1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Aselaki & aseenkantolupa

Aselakiesitys vihdoin eduskuntaan: Suomi-konepistoolin lippaat säästyvät, reserviläiskiväärilupa mahdollinen myös yli 60-vuotiaille

Myös aseen lainaamisen ilmoitusvelvollisuuden lieveni 30 päivään, ja metsästyskortin voimassaolo riittää näytöksi harrastuksen jatkumisesta.

Historiallisia - muun muassa Tuntematon sotilas -elokuvan kuvauksissa käytettyjä - sotilasaseita. Kuva: Nella Nuora / Yle

Suomen aselakiin tehtävät muutokset ovat osin lieventyneet.

Hallituksen tänään eduskunnalle antamassa esityksessä on myös täsmennetty esitysluonnoksen puutteellisiksi koettuja muotoiluja.

Muun muassa isokokoisten latauslaitteiden, eli isojen lippaiden luvanvaraisuus ei korjatun esityksen mukaan koskisi toimintakelvottomia laitteita. Se ei koskisi myöskään latauslaitteita, jotka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946.

Näin esimerkiksi Suomi-konepistoolin muistoesinelippaat ja osa muistakin lippaista jäisi sääntelyn ulkopuolelle.

– Kiitän sidosryhmiä aktiivisuudesta, saimme runsaasti lausuntopalautetta. Hallituksen esitykseen tehtiinkin useita merkittäviä muutoksia lausuntojen perusteella. Lopputuloksena meillä on lakiesitys, jolla varmistetaan kansalaisten turvallisuus direktiivin edellyttämällä tavalla ja samalla suomalaisen aseharrastamisen ja reserviläistoiminnan jatkuminen, toteaa sisäministeri Kai Mykkänen (Kok.) tiedotteessa.

Iso lipas määritellään aseen osaksi

Täysin EU:n asedirektiivin lippaisiin liittyviä vaatimuksista ei kuitenkaan voida jättää pois laista.

Merkittävä muutos olisi se, että keskisytytteistä patruunaa ampuvan aseen iso lipas katsottaisiin jatkossa aseen osaksi. Kokoraja olisi pitkissä aseissa yli kymmenen ja lyhyissä aseissa 20 patruunaa. Reunasytytteisiä eli käytännössä pienoiskiväärin patruunoita ampuvia aseita määritelmä ei kuitenkaan koskisi.

Esimerkiksi uhka luvan peruuttamisesta tulisi tapauksiin, joissa puoliautomaattiaseluvan haltijalla olisi ilman lupaa hallussaan määritelmän mukainen iso latauslaite.

Ehdotuksen muotoilu on "itselataavalla kertatulella toimivan ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavat luvat, hyväksynnät ja aseenkäsittelylupa on peruutettava, jos henkilöllä on hallussaan toisessa momentissa tarkoitettu latauslaite ilman sen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa."

Todennäköisesti esimerkiksi asetuksella täsmennettävää on kuitenkin yhä siinä, laukeaako luvan peruuttamisvelvoite mistä tahansa isosta lippaasta vai pitääkö kyseessä olla täsmälleen luvanhaltijan aseeseen sopiva makasiini.

Esimerkiksi Puolustusvoimien käytössä olevaan rynnäkkökiväärimalliin ja myös moniin reserviläiskivääreihin sopivia lippaita on ollut vapaasti myytävänä niin verkkokaupoissa kuin aikanaan joissakin sotilaskodeissakin.

Reserviläiskiväärilupia myös senioreille

Aiemmassa esityksessä edellytettiin, että lupapuollon saavalla reserviläisellä on vähintään suunniteltu paikka Puolustusvoimien kriisiajan organisaatiossa.

Nyt riittää pelkästään se, että hänet voidaan sijoittaa tehtävään.

Reserviläispoikkeuksen sanamuotoja on muutettu niin, että sijoituksen tai suunnitellun sijoituksen sijaan käytetään termiä "sijoituskelpoinen".

Myös viittaukset yläikärajaan on poistettu esityksestä. Käytännössä Puolustusvoimat voi halutessaan puoltaa myös yli 60 vuotiaan hakemusta pitkällä lippaalla varustettuun reserviläiskivääriin.

Tiukennuksena nykysäätelyyn verrattuna aseen lainaamiseen kuitenkin esitetään yhä ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoitus pitää tehdä, jos laina-aika on yli 30 päivää. Aiemmassa esitysluonnoksessa aikaraja oli 10 päivää.

Lievennys on myös se, että vaatimus aiemmasta harrastusajasta on sekä reserviläis- että urheilupoikkeusperusteella luvitettavista A-luokan pitkistä aseissa laskettu 12 kuukauteen. Muun muassa pistoolilupaa myönnettäessä kahden vuoden aktiivisuuden osoittamisvelvollisuus kuitenkin säilyy.

Perinneammunnat keräilyaseilla voivat jatkua

Asekeräilijöiden kannalta mieluinen asia korjatussa ehdotuksessa on se, että kokoelmiin tuleville aseille ei tule pakollista ampumakieltoa. Tältä osin käytäntö pysyy siis ennallaan ja esimerkiksi perinneaseammunnat keräilyaseilla voivat jatkua.

Lupien valvonta kuitenkin tarkentuu. Esityksen mukaan ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa tulee jatkossa peruuttaa niissä tapauksissa, joissa luvan myöntämisen edellytyksiä ei enää ole.

Esimerkiksi metsästysperusteella myönnetyssä aseluvassa harrastuksen aktiivisuuden osoitukseksi kuitenkin riittäisi vuotuinen riistanhoitomaksun suorittaminen eli niin sanotun metsästäjäkortin voimassaolo.

Lakiesitykseen kuuluu myös niin sanottu isoisälauseke, jonka mukaan ennen vuoden 2017 kesäkuuta myönnettyjen aselupien voimassaolo jatkuu sellaisenaan.