Kuntien asukkaat saivat käyttöönsä uuden valituskanavan, joka tehosi heti – mobiilisovellus toi Porvooseen 20 uutta pyörätelinettä

Tutkija näkee sovellukset ennemminkin kyselytutkimuksina kuin osallisuustyökaluina.

vaikuttaminen
Hyvinkään kaupungin mobiilisovellus
Hyvinkään kaupungin mobiilisovellus on nimeltään Hyvinkää-Äppi.Antti Kolppo / Yle

Porvoossa, Läntisen Mannerheiminväylän ja vanhan Helsingintien risteyksessä sijaitseva Katajamäen parkkialue on yksi kaupungin ruuhkaisimmista liityntäpysäköintipaikoista.

Arviolta 7 500 porvoolaista käy töissä Porvoon ulkopuolella, ja liityntäpysäköintipaikoilla parkkitila loppuu usein kesken.

Viime vuoden marraskuussa kaupunki kysyi asukkailtaan liityntäpysäköintialueista uudessa Team Porvoo -kännykkäsovelluksessa. Vastauksissa odotti yllätys: avointen kysymysten kautta selvisi, että ihmiset kaipaavat liityntäpysäköintialueelle lisää pyöräparkkeja.

Toki vastauksissa toivottiin lisää parkkitilaa myös autoille, mutta pyöräparkki oli asia, johon kaupunki pystyi tarttumaan nopealla aikataululla.

– Katajamäen liityntäpysäköintialueelle tuli vajaat 20 pyörätelinettä lisää. Tämä oli helppo ja mahdollinen toteuttaa heti. Muut toiveet vaativat enemmän suunnittelua ja kaavallista tarkastelua, Porvoon apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz sanoo.

Pyöräpaikkojen määrä on nyt siis lisääntynyt. Ja tämä vain yhden asukkaille tehdyn mobiilikyselyn ansiosta.

Kunta pyrkii kännykkääsi

Porvoon kaupunki ei ole ainoa, joka on päättänyt laajentaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuutta kännykkäsovellusten avulla.

Uudellamaalla ainakin kuudella kunnalla on käytössään jonkinlainen sovellus: Porvoo (siirryt toiseen palveluun), Loviisa (siirryt toiseen palveluun), Hyvinkää (siirryt toiseen palveluun), Järvenpää ja Lapinjärvi (siirryt toiseen palveluun) ovat ottaneet kokeiluun Future Dialog -nimisen startup-yrityksen kehittelemän sovelluksen. Helsingin kaupungilla on kokeilussa beta-versio sen itse kehittelemästä sovelluksesta (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi ainakin neljässä Uudenmaan kunnassa harkitaan mobiilisovelluksen käyttöönottoa.

Tällä hetkellä Helsingin kaupungin sovelluksessa käyttäjä voi merkitä kartalle kaupungissa havaitsemansa puutteen, kuten vaikkapa pulan roskakoreista suositulla ulkoilualueella. Kaupunki lupaa palautteenannon jälkeen seurata, miten ongelma korjataan.

Muiden kuntien käyttämissä sovelluksissa ideana on, että sovelluksessa käyttäjä voi vastata kuntansa tekemiin pikakyselyihin. Lisäksi sovelluksen kautta voi päästä esimerkiksi kunnan verkkosivuille, palautejärjestelmään tai tapahtumakalenteriin.

Tiia Viljanen Kehittämispäällikkö Hyvinkään kaupunki
Hyvinkään kaupungin kehittämispäällikön Tiia Viljasen mukaan Hyvinkää-Äppi ei korvaa perinteisiä osallistumisen tapoja.Antti Kolppo / Yle

Hyvinkäällä kaupungin mobiilisovellus, Hyvinkää-Äppi, otettiin käyttöön huhtikuussa. Sovelluksessa on tiedusteltu muun muassa tyytyväisyyttä uimalapalveluihin ja katujen auraamiseen. Lisäksi on esitetty kyselyitä kaupungin kehittämiseen liittyen.

– Haluamme tarjota asukkaille uusia tapoja osallistua ja kertoa omia mielipiteitä kunnallisen päätöksenteon ja kehittämisen tueksi, Hyvinkään kaupungin kehittämispäällikkö Tiia Viljanen toteaa.

– Mutta Äppi ei missään nimessä korvaa määrämuotoista kuulemismenettelyä. Kyllä ne ovat vähän tällaisia kevyempiä kysymyksiä, gallup-tyyppistä.

Asukkaiden mielipiteitä halutaan kuulla yhä laajemmin, ja kunnat ympäri maan ovat ottaneet käyttöön mobiilisovelluksia. Lisäksi VTT:ltä kerrotaan, että alkamassa on hanke, jossa aiotaan kehittää sovelluksia ja tukea kuntia niiden käytössä.

Kenen lähidemokratiaa?

Osallistaminen. Kuntalaisvaikuttaminen. Lähidemokratia.

