Maailmankaupan veto lisää elinvoimaa Lapissa

Lapissa erityisesti vientiteollisuudella ja matkailulla menee hyvin.

Talous- ja yritystutkimus
Uusi ferrokromisulatto.
Terästeollisuudessa kierrätys ja raaka-aineiden uusiokäyttö ovat olleet pitkään arkipäivää. Outokummun terästehdas Torniossa on Suomen suurin raudan uusiokäyttäjä.Riikka Rautiainen / Yle

Vahva taloustilanne ja maailmankaupan hyvä veto ovat lisänneet Lapin elinvoimaa.

ELY-keskuksen ja alueen asiantuntijoiden Alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen mukaan lappilaisyritysten taloudellinen tilanne on parantunut vuodentakaisesta ja kehitysnäkymät ovat myönteiset.

Kansainvälistä vetovoimaa on vientivetoisella teollisuudella ja palveluvaltaisella matkailulla.

Myös kaivoksilla on mennyt hyvin. Kokonaislouhintamäärät olivat viime vuonna suuremmat kuin koskaan aikaisemmin Suomessa. Myös malminetsinnän kasvu on ollut tasaisen vahvaa. Erityisen kiinnostavana malminetsintäalueena nähdään Keski-Lappi.

Luonnonvarojen jalostaminen ja jalostusasteen nostaminen ovat kuitenkin sekä mahdollisuus että haaste.

– Luonnonvarojen kestävän käytön turvaaminen edellyttää, että huomioidaan eri elinkeinot, luonnonvarojen käyttö ja luonnonsuojelu sekä panostetaan riittävästi yhteensovittamiseen, katsauksessa todetaan.

Kiertotaloudesta ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä on nousemassa Lapille uutta ympäristöliiketoimintaa.

Lisäksi Lappiin suunnitellut suurhankkeet lisäävät Lapin satamien tarpeita sekä tie- ja ratayhteyksien kehittämistarpeita.

Ongelmana osaavan työvoiman saanti

Myös työttömyys on helpottanut vuodentakaisesta ja tilanteen odotetaan kehittyvät edelleen parempaan suuntaan.

Ongelmaksi Lapissa on tiedostettu osaajien saatavuus, joka rajoittaa kasvua laajasti.

– Rekrytointiongelmia kokeneiden työnantajien osuus on sietämättömän korkea ja työvoimapula-ammatteja on aiempaa enemmän ja useammilla aloilla, raportissa kirjoitetaan.

Maataloudessa haastetta ovat lisänneet vaihtelevat vuosittaiset sääolot. Maitomäärä on pysynyt ennallaan, vaikka tilojen lukumäärä on laskenut 5 - 8 prosentilla vuodessa.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kahdesti vuodessa laatima julkaisu. Siihen on koottu ELY-keskusten ja alueen asiantuntijaverkostojen näkemykset nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä.