vantaan veroäyri säilyy ennallaan 19 prosentissa ja lainojen määrä pidetään nipin napin valtuustokauden tavoitetasossa eli alle miljardissa eurossa.

Vantaalla jatkuu edelleen tiukka menokuri. Kaupungilla on tulevana vuonna edessään myös poikkeuksellisia menoeriä. Kassaa rasittavat ensi vuonna muun muassa palkankorotukset, HUS:n ja HSL:n arvioitua suurempi kuntaosuuden kasvu sekä Apotin käyttöönotto (siirryt toiseen palveluun).

Toisaalta verotuloja ennakoidaan kertyvän ensi vuonna kuluvaa vuotta paremmin.

Isoja investointeja kouluihin ja päiväkoteihin

Kuten Vantaa ilmoitti jo kesällä, aikoo se nostaa lastentarhanopettajien palkkoja ensi vuoden alussa. Pääkaupunkiseudun kunnissa on pitkään ollut pula lastentarhanopettajista ja palkoista on käyty kiivasta keskustelua myös julkisuudessa. Myös Helsinki on ilmoittanut nostavansa lastentarhanopettajien palkkoja ensi vuonna.

Vantaan väkiluku on viime vuosina kasvanut noin kaksi prosenttia vuosittain, mikä lisää alle kouluikäisten lasten määrää. Myös varhaiskasvatusoikeuden laajentuminen lisää painetta palveluille, sillä Vantaa perui elokuussa subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen aiemmin tekemänsä rajaukset.

Lapset nousevatkin esille myös Vantaan ensi vuoden investoinneissa. Viljasen esityksen mukaan reilun 150 miljoonan euron investointiohjelmasta 84 miljoonaa käytetään koulujen, päiväkotien ja muiden kohteiden rakentamiseen ja korjaamiseen.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen
Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen julkaisi ensimmäisen Vantaan talousarvioehdoituksensa maanantaina.Nella Nuora / Yle

Ensi vuonna Vantaalla on rakenteilla muun muassa kolme koulua ja kuusi uutta päiväkotia. Investointiohjelmassa tuleville vuosille on huomioitu myös Koillis-Vantaan uimahalli, jonka sijainnista päätetään myöhemmin.

Vuodelle 2019 uudisrakentamiseen on budjetoitu yhteensä vajaat 50 miljoonaa euroa ja korjausrakennushankkeisiin noin 33 miljoonaa euroa. Lukuisat investoinnit asettavat kuitenkin haasteita valtuuston asettamalle valtuustokauden 500 miljoonan euron investointikatolle.

Nuorille töitä ja tekemistä vapaa-ajalle

Viljasen ehdotuksessa nuoriin panostetaan puolestaan tarttumalla asuinalueiden eriytymiseen ja nuorisotyöttömyyteen.

Viljanen ehdottaa viidelle eri asuinalueelle yhteensä kahden miljoonan euron vuotuista rahoitusta syrjäytymisen estämiseen.

Lisärahaa osoitetaan alueiden kouluihin, päiväkoteihin ja nuorisotyöhön. Tarkoitus on muun muassa lisätä harrastusmahdollisuuksia, avata uusia asukastiloja sekä lisätä etsivää ja jalkautuvaa sosiaalityötä.

nuoret, petra-projekti, vantaa
Vantaan tavoitteena on puolittaa nuorisotyöttömyys valtuustokauden aikana.Yle

Neljä viidesosaa Vantaan kasvusta on tullut vieraskielisestä väestöstä, joten myös kotouttamispalveluita parannetaan. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma sisältää yhteensä 13 toimenpidettä, jotka toteutetaan seuraavan kolmen vuoden aikana.

Työnantajille puolestaan maksetaan rekrytointitukea, jos työhön palkataan työtön nuori. Työnantajat saavat myös koulutustukea, jos ilman toisen asteen koulutusta oleva nuori voi työn ohessa suorittaa tutkinnon.

Elokuussa 2018 Vantaalla oli työttömänä 1 176 alle 25-vuotiasta. Vantaan tavoitteena on puolittaa nuorisotyöttömyys valtuustokauden aikana.

Suurin avoin budjettiin vaikuttava tekijä on valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus. Toteutuessaan uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kuntien verorahoitukseen.

8.10.2018 klo 13:18 otsikkoon korjattu Vantaan väkiluku

Lue seuraavaksi