Koko Lahti oy pohtii omaa catering-yhtiötä

Kaupungin tapahtumayhtiö kysyy kaupungin kantaa siihen, voisko se laajentaa liiketoimintaansa catering-alalle.

Lyhyet
Keskisuomalaisia kokoontui Lahden Sibelius -talolle
YLE Keski-Suomi / Arvo Vuorela

Lahden tapahtumayhtiö Koko kysyy kaupungilta kantaa ruokapalvelujensa tuottamisesta.

Yhtiö pyytää konserni- ja tilajaoston näkemystä siihen, voisiko Koko Lahti perustaa oman catering-yhtiön, joka toimisi kaupungin tapahtumataloissa ja Lahti Eventsin tuottamissa tapahtumissa. Toinen vaihtoehto olisi kilpailuttaa catering niin että yksi tai kaksi toimijaa vastaisi kaikista Koko Lahti yhtiön tapahtumista.

Koko Lahti oy:n hallitus ei ole tehnyt asiassa päätöstä, mutta yhtiö haluaisi ennakkopäätöksen siitä, voisiko se laajentaa liiketoimintaansa catering-alalle, jos hallitus niin päättäisi.

Konsernipalvelujohtaja esittää jaostolle, ettei Koko Lahti perusta omaa yhtiötä, vaan kilpailuttaa catering-toimintansa. Kaupungin konserniohjeiden mukaan kaupunki ei toimi toimialoilla, joilla on toimivat markkinat ellei omistukselle ole strategisia perusteita.