Syyttäjä: Elokuvasäätiön johto ei noudattanut Talvivaara-elokuvan kohdalla julkisuuslakia – Sakkoja vaaditaan entiselle toimitusjohtajalle Irina Krohnille sekä nykyiselle hallintojohtajalle

Säätiö salasi osan Jättiläinen-elokuvan tukitiedoista.

Suomen elokuvasäätiö
Irina Krohn
Irina KrohnJussi Mankkinen

Helsingin käräjäoikeus on vahvistanut Suomen Tietotoimistolle, että oikeudessa on vireillä Irina Krohnia ja Suomen elokuvasäätiön nykyistä hallintojohtajaa Niina Otva-Lampea koskeva virkarikosjuttu.

Syytteissä on kyse siitä, että yksityishenkilö oli pyytänyt Talvivaaran kaivosta käsittelevän Jättiläinen-elokuvan tukitietoja säätiöltä.

Säätiö kuitenkin salasi osan tiedoista Otva-Lammen mukaan liikesalaisuuteen vedoten, eikä antanut riittävän ajoissa valituskelpoista päätöstä tietoja pyytäneelle, vaikka näin olisi syyttäjän mukaan pitänyt toimia.

Syytetyt kiistävät syytteet.

– Noin kolmen kuukauden viive asiassa on täysin merkityksetön, kun tiedetään, että hallinto-oikeusprosessit kestävät pääsääntöisesti jopa yli vuoden, Krohnin ja Otva-Lammen kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

STT:n tavoittaman Otva-Lammen mukaan päätöksen antaminen viivästyi, sillä elokuvasäätiö kävi keskustelua tietojen pyytäjän kanssa tietopyynnöstä. Säätiössä ei hänen mukaansa nähty aiheelliseksi päätöksen antamista, koska pyynnön käsittelyn tulkittiin olevan kesken.

Tiedon syytteistä toi ensimmäisenä julkisuuteen Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun), syyskuussa.

Suomen elokuvasäätiö myöntää tukea elokuvien ammattimaiseen tuotantoon, esittämiseen ja levittämiseen sekä kulttuuriviennin tarpeisiin. Tukivaransa säätiö saa kokonaisuudessaan veikkausvoittovaroista.

Aleksi Salmenperän ohjaama, vuonna 2016 ensi-iltansa saanut Jättiläinen käsitteli Talvivaaran kaivoksen toimintaa.

Irina Krohn toimi elokuvasäätiön toimitusjohtajana vuosina 2006–2016. Hän on ollut myös vihreiden kansanedustajana.

Lähteet: STT