Lahden ammattikorkeakoulu irtisanoo 30 ihmistä

LAMKin yhteistoimintaneuvotteluissa etsittiin myös muita kuin henkilöstösäästöjä.

Lahden ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulun kampus
Petri Niemi/Yle

Lahden ammattikorkeakoulu irtisanoo 30 työntekijää. Väkeä vähennetään hallinto- ja tukipalveluista. Lisäksi seitsemän henkilön työsuhde päättyy muilla järjestelyillä ja kymmenelle tarjotaan muuta työtä irtisanomisen välttämiseksi.

LAMK aloitti koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut elokuussa tervehdyttääkseen taloustilanteensa.

Lahden ammattikorkeakoulun rehtori Turo Kilpeläinen kertoo, että tuloksellisuuden parantamiseksi LAMKin on keskityttävä entistä vahvemmin perustoimintoihin, koulutukseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Tämä tarkoittaa Kilpeläisen mukaan sitä, että koko ammattikorkeakoulua koskeva organisaation kehittäminen menee toistaiseksi jäihin.

Kilpeläisen mukaan säästöjä pystyttiin löytämään lisäksi esimerkiksi tilavuokrista. LAMK on vuokralaisena Lahden kaupungin omistamassa kiinteistössä Fellmannin kampuksella. Ammattikorkeakoulu siirtää joitain toimintoja Niemen kampukselle, ja kaupunki hyödyntää osaa kiinteistöstä väistötiloinaan.

Järjestelyllä saadaan ensi vuodelle noin 300 000 euron säästöt. Lisäksi joitakin uusia asioita jätetään hankkimatta ja tekemättä.

Lahden ammattikorkeakoulu ennustaa, että tämän vuoden tulos jää 2,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä perusrahoitus pienenee vuosina 2019–2020 noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Ensi vuonna LAMK ennustaa tuloksensa olevan 2,9 miljoonaa euroa alijäämäinen.