Puu käy kaupaksi hyvällä hinnalla, hakkuut huipussa

Puuta korjataan metsistä enemmän kuin koskaan ja kantohintojen nousua mitataan kaksinumeroisilla luvuilla.

hakkuut
mänty kuitupuu kuvituskuva hakkuutyömää
Kuitupuuta hakkuutyömaalla.Kari Kosonen / Yle

Kuluvasta vuodesta on tulossa metsänomistajille yksi kaikkien aikojen parhaista vuosista, arvio Luonnonvarakeskus LUKE.

Kantohinnat ovat vahvassa nousussa, ja metsiä hakataan ennätysmäärä.

Mänty- ja kuusisahatavaran vientihinnat ovat vahvistuneet, ja sahahakkeen kysyntä vahvistunut, mikä nostaa havutukin keskimääräistä kantohintaa kymmenkunta prosenttia. Sellun, paperin ja kartonkien tuotannon kasvu puolestaan nostaa kuitupuutavaralajien kantohintoja suurin piirtein saman verran.

Päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet lähes kolminkertaisiksi viimeisen vuoden aikana, mikä parantaa metsähakkeen, kuoren ja purun kilpailukykyä lämmöntuotannossa.