Turku panostaa merkittävästi luonnontieteiden opetukseen

Uusia kehittämisideoita pilotoidaan eri kouluasteilla.

Koulutus ja kasvatus
Läheltä
Yle

Turussa panostetaan merkittävästi luonnontieteiden opetukseen. Ainutlaatuinen STEAM-hanke pyrkii muodostamaan tiede- ja teknologiapolun varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta lukioon ja ammatilliseen koulutukseen asti.

STEAM-hanke toimii tiiviissä yhteistyössä alueen korkeakoulujen, Teknologia-kampuksen ja yritysten kanssa.

Tarkoitus on motivoida ja valmistaa oppilaita työelämään ja jatko-opiskeluun tieteen ja teknologian parissa, tiedottaa Turun kaupunki.

Uusia kehittämisideoita pilotoidaan eri kouluasteilla. Kehitetyt uudet digitaaliset ratkaisut, opetussisällöt, oppimateriaalit ja oppimisympäristöt tulevat käyttöön kaikkiin kouluihin kaikilla asteilla.