Helsingin kaupunginvaltuusto siunasi asuntotonttien vuokrankorotukset

Helsinki nostaa noin 750 tontin vuokraa eri puolilla kaupunkia, kun sopimukset loppuvat vuosina 2020-2021.

tontit
Läheltä
Yle

Helsingin kaupunginvaltuusto on päättänyt nostaa kaupungin tonttien vuokria alueilla, joilla vuokrasopimukset ovat menossa umpeen parin vuoden sisällä.

Päätös tarkoittaa huomattavia tontin vuokrien korotuksia muun muassa Käpylään, Kumpulaan, Toukolaan ja Koskelaan.

Alueen asukkaat ovat vastustaneet tonttien vuokrien nostoa voimakkaasti. Vuokrien nostot eivät asukkaiden mukaan kohtele alueiden asukkaita tasapuolisesti.

Kaupunginvaltuustossa Vasemmistoliitto esitti asian palauttamista valmisteluun, mutta se ei saanut kannatusta. Kaupunginvaltuusto edellytti kuitenkin, että tontinvuokrien vaikutukset asuntojen hintoihin, asumisen hintaan että alueiden väliseen ja eriytymiseen selvitetään.