Kiinnostaako oma aurinkovoimala taloyhtiönne katolle? Työryhmän ehdotus parantaisi niiden kannattavuutta

Taloyhtiöt joutuvat vielä tätä nykyä maksamaan omalla aurinkovoimalalla tuotetusta sähköstä siirtomaksut ja sähköverot.

aurinkovoimalat
Aurinkopaneeleita.
Aurinkovoimalat ovat yleistyneet nopeasti esimerkiksi isojen kauppojen katoilla. Kuva on Hämeenlinnasta, kauppakeskus Goodmanin katolta, jonne on asennettu lähes 2 000 aurinkopaneelia tuottamaan sähköä kiinteistön tarpeisiin.Lauri Rautavuori / Yle

Omakotitaloissa asuvien suomalaisten ja toisaalta yritysten kiinnostus omia aurinkovoimaloita kohtaan on kasvussa. Sen sijaan kerros- ja rivitalojen katoilla aurinkopaneeleja on harvassa.

Tämä johtuu osaltaan siitä, että taloyhtiön osakkaat eivät saa yhtä paljon euromääräistä hyötyä omasta aurinkovoimalasta kuin omakotiasujat ja yritykset.

Pulma on tämä: Vaikka taloyhtiön asukkaat tuottaisivat kerrostalonsa katolla omaan kulutukseen sähköä omalla aurinkovoimalallaan, he joutuvat silti maksamaan tuotetusta energiasta siirtomaksun paikalliselle sähköverkkoyhtiölle sekä sähköverot valtiolle.

Sen sijaan omakotitalossa ja vaikkapa automarketin katolla omilla aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö vähentää niin siirtomaksuja kuin verojakin. Yle kirjoitti aiheesta elokuussa.

Taloyhtiöiden kannalta epäreiluun tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos.

Taloyhtiöistä "energiayhteisöjä"

Edellä kuvattuun ongelmaan on haettu ratkaisua työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) älyverkkotyöryhmässä, joka julkaisi loppuraporttinsa tänään keskiviikkona.

Työryhmä ehdottaa, että kiinteistön sisällä tuotetusta ja kulutetusta energiasta ei tarvitse maksaa verkkopalvelumaksuja jakeluverkkoyhtiölle, mikäli itse tuotettu sähkö ei kierrä jakeluverkon kautta asukkaille.

Verotuksen osalta työryhmä ehdottaa myös, että taloyhtiöt eivät joutuisi maksamaan omasta pientuotannosta sähköveroa.

Muutoksen tavoitteena on saattaa taloyhtiöissä ja omakotitaloissa asuvat ihmiset samalle viivalle pientuotannon kannattavuuden suhteen.

– Taloyhtiöissä on suuri pientuotannon lisäyspotentiaali ja paljon kiinnostusta investoida yhdessä tuotantolaitoksiin, sanoo työryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Tatu Pahkala TEM:stä.

Pahkala huomauttaa, että asiaan vaikuttaa sähkömittareita koskeva EU-lainsäädäntö, joka on osin vielä neuvotteluiden alla.

Aurinkopaneeli ja taustalla kerrostaloja.
Petri Aaltonen / Yle

Aurinkovoimalan voisi jakaa myös naapurin kanssa

Työryhmä kiinnittää huomiota myös siihen, että sähkön pientuotannon kannalta otollisin paikka ei aina sijaitse oman kiinteistön katolla, vaan vaikkapa naapurin aurinkoisella pellolla.

Tällöin voi olla houkuttelevaa rakentaa aurinkovoimala yhteistuumin naapurin puolelle ja jakaa hyödyt tämän kanssa. Nykylainsäädännön puitteissa ratkaisu vaatii paikallisen jakeluverkkoyhtiön suostumuksen sekä sähköverkkoluvan.

Työryhmä ehdottaakin, että jatkossa tontti- ja kiinteistörajat ylittävän sähköjohdon saisi rakentaa ilman edellä mainittuja lupia. Sähköjohdon rakentajan olisi kuitenkin edelleen huolehdittava sähköturvallisuudesta.

Energiayhteisö voisi olla myös hajautettu eri puolilla Suomea. Kotitalous voisi esimerkiksi saada hyödynnettyä kesämökkinsä aurinkopaneelien tuottamaa sähköä varsinaisessa asunnossaan toisella paikkakunnalla.

Eroon kahdesta eri sähkölaskusta

Moni suomalainen saa kaksi sähkölaskua: Sähköverkkoyhtiö lähettää siirtolaskun ja sähköä myyvä yhtiö sähköenergialaskun.

Älyverkkotyöryhmä helpottaisi kuluttajan elämää tältä osin. Työryhmä toteaa, että sähkön myyjäyhtiön pitäisi toimittaa kuluttajalle yhdistetty sähköenergia- ja siirtolasku, mikäli asiakas näin toivoo.

Muutoksen tavoitteena on helpottaa osaltaan sähkön kilpailuttamista. Suht harva kotitalous kilpailuttaa sähkön myyjän, vaikka se on ollut mahdollista jo vuosikausien ajan.

Asiakkaan olisi myös nykyistä helpompi pysyä kärryillä sähkökuluistaan, kun kaikki tiedot näkyisivät yhdestä laskusta.

Asiakkaalla täytyisi kuitenkin jatkossakin olla erillinen sähkösopimus sekä sähkön myyjän että jakelijan kanssa.

Työryhmän julkistamat ehdotukset vaativat vielä lakimuutoksia seuraavalla hallituskaudella. Jos ne menevät kaavailujen mukaisesti läpi, muutokset tulisivat voimaan vuosina 2020–2022.

Lue myös:

Suomessa viriää nyt aurinkosähköbuumi: Tuotanto tuplaantuu ja omakotitaloihin asennetaan paneeleita hurjaa tahtia

Oma aurinkovoimala pienentää sähkölaskua, mutta vain jos asut omakotitalossa – rivi- ja kerrostaloissa lainsäädäntö haittaa käyttöönottoa