1. yle.fi
  2. Uutiset

Mitä Jan Vapaavuori aikoo tehdä Helsingin miljoonilla? Tässä keskeiset tärpit pormestarin budjettiesityksestä

Talousarvio on vielä vahvistettava kaupunginvaltuustossa.

talousarvioesitykset
Helsingin Kauppatirilta näkymää jossa näkyy Presidentinlinna ja Tuomiokirkko.
Helsinki satsaa ensi vuonna erityisesti kasvatukseen ja koulutukseen.Henrietta Hassinen / Yle

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) julkaisi keskiviikkona oman esityksensä Helsingin ensi vuoden budjetiksi. Esitys on vielä vahvistettava marraskuun lopulla Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Yle poimi talousarvioesityksestä painopisteitä ja kokosi avainlukuja. Esityksen tiivistelmän voit lukea täältä (siirryt toiseen palveluun).

Keskushallinto

Asuntotuotantotavoite nousee 7 000 asuntoon. Asuntorakentamisen painopiste on vuoden 2019 aikana erityisesti Jätkäsaaressa, Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja Kuninkaantammessa. Toimitilaa rakennetaan eniten Kalasatamaan ja Pasilaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsinki satsaa ensi vuonna erityisesti kasvatukseen ja koulutukseen. Toimialan määrä-rahat kasvavat 42 miljoonalla eurolla.

Englanninkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen paikkamäärä kaksinkertaistetaan asteittain. Ensimmäisen vieraan kielen opetus aloitetaan kaupungissa jo ensimmäiseltä luokalta.

Helsinkiläisten kielitaitoa monipuolistetaan lisäämällä kielikylpy- ja kielirikasteista opetusta ja kasvatusta.

Kaupunkiympäristön toimiala

Vihdintien ja Tuusulanväylän kaupunkibulevardien suunnittelua jatketaan vuonna 2019.

Liikenteen päästövähennyksiä toteutetaan koko Helsingin liikennejärjestelmässä. Tähän pyritään parantamalla pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksia ja lisäämällä raidejoukkoliikenteen osuutta sekä luomalla edellytyksiä sähköautojen ja -bussien käyttöönotolle.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma etenee toteutukseen, ja vaikutusten arviointia kehitetään. Kiinteistöstrategian yhteydessä valmisteltavan sisäilmaohjelman myötä korjaus- ja korvaavien uudishankkeiden määrä tulee edelleen kasvamaan.

Kaupungin oma asuntotuotanto rakennuttaa 1 500 asuntoa.

Hernesaaren raitiotieyhteyden rakentaminen käynnistyy ja Hämeentien perusparannuksesta johtuvat poikkeusreitit tulevat vaikuttamaan olemassa olevien linjojen liikennöintiin.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Keskustakirjasto Oodi aukeaa joulukuussa 2018. Keskustakirjaston aukeaminen lisää Töölönlahden alueen palvelutarjontaa ja kävijämääriä taiteen ja vapaa-ajan keskittymänä.

Helsinkiin luodaan saaristoa hyödyntävä, kansainvälinen julkisen taiteen biennale.

Toimialaa uhkaavat leikkaukset. Mahdollisesti joudutaan supistamaan muun muassa liikuntapalveluiden aukioloaikoja, uimavalvontaa ja luonnonjääkenttien jäädyttämistä. On mahdollista, että Roihuvuoren ja Pakilan nuorisotalojen toimintaa supistetaan tai ne lakkautetaan kokonaan.

Sosiaali- ja terveystoimiala

Päivystystoimintojen on suunniteltu siirtyvän Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle vuoden 2019 alussa.

Terveysasematoiminnassa jatketaan kiireettömän hoidon saatavuuden parantamista. Terveysasema- ja perhekeskustoiminnassa ja sosiaalipalveluissa tavoitellaan, että asiakas saa kerralla tarvitsemansa hoidon.

Psykiatria- ja päihdepalveluissa palvelurakenne kevenee laitoshoitoa vähentämällä sekä kehittämällä ja vahvistamalla avohoidon eri muotoja. Näitä ovat intensiivinen ja liikkuva avohoito, psykoterapia ja matalan kynnyksen palvelut.

Lue myös:

2-vuotiaiden kotihoidon tuki alemmas, nuorisotaloja nurin, hitaampaa asuntorakentamista... tästä kaikesta Helsinki joutuu ehkä säästämään ensi vuonna (3.9.2018)

Lue seuraavaksi