Nyt se on selvitetty: Rakentamisen maine on mennyt

Suomalaisten käsityksiä rakentamisesta kartoittanut tutkimus maalaa synkän kuvan kadonneesta talonteon taidosta. Moni uskoo, että ennen rakennettiin paremmin.

Kuva: Esko Jämsä / AOP

Peräti 92 prosenttia suomalaisista pitää asuntojen kosteus- ja sisäilmaongelmia suurena yhteiskunnallisena ongelmana. 61 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rakentamisen hyvä maine on hävinnyt, kertoo rakennusyhtiö Peabin Taloustutkimuksella teettämä tuore tutkimus.

Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 152 täysi-ikäistä suomalaista ja se on tehty koko Suomen väestöä edustavasti.

Kyselyn vastaajista 66 prosenttia arvioi, että ennen rakennettiin paremmin. Lisäksi 88 prosenttia nimesi kosteudenhallinnan yhdeksi rakennusalan suuremmista haasteista.

Kyselyn teettäneen rakennusyhtiö Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto on huolestunut tutkimuksen tuloksista. Hänen mielestään mielikuva rakentamisesta on todellisuutta huonompi, vaikkakin korjattavaa on.

– Tutkimuksen luvut ovat todella pysäyttäviä. On selvää, että koko rakennusalan on nyt ryhdistäydyttävä. Meidän on nyt kannettava vastuumme ja nostettava ammattiylpeys takaisin kunniaan, Katajisto sanoo tiedotteessa.

Mika Katajisto Kuva: Jouni Immonen / Yle

Suomalaisesta rakentamisesta vastaajille tulivat ensiksi mieleen home ja kosteusongelmat, rakentamisen huono laatu ja rakennusvirheet, sekä kiire ja suunnittelun puute. Muita rakentamisesta mieleen juolahtavia ajatuksia olivat vastuun puuttuminen, ammattiylpeyden katoaminen ja valvonnan puute.

Kyselyn teettäjä Peab ilmoittaa reagoivansa kyselyn synkkiin tulokseen. Se kertoo käynnistävänsä ensi vuoden alusta alkaen työmaillaan Rakentamisen Laatu RALA ry:n Kuivaketju10-järjestelmän sekä aloittavansa henkilöstönsä koulutuksen kosteudenhallintaan. Yhtiö väläyttää myös kosteudenhallintakorttijärjestelmän kehittämistä.

Toimitusjohtaja Katajiston mukaan alan on parannettavaa toimintaansa niin, että suomalaiset voisivat luottaa rakentajiin ja huolet sisäilmaongelmia kohtaan lähtisivät hälvenemään.

Lisälakeja ei tarvita, sanoo ministeri

Lisää lainsäädäntöä ala ei kaipaa, sanoo Katajisto. Lisälainsäädäntöä ei kaivannut myöskään asuntoasioista vastaava ministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.). Vuoden alusta voimaan tullut uusi kosteusasetus riittää.

Lainsäätäjä ei voi myöskään kaikkea säätää.

– Vaikea sitä on mennä yksityisiin koteihin tekemään tarkastuksia, Tiilikainen sanoo.

Jossain vaiheessa ehkä tarkastellaan Tiilikaisen mukaan sitä, kuinka pitkälle vastuita tapahtuneista vahingoista on ulotettava.

Yli 35 vuotta alalla toiminut rakennusmestari Esa Koski palauttaisi vanhan ajan rakennusmestasrikoulutuksen yhtenä keinona torjua sisäilmaongelmia. Hän ei allekirjoita kyselyn tulosta, että ennen rakennettiin paremmin.

– Kyllä mun mielestä [ nyt taso] on paljon parempi. Kyllä meillä ihan hyvää ja järkevää toimintaa on, mutta se vain pitäisi saada yleiseen tietoon, Koski sanoo.

Toimitusjohtaja Katajisto puolestaan pohti, että hyvää ei saa halvalla, joten lisäpanostukset koko rakentamisketjussa saattavat aiheuttaa hintapaineita asunnoissa.

Esa Koski Kuva: Jouni Immonen / Yle

Purnaus uusien asuntojen laadusta lisääntynyt

Uudenmaan maistraatin kuluttajaoikeusneuvoja Raija Marttala kertoo, että yhteydenotot uusien asuntojen kaupoissa koskevat hyvin moninaisia asioita.

– Ne voivat olla esimerkiksi rakentamisen laatua koskevaa palautetta, huonosti tehtyjä pintamateriaaleja tai että asunto ei vastaa suunnitelmia.

Tyypillisiä kyselyitä ovat myös vuosikorjauksiin liittyvät asiat.

– Havaittuja puutteita ei aina välttämättä korjata heti. Kiireettömät korjaukset voidaan siirtää tehtäväksi vuositarkastuksen jälkeen. Joskus korjauksia joudutaan odottamaan vielä tämänkin jälkeen. Korjausten loppuun saattaminen voi viedä joskus pitkänkin aikaa, Marttala sanoo.

Hän arvioi, että uusia asuntoja koskevat yhteydenotot ovat olleet hieman nousussa. Kuluttajaoikeusneuvoja sovittelee kuluttajan ja yrityksen välisessä riitatilanteessa. Kuluttajaoikeusneuvoja antaa tietoa kuluttajan oikeuksista esimerkiksi tavaran tai palvelun virheen hyvityksestä, sopimuksista ja maksamisesta.

Lisätty kappale: Lisälakeja ei tarvita, sanoo ministeri, klo 14.46.