Professori: VR Trackin myynti NRC:lle on osa megatrendiä – Pohjoismaissa menossa vahva rautateiden rakennusbuumi

Rautatieinvestointien pontimena ovat muun muassa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteet, sanoo professori Jorma Mäntynen.

raideliikenne
Jorma Mäntynen
Jorma MäntynenAntti Eintola / Yle

Tänään torstaina julkistettu VR Groupiin kuuluvan rautateiden kunnossapitoyhtiö VR Trackin myynti norjalaiselle NRC Groupille tuo Pohjolan markkinoille vahvan toimijan rautateiden suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon, sanoo professori Jorma Mäntynen suunnittelu- ja konsulttiyritys WSP Finlandista.

Mäntynen näkee kaupan luonnollisena seurauksena pohjoismaisesta raideliikennettä suosivasta kehityksestä, jossa Ruotsi on toiminut veturina ja tehnyt suuria ratainvestointeja.

Merkittäviä investointeja on tehty myös Norjassa, ja nyt Suomi on tulossa perässä muun muassa suunnitelmilla pääradan nopeuttamisesta Ouluun saakka ja nopeista ratayhteyksistä Helsingistä Turkuun ja Helsingistä Tampereelle. Suomessa on lisäksi tarvetta useille sähköistämis- ja perusparannushankkeille, huomauttaa Mäntynen.

Rautateille on Mäntysen mukaan syntymässä selvä pohjoismainen markkina, jolla jatkossa nähdään voimistuvaa kansainvälistä kilpailua.

– 2020-luvulla rautateiden rooli tulee vahvistumaan, ja on ihan selvää, että vähintäänkin eurooppalaiset toimijat kiinnostuvat näistä Pohjolan markkinoista ja erityisesti pohjoismaista kilpailua tullaan näkemään, sanoo Mäntynen.

Suomen ratahankkeiden edistymiselle kaupalla ei Mäntysen mukaan sinänsä ole merkitystä, koska niiden toteutuminen on kiinni rataverkon omistajan eli valtion kyvystä ja halusta investoida niihin.

Mäntynen kuitekin uskoo, että ensi vuosikymmenellä Suomessakin tehdään isoja ratanvestointeja, ja silloin iso pohjoismainen toimija pystyy vastaamaan suunnittelun ja rakentamisen haasteisiin paremmin kuin pelkästään kansallisiin hankkeisiin keskittyvät yhtiöt.

Mäntysen mukaan NRC:n ja VR Trackin kauppa selittyy markkinavoiman kasvattamisen lisäksi hyödyllä, joka syntyy VR Trackin ja NRC:n osaamisen yhdistämisestä.

NRC Group on keskittynyt rakennuttamiseen ja nyt sen palvelutarjonta laajentuu VR Trackin suunnitteluosaamisella.

Nykyistä vahvemman toimijan ja kilpailun lisääntymisen ansiosta Suomen valtio saattaa jatkossa hyötyä edullisemmista hankkeista, mutta raideliikenteen käyttäjille suoria hyötyjä on vaikea osoittaa, uskoo Mäntynen.

Juttua korjattu 24.10. : Alkuperäisen jutun mukaan NRC:n suunnitteluosaaminen saa kaupassa VR Trackilta rinnalleen kunnossapito-osaamista. VR Trackin mukaan NRC:llä ei ole entuudestaan suunnitteluosaamista, mutta VR Trackilla sitä on ollut sekä Suomessa että Ruotsissa.

Lue myös:

Norjalainen NRC Group ostaa VR Trackin – kaupassa muodostuu Pohjoismaiden suurin raideinfrayhtiö

Professori: Hallituksen väläyttämiä raideinvestointeja kiirehdittävä – EU-rahojen ei pidä antaa valua hukkaan