EU torppasi etämyydyn alkoholin maahantuontikiellon – ehdottaa sallittuja alkoholin luovutuspaikkoja

Epäselvä tilanne alkoholin etämyynnin suhteen jatkuu ensi vuoden alkuun.

Alkoholilainsäädäntö
Viinipulloja pahvilaatikossa.
EU-komission mukaan etämyydyn alkoholin maahantuontikielto rikkoo tavaroiden vapaan liikkuvuuden EU-lainsäädäntöä.Getty Images

Keskustan ajama alkoholin etämyynnin tiukennus on vastatuulessa.

EU-komissio katsoo lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun), että etämyydyn alkoholin maahantuontikielto rikkoo tavaroiden vapaata liikkuvuutta vastaan unionin alueella.

EU-komissio antoi maanantaina vastauksensa (siirryt toiseen palveluun) sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hakemaan alkoholin etämyyntiä koskevan lakiluonnoksen ilmoitukseen eli notifikaatioon.

Hallituksessa alkoholiasioista vastaava perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on ajanut tiukkaa linjaa: rajat ylittävä etämyynti pitäisi kieltää ja Alkon vähittäismyynnin monopoli on turvattava.

Komissio ymmärtää kiellon perusteena olevat kansanterveydelliset syyt, mutta katsoo, että vähemmilläkin rajoituksilla voidaan saavuttaa sama asia. Komission mielestä Suomen on harkittava, voidaanko alkoholijuomien etämyynti sallia siten, että alkoholi luovutettaisiin hyväksytyistä luovutuspaikoista.

Ministeriön on tehtävä muutoksia lakiesitykseen komission lausunnon johdosta.

Saadaanko laki tällä vaalikaudella maaliin?

Alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin tilanne on ollut laissa epäselvä ja johtanut erilaisiin tulkintoihin siitä, onko etämyynti nykylaissa sallittua vai ei. Alkoholilaissa ei ole pykälää, jossa säädetään, että ulkomailta tapahtuva nettimyynti tai etämyynti olisi kielletty.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin tulkinnut, että etämyynti ja kotiinkuljetus ei ole sallittua, ja ministeriön lakiesitys ainoastaan selkeyttää ja vakiinnuttaa nykytilan. Kokoomuksen mukaan laki ei kiellä etämyyntiä (siirryt toiseen palveluun), joten ministeriön lakiesitys merkitsee tiukennusta.

Komissio arvioi ilmoitus- eli notifikaatiomenettelyssä, onko etämyyntiä koskeva ministeriön lakiluonnos yhteensopivaa EU-lainsäädännön kanssa, sillä etämyynnin kieltäminen rajoittaa alkoholin myynnin kilpailua.

Ihmisen sormi enter näppäilemällä jossa on viinilasin ja viinipullon symboli
Alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti on ollut laissa epäselvä ja johtanut erilaisiin tulkintoihin siitä, onko etämyynti nykylaissa sallittua vai ei.Getty Images

STM:n mukaan komissio ei ota lausunnossaan kantaa alkoholijuomien etämyyntikieltoon ulkomailta Suomeen vaan nimenomaan etämyydyn alkoholin maahantuontikieltoon.

Ministeriö katsoo, että alkoholin internetmyynti ja kotiinkuljetus ovat jo nyt kiellettyjä. Myytyjen juomien maahantuonnin kieltäminen on sen sijaan uusi ehdotus, ja tätä komissio nyt tarkastelee lausunnossaan.

Komission lausunto merkitsee sitä, että Suomen on annettava selvitys komissiolle toimenpiteistä ennen 7. tammikuuta 2019, ja lakiesitystä ei saa hyväksyä ennen tätä.

Ministeriön tulkinnan mukaan hallituksen esitys voidaan kuitenkin antaa ennen tätä ajankohtaa eikä lakiesityksen hyväksyminen eduskunnassa edellytä komission tai muunkaan tahon lupaa. STM kertoo vastaavansa komissiolle vielä tämän vuoden puolella.

Tällä hetkellä on epäselvää, miten viivästys vaikuttaa lakiesityksen läpimenoon. Ehditäänkö se edes käsitellä eduskunnassa tällä vaalikaudella?

Asiaa käsittelee sosiaali- ja terveysvaliokunta, jolla on kädet täynnä työtä sote- ja maakuntauudistuksen kanssa, ja tämän takia muutkin lakiesitykset ja lausunnot ovat jumiutuneet (siirryt toiseen palveluun) valiokuntaan.

Keskusta ja kokoomus eri linjoilla etämyynnistä

Päähallituspuolueet keskusta ja kokoomus ovat olleet erimielisiä alkoholin etämyynnistä. Tästä syystä etämyyntiä koskevat pykälät jäivät avoimeksi, kun eduskunta viime joulukuussa vapautti alkoholin sääntelyä (siirryt toiseen palveluun).

Ministeri Saarikko perusti työryhmän selvittämään asiaa. Työryhmä esitti huhtikuussa (siirryt toiseen palveluun), että yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien etämyynti kiellettäisiin selkästi laissa. Ministeriöstä toimitettiin heinäkuussa EU-komissiolle kuitenkin tiukempi lakiluonnos, jossa etämyynti kiellettäisiin jopa yli 2,8-prosenttisilta juomilta.

Käytännössä vain ykkösolutta voisi ostaa etämyynnistä, mikäli lakiesitys hyväksyttäisiin tässä muodossa. Muu ulkomaan myynti olisi mahdollista Alkon kautta.

Saarikon esikunnasta perusteltiin kesällä alempaa alkoholirajaa prosessin sujuvuudella. Kun EU:lta saataisiin vastaus tiukimpaan kantaan, eduskunnan mahdollisesti myöhemmin hyväksymää lakimuutosta ei tarvitsisi notifioida enää uudelleen.

Ministeriön toimet närkästyttivät kokoomuksen kansanedustajia. Kokoomus haluaa löyhentää alkoholilainsäädäntöä (siirryt toiseen palveluun) ja sallia etämyynnin.

Tämä voisi kuitenkin johtaa mittaviin verotulojen menetyksiin.

Lue myös: Muhiiko hallituksessa uusi alkoholikiista? – EU:lle toimitetussa lakiluonnoksessa etämyynti kiellettäisiin yli 2,8-prosenttisilta alkoholijuomilta