Etelä-Savossa korvataan vähän rauhoitettujen eläinten aiheuttmia vahinkoja

Mikkeli

Etelä-Savossa korvataan harvoin rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja, kerrotaan Etelä-Savon Ely-keskuksesta.

Vuosittain korvauksia maksetaan muutamalle taholle. Esimerkiksi viimisen viiden vuoden aikana kalanviljelylaitoksille on maksettu seitsemän kertaa korvausta. Lisäksi maataloudelle on maksettu kuusi kertaa naakan, korpin tai valkoposkihanhen rikkomista rehupaaleista tai sadon pilaantumisesta. Korvauksia on maksettu myös lepakoiden aiheuttamista vahingoista rakennuksille.

Korvaussummat vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen.

Etelä-Savon tilanne poikkeaa valtakunnallisesta kehityksestä, sillä koko maan tasolla vahinkoja on korvattu enemmän kuin viime vuonna. Koko maassa rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja maksetaan 1 250 000 euroa, joista suurin osa menee maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Etelä-Savossa korvataan vähän, sillä maakunta ei sijaitse esimerkiksi valkoposkihankien keskeisillä muuttoreiteillä.

Suurimmat avustukset Suomessa maksetaan Pohjois-Karjalassa.