Jo pelkät termit kuulostavat vieraannuttavilta ja vaikeilta, vaikka juuri näillä keinoin olisi pyrkimys lähentää kuntaa sen asukkaisiin.

Kuntalaki velvoittaa kuntia ja kaupunkeja pitämään huolen siitä, että asukkailla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asuinpaikkansa toimintaan. Esimerkiksi kuntalaisraadit, asukasillat, aloitejärjestelmät ja osallistuva budjetointi ovat syntyneet juuri tähän tarpeeseen – samoin kuin kännykkään ladattavat kunta-sovellukset.

Politiikan tutkija, valtio-opin yliopistonlehtori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta huomauttaa, että toimiva lähidemokratia ja osallistaminen vaativat vuoropuhelua. Lisäksi välineet ovat liian harvoin lähtöisin asukkaista itsestään. Sen sijaan kunta ylätason toimijana määrittää, millaista osallisuutta se asukkailtaan haluaa.

– Jos me pyrittäisiin nostamaan huolia ja ratkaisuja myös alhaalta ylöspäin, niin ihmiset olisivat varmasti innostuneempia olemaan mukana, Palonen pohtii.

Janica Salomaa
Janica Salomaa katsoo Hyvinkää-Äpistä kaupungin tapahtumia.Antti Kolppo / Yle

Lyhyt gallup Hyvinkään kauppakeskus Willassa vahvistaa tutkijan sanomaa. Vain yksi henkilö tiesi sovelluksen olemassaolosta. Janica Salomaa luki sovelluksesta kaupungin verkkosivuilta ja latasi sen puhelimeensa.

– Latasin sen, koska sieltä löytyvät Hyvinkään tapahtumat.

Salomaata voisi kuvailla passiiviseksi käyttäjäksi, sillä varsinaisiin kyselyihin hän ei ole vastannut.

– En oikeastaan ole perehtynyt näihin. Täytyy ehkä perehtyä, hän naurahtaa.

Silti Salomaa näkee kännykkäsovelluksen hyvänä keinona pyrkiä saamaan kaupungin ja asukkaiden välille vuoropuhelua.

– Nykyaikana melkein kaikilla on älypuhelimet ja sitä kautta varmasti tavoittaa kuntalaisia.

Mielipidekysely vai osallisuutta

Politiikantutkija Palonen ei tyrmää mobiilisovelluksia täysin, vaan näkee niissä mahdollisuuksia. Vielä tässä vaiheessa ne ovat hänen mielestään kuitenkin enemmän kyselytutkimuksia kuin osallisuustyökaluja.

– Asukas esittää oman näkemyksensä johonkin tiettyyn kysymykseen, mutta mitään dialogia eri asukkaiden välillä ei synny.

Emilia Palonen Valtio-opin lehtori, Helsingin yliopisto
Politiikan tutkija Emilia Palosen mielestä kuntien mobiilisovellukset vaativat vielä kehittämistä. "Suurin ongelma on se, että nämä ovat ikäänkuin mielipidekyselyitä, jotka erillistävät asukkaat toisistaan."Antti Kolppo / Yle

Helsingin kaupungin sovelluksessa dialogia syntyy kaupungin ja asukkaan välillä ainakin jollakin asteella, sillä kaupunki vastaa asukkaiden sovellukseen lähettämiin palautteisiin. Myös muut sovelluksen käyttäjät pääsevät tarkastelemaan kaupungin vastauksia.

Monet vastauksista ovat kuitenkin yksinkertaisia ”kiitos viestistänne, se on välitetty eteenpäin” –tyyppisiä, jolloin varsinainen dialogi jää ohueksi.

Juuri vuorovaikutteisuus on asia, jonka perään Palonen kuuluttaa.

– Yhteys toisiin asukkaisiin ja toisiin näkemyksiin olisi tärkeä, koska sieltä syntyvät ne parhaat ideat, miten kuntia ja alueita voisi kehittää eteenpäin.

Kuntalaiset ovat saaneet vaikuttaa puheenaiheisiin

Kun dialogia on enemmän, esiin nousee asioita, joita ei välttämättä osata edes kysyä – kuten vaikkapa Porvoon esimerkissä.

Ilman avointa kommentointimahdollisuutta, Porvoossa ei olisi saatu tietää, että pyöräilijät kaipaavat liityntäpysäköintiin lisää parkkeja.

Kunnissa ja kaupungeissa tiedostetaan vuorovaikutuksen tarve.

Hyvinkäällä kaupunki on tiedustellut Äppin käyttäjiltä, millaisia asioita heidän mielestään sovelluksen kautta pitäisi kysyä. Vastauksia on tullut tähän mennessä jo yli 600, kehittämispäällikkö Tiia Viljanen kertoo.

– Esimerkiksi onnellisuusbarometri siitä, miten viihtyisäksi kokee elämänsä Hyvinkäällä, oli kysymys, jota nimenomaan kaupunkilaiset ehdottivat tänne Äppiin.