"Aloitteentekijät ovat luoneet totuudenvastaista mielikuvaa" – Kalajoen kaupunginjohtaja kiistää perustelut erottamisvaatimuksensa takana

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari muun muassa huomauttaa, ettei ole saanut 29-vuotisen työuransa aikana yhtään varoitusta tai huomautusta työnantajiltaan.

Kotimaa
Kalajoen kaupungintalo ulkoa.
Juha Kemppainen / Yle

Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari on jättänyt 18-sivuisen vastineen erottamisaloitteeseen, jonka osa kaupunginvaltuutetuista luovutti toissaviikolla. Kahdeksan kaupunginvaltuutetun ja kolmen varavaltuutetun allekirjoittamassa valtuustoaloitteessa Puoskaria syytettiin muun muassa epäasiallisesta käytöksestä ja piittaamattomuudesta.

Suurin osa Kalajoen valtuutetuista asettui Puoskarin taakse jo tuoreeltaan, kun 25 valtuutettua allekirjoitti seuraavaksi nimilistan, jossa puolustettiin Puoskaria kaupunginjohtajan tehtävässään.

Nyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle osoittamassaan vastineessa Puoskari pyrkii kumoamaan sekä yleisellä tasolla että kohta kohdalta listan, jonka erottamista ajavat olivat koonneet vaatimuksensa tueksi. Tosin Puoskarin mukaan aloitteessa esitetyt seikat ovat monelta osin niin epätäsmällisiä ja puutteellisesti yksilöityjä, että niihin on mahdotonta ottaa kantaa.

Piittaamattomuutta ja ohjaamista?

Aloitteentekijät syyttävät Puoskarin muun muassa osoittaneen toistuvaa piittaamattomuutta lain säädöksiä ja hallintosäännön määräyksiä kohtaan. Hän ei heidän mukaansa ole myöskään ryhtynyt toimiin riittävän nopeasti saatuaan tietoa laillisuusongelmista.

Vastineessaan Puoskari korostaa, että päätökset tehdään kaupungin eri toimielimissä yhteistyössä asian valmistelijan, esittelijän ja päätöksentekijän kanssa. Puoskarin mukaan siksi kritiikkiä tehdyistä päätöksistä on kohtuutonta kohdistaa vain yhteen toimijaan. Sen sijaan pitäisi etsiä yhdessä ratkaisua mahdollisen virheen korjaamiseen.

Hän muistuttaa myös, että laillisuuden valvonta kuuluu kaupunginhallituksen lisäksi tarkastustoimelle. Tilintarkastajat eivät ole esittäneet, että Kalajoen kaupungissa olisi toimittu piittaamattomasti lainsäädäntöä tai määräyksiä kohtaan.

Jukka Puoskaria syytetään aloitteessa myös voimakkaasta ohjaamisesta ja siitä, että hän ei ole esittelijänä tuonut esiin kaikkia keskeisiä tietoja. Puoskari toteaa vastineessaan, että asioiden valmistelu kuuluu kaupunginjohtajan velvollisuuksiin. Päätösesitykset eivät kuitenkaan sido päättäjiä.

– Mielestäni kappaleen väite on myös ristiriitainen: kaupunginjohtajan väitetään yhtä aikaa vaikuttavan liikaa päätöksentekoon ja tuovan liian vähän tietoa päätöksenteon tueksi, kirjoittaa Puoskari.

“Sanomisiani on irrotettu asiayhteydestä”

Kalajoen kaupungin työilmapiirin on väitetty olevan painostava, ja kaupunginjohtajan pitävän asiattomia puhutteluja sekä kohtelevan ihmisiä epäasiallisesti. Puoskari katsoo, ettei väitteeseen voi ottaa kantaa, koska sitä ei ole yksilöity.

Hän sanoo, etteivät anonyymit kyselyt asiasta tue väitettä. Puoskarin mukaan myös hänen sanomisiaan on irrotettu asiayhteydestä, jolloin niiden sisältö on kääntynyt päinvastaiseksi.

Kaupunginjohtaja sanoo, ettei häirintää pidä hyväksyä missään muodossa eikä kenenkään tekemänä. Jos selvitettävää on, tapaukset pitää yksilöidä ja käydä läpi kaikkia kuullen. Häirinnän yhdyshenkilön ja työsuojelupäällikön mukaan heihin ei ole oltu yhteydessä häirintätapauksissa, joissa aiheuttajana olisi ollut kaupunginjohtaja.

"Ei yhtään varoitusta tai huomautusta 29 vuoden aikana"

Kaupunginjohtajan erottamisaloitteessa Puoskarin johtamistapaa pidetään monella tapa moitittavana, ja hänen irtisanomistaan perustellaan Kalajoen kaupungin kokonaisedulla. Aloitteessa myös todetaan, että Puoskarille on kerrottu ongelmista, mutta niihin ei ole puututtu, ja kaupunginjohtaja on siten menettänyt aloitteen allekirjoittaneiden luottamuksen.

Jukka Puoskari on johtanut Kalajokea vuodesta 2000.
Jukka Puoskari on johtanut Kalajokea lähes koko 2000-luvun ajan.Yle

Puoskari puolestaan huomauttaa, ettei hänelle ole annettu koko 29-vuotisen virkauransa aikana yhtään varoitusta tai huomautusta työnantajalta. Hän toteaa, etteivät kaikki kaupunginjohtajan päätökset voi kuitenkaan olla kaikkien mieleen.

– Virkamiehet valmistelevat ja tekevät esityksen päätöksentekoon ja päätöksentekijät päättävät joko esityksen mukaisesti tai paremmaksi katsomallaan tavalla.

Kaupunginjohtajan mukaan on myös tärkeää, ettei "kenenkään virkamiehen tai päätöksentekijän tarvitse pelätä valmistelua, päätösesitystä tai päätöstä tehdessään joutuvansa aiheettomasti häirinnän tai rankaisutoimenpiteiden kohteeksi".

Kannanotto erottamisaloitteeseen myös kaupungin johtoryhmältä

Lisäksi Puoskari hämmästelee erottamisaloitteen väitettä pitkäaikaisesta huonosta johtamisesta, sillä aloitteen takana olevat valtuutetut ovat yhtä lukuun ottamatta ensimmäisen kauden valtuutettuja. Sen sijaan pidempään Puoskarin kanssa työskennelleet ovat antaneet Kalajoen kuntapäättäjille Puoskarin toimintaa puoltavan lausunnon, jonka kaupunginjohtaja on toimittanut vastineensa ohessa.

Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puoskari toteaa myös vastineessaan, ettei demokraattisessa organisaatiossa voi aina toimia kaikkien toivomusten mukaan, ja sitä on täysin kohtuutonta vaatia.

– Toivottavaa olisi, että Kalajoen kaupungin toiminnassa toimitaan demokraattisesti tehtyjen päätösten mukaisesti. Mikäli asianosainen katsoo, että päätökset eivät ole lain mukaisia, on hänellä aina mahdollisuus saattaa asia valitusviranomaisten ratkaistavaksi